Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy ja toiseksi yleisin syy joutua hoitoon erikoissairaanhoidossa. Ne kuormittavat terveyspalveluja ja heikentävät tapaturmassa loukkaantuneen selviytymistä arjessa. Hyvä uutinen kuitenkin on, että tapaturmia voidaan ehkäistä.

Tuoreita tuloksia suomalaisille sattuvista tapaturmista

Vuosi sitten toteutetun Terve Suomi -tutkimuksemme mukaan 19 prosentille miehistä ja 15 prosentille naisista on tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokin hoitoa vaatinut tapaturma. Tämä vastaa väestötasolla noin 746 000 suomalaista.

Työikäisillä tapaturmat tapahtuvat tyypillisimmin työssä tai työmatkalla sekä liikuntaharrastuksen parissa. Ikääntyneiden tapaturmat taas ovat yleisimpiä kotona tai kodin pihapiirissä.

Kysyimme Terve Suomi -tutkimuksessa, missä ympäristöissä vastaajille oli tapahtunut tapaturma. Yleisimpiä olivat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat (mukaan lukien liikuntatapaturmat).

Kotona tai kodin pihapiirissä sattuu tapaturmia eniten yli 75-vuotiaille. Heistä noin joka kymmenennelle oli tapahtunut hoitoa vaatinut kotitapaturma viimeisen 12 kuukauden aikana.

Liikuntatapaturmat vapaa-ajalla taas ovat yleisimpiä alle 55-vuotiailla miehillä. Lähes joka kymmenennelle 20–54-vuotiaalle miehelle oli tapahtunut hoitoa vaatinut liikuntatapaturma sisällä tai ulkona viimeisen 12 kuukauden aikana.

Hyviä turvallisuutta edistäviä käytäntöjä

Suomessa on tehty pitkään systemaattista tapaturmien ehkäisytyötä eri toimijoiden yhteistyönä. Tapaturmien ehkäisyssä huomioidaan eri ikäryhmät ja niiden erityistarpeet.

Vuosille 2021–2030 laadittu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyohjelma ”Turvallisesti kaiken ikää” asettaa pitkän aikavälin tavoitteeksi nollavision: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman tai onnettomuuden seurauksena.

Tapaturmia tapahtuu tyypillisesti silloin, kun mukana on useita erilaisia riskitekijöitä. Tapaturmia voidaan ehkäistä tunnistamalla niihin johtavia syitä ja poistamalla tai vähentämällä vaaratekijöitä. Ympäristön ja palveluiden suunnittelussa sekä kunnossapidossa on tärkeää huomioida myös turvallisuusnäkökulmat, esimerkiksi että työmatkat olisivat turvallisia ilman liukastumisvaaraa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä on keskeistä kansalaisten tietoisuuden lisääminen ja vastuullisten toimien tukeminen. Esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta edistämällä voidaan ehkäistä tapaturmia. Kaikenikäiset hyötyvät liikunnasta, kuten tasapainon ja lihaskunnon harjoittamisesta.

Ihminen voi ottaa vastuuta turvallisuudesta silloin, kun hänellä on tietoa ja taitoa asiasta sekä turvallisuuden edellytyksiä omassa elin- ja toimintaympäristössä. Esimerkiksi kodin turvallisuuden tarkastamiseen on olemassa erilaisia listoja, joiden avulla voi tarkastella oman tai läheisen kotiympäristön turvallisuutta.

Näin ehkäisemme liukastumisia talvella

Parhaillaan vietetään Pysy pystyssä -teemaviikkoa. Olemme mukana kampanjassa yhdessä muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Kampanja muistuttaa, että talvella liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla. Tavoitteena on myös vähentää liukastumisista ja murtumista aiheutuvaa terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

Näin pysyt pystyssä talvella:

  • Katso ulos ikkunasta ja tarkista sää.
  • Valitse säähän sopivat kengät.
  • Tarkista katujen hiekoitus.
  • Vältä kiirettä.
  • Keskity kävelemiseen.
  • Huolehdi kunnostasi.

Lue lisää:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *