Kuvittele, että joutuisit yllättäen vakavaan onnettomuuteen, etkä pystyisi itse päättämään hoitoosi liittyvistä kysymyksistä. Tietäisivätkö läheisesi, miten haluaisit siinä tilanteessa itseäsi hoidettavan? Mitä haluaisit ammattilaisten tietävän sinusta ja toiveistasi? 

Ihmisen oma näkemys ja toiveet ovat hyvän hoidon perusta.  

Sinulla on lakiin perustuva oikeus osallistua hoitoasi koskevaan päätöksentekoon, tehdä valintoja ja myös kieltäytyä hoidosta. Tätä kutsutaan itsemääräämisoikeudeksi.

Toistaiseksi vain harva meistä on kirjannut oman hoitotahtonsa, vaikka se auttaisi läheisiä ja ammattilaisia ymmärtämään ja kunnioittamaan laatijan arvomaailmaa ja hoitoon liittyviä näkemyksiä. 

Hoitotahto tukee itsemääräämisoikeutta 

Hoitotahdossa voit ilmaista näkemyksesi sinulle arvokkaasta elämästä ja siitä, miten toivot toimittavan kuoleman lähestyessä. Keskeinen osa hoitotahtoa on kertoa myös millaista hoitoa et halua. Tietojen on tärkeää olla helposti ammattilaisten saatavilla.

Hoitotahdon voi tehdä joko valmiille lomakkeelle tai sen voi esimerkiksi kirjata vapaamuotoisesti Omakantaan, josta sinua hoitavat ammattilaiset pääsevät sitä katsomaan. Hoitotahto kannattaa aina laatia kirjallisena, vaikka suullisesti ilmaistu tahto pätee myös. 

Myös läheisille on syytä kertoa hoitotahdon olemassaolosta ja sisällöstä. Tämä voi helpottaa heitä ymmärtämään, millaista hoitoa sinulle annetaan. Hoitotahdossa voit myös määritellä, kenelle hoitoosi liittyviä tietoja voi luovuttaa ja kuka saa tehdä päätöksiä puolestasi. 

Hyvä hetki tehdä hoitotahto on nyt  

Usein ajatellaan, että hoitotahtoa tarvitaan vasta iäkkäänä tai kuoleman lähestyessä. Hoitotahto pitäisi kuitenkin tehdä jo hyvissä ajoin, silloin kun vielä pystymme luotettavasti ilmaisemaan ja ymmärtämään, mikä on tahtomme mukaista hoitoa.

Elämässä voi koska tahansa tulla vastaan yllättäviä tilanteita, jolloin hoitotahto tulisikin tarpeeseen. 

Iäkkään ihmisen olisi hyvä laatia hoitotahto viimeistään silloin, kun tarvitaan säännöllisiä palveluita, kuten kotihoitoa. Esimerkiksi muistisairauden eteneminen voi hankaloittaa hoitotahdon tekemistä, mutta silloinkin ihmisellä on oikeus ilmaista omia toiveitaan ja mielipiteitään. Niitä voidaan huomioida esimerkiksi arkisia valintoja tehdessä. Laajempien hoitoon liittyvien toiveiden on hyvä olla pohdittuna jo etukäteen.

Monimutkainen hoitotahto?  

Hoitotahdon tekeminen voi tuntua hankalalta ja siihen liittyy usein paljon kysymyksiä ja epätietoisuutta. Miten teen hoitotahdon? Mistä asioista hoitooni liittyen voin määrätä? Jätetäänkö minut hoitamatta, jos olen vahingossa kieltäytynyt tarpeellisista hoidoista?  

Hoidoista kieltäytyminen sitoo ammattilaisia, vaikka lääkäri viime kädessä tekee hoitoon liittyvät päätökset ihmisen parhaan edun mukaan. Esimerkiksi elvytyskielto tai tehohoitokielto ovat tällaisia kieltoja.

Hoitoon liittyvien asioiden lisäksi hoitotahto voi sisältää myös toiveita, jotka liittyvät arkisempiin asioihin, kuten ympäristöön, ruokaan tai lempimusiikkiin. Näitä toiveita voivat ammattilaiset ja läheiset pyrkiä noudattamaan mahdollisuuksien mukaan.

Moni meistä kaipaisi kuitenkin hoitotahdon tekemiseen nykyistä yksinkertaisempaa ja tarkempaa tietoa. Esimerkiksi Terveyskirjastosta löytyy hoitotahtomalleja ja tietoa laatimisen tueksi. Neuvoa voi kysyä myös hoitavalta lääkäriltä tai muulta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselta. 

Hoitotahdolla voit vaikuttaa

Hoitotahto on keskeinen keino pyrkiä varmistamaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen. 

Palataan vielä alun kuviteltuun onnettomuuteen, jonka seurauksena et pystynyt itse kertomaan toiveistasi.  Olet kuitenkin tehnyt hoitotahdon Omakantaan, josta ammattilaiset löytävät sen helposti ja osaavat toimia näkemystesi mukaan. Olet myös aiemmin keskustellut läheistesi kanssa hoitotahdon sisällöstä, joten se ei tule heille yllätyksenä eikä heidän tarvitse tehdä vaikeita valintoja tässä tilanteessa.

Hoitotahdolla on suuri merkitys, jotta saat äänesi kuuluviin.

Lue lisää

Hoitotahto (THL)

Hoitotahto (Terveyskirjasto)

2 kommenttia

  1. Etsin Hoitotahto lomaketta

    1. Hei, verkkosivuiltamme https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto, löytyy esimerkkejä hoitotahtolomakkeista.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *