Historiallisen sote-uudistuksen toteuttaminen vaatii kuntien ja hyvinvointialueiden luottamushenkilöiltä laaja-alaista tietoa, millä tavoin hyvinvointialueen kunnissa on ennen uudistusta edistetty ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä (hyte). Tieto hyte-työn tilasta auttaa edistämään väestön hyvinvointia ja terveyttä, puuttumaan ongelmiin ja ehkäisemään niiden syntyä.

TEAviisari-verkkopalvelu tarjoaa tukea ja tietoa kunnille ja hyvinvointialueille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Työkalun avulla voi hakea tietoja ja vertailla kunnan tai hyvinvointialueen tilannetta kaikkiaan seitsemällä eri toimialalla.

TEAviisari osoittaa kuntien ja hyvinvointialueiden lähtötilanteen

TEAviisari kertoo, kuinka hyvin lakisääteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutuvat kunnassa ja hyvinvointialueella. Kuinka hyvin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyvät toiminta- ja taloussuunnitelmissa, strategiassa ja päätöksissä, ja kuinka asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa seurataan.

Kouluista ja oppilaitoksista TEAviisariin on kerätty tietoja opiskeluhuoltopalvelujen resursseista (terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori), kiusaamisen, häirinnän ja ongelmatilanteiden ehkäisemisestä. Tietoja on ruokailun järjestämisestä, liikkumisen edistämisestä sekä oppilaiden ja vanhempien mahdollisuuksista osallistua koulun toiminnan kehittämiseen.

Vertailutiedot kertovat myös, kuinka kunnassa on kehitetty asukkaiden liikuntamahdollisuuksia ja miten kuntalaisten liikkumisaktiivisuutta seurataan. Lisäksi TEAviisariin kerätään tietoja siitä, kuinka hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa järjestetään kunnassa, ja kuinka kulttuuritoimintaan osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan.

Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja

Hyvän esimerkin, kuinka TEAviisarin tiedoilla voidaan verrata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointialueilla, antavat viime vuoden lopussa julkaistut tiedot äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavaroista. Tulosten mukaan henkilöstövoimavarojen vuodesta 2009 alkanut myönteinen kehitys oli pysähtynyt ennen hyvinvointialueille siirtymistä ja alueiden välillä oli suuria eroja. Kouluterveydenhuollossa yhdellä terveydenhoitajalla oli hoidettavanaan alueesta riippuen 376–625 oppilasta ja lääkärillä 2040–7768 oppilasta. Lasten ja nuorten ehkäisevä terveydenhuolto on kuitenkin olennainen osa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

TEAviisari tarjoaa tietoa sote-uudistuksen keskeisimpiin kysymyksiin, kuten yhdenvertaisten, saavutettavien ja laadukkaiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta sekä palveluiden resurssoinnista. Vertailu- ja seurantatietojen avulla kunnat ja alueet voivat tarkastella omaa toimintaansa, asettaa tavoitteita vahvuuksien ja kehittämiskohteiden perusteella ja tehdä päätöksiä ja uusia toimenpiteitä.

Pitkällä aikavälillä TEAviisarin tietojen avulla pystytään seuraamaan kansallisesti, ovatko hyvinvointialueet onnistuneet tekemään työtä näiden keskeisten kysymysten eteen ja saavuttamaan sen, miksi historiallinen rakenneuudistus alun perin toteutettiin.

Lue lisää:

TEAviisari. Haen kuntasi, alueesi tuloksia

Henkilöstöresurssit vähenivät lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevissä terveyspalveluissa – hyvinvointialueiden väliset erot suuret. THL, tiedote 8.12.2023

Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat 2004–2021. Tutkimuksesta tiiviisti 60/2022, THL.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa – TEA 2021: Liikuntaa lisääviä toimenpiteitä entistä harvemmin. Tilastoraportti 16/2022.

Tiedolla johtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. THL:n verkkokoulu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *