Hyvinvointialueiden tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen ovat kaikkien hyvinvointialueiden keinovalikoimassa, kun toiminnan vaikuttavuutta kehitetään. THL haluaa olla tukena vahvalla sosiaali- ja terveys- sekä hyvinvointitiedon tietopohjalla ja tietotuotteilla. Lähdimme tutustumaan hyvinvointialueiden tiedolla johtamisen polttaviin kysymyksiin, jotta voisimme paremmin vastata tarpeisiin ja ratkoa ongelmia. Kysyimme, miten voisimme auttaa, kun suuntasimme kohtaamaan hyvinvointialueiden johtohenkilöitä.   

Olemme nyt käyneet kymmenellä hyvinvointialueella, ja olemme iloisia, että meidän on otettu niin hyvin vastaan. Hyvinvointialueet ovat hyvin sitoutuneita parantamaan tiedon laatua, joka on onnistumisen edellytys todellisella tiedolla johtamisessa. Lähtökohtaisesti kriittisten perusasioiden, kuten toiminta, talous ja henkilöstö, kuntoon saattaminen yhdistää. Hyvinvointialueiden valtiolta saama rahoitus perustuu rekisteritiedon pohjalta laskettuun rahoitusmalliin. Siten palveluiden käytöstä syntyvän tiedon laatuun panostaminen on noussut prioriteetiksi, ja se nähdään keskeisempänä kuin ennen sote-rakenneuudistusta.

Hyvinvointialueet ovat tunnistaneet kriittiset perustiedot vaikuttavuustiedon kivijalkana. Hyvinvointialueiden asiantuntijat ovat tarkastelleet omiin järjestelmiinsä kertynyttä palvelukohtaista tietoa ja verranneet tietoja THL:n julkaisemiin tietoihin. Eroja tiedoissa on, ja alueet toivovatkin tukea ja apua erojen juurisyiden löytämiseksi.

Kirjavat ICT-järjestelmät haastavat tiedolla johtamista

Hyvinvointialueiden alkuvaiheen rasitteina ovat kunnilta siirtyneet ICT-järjestelmät, joissa on hyvin suurta kirjavuutta. Uusien, paremmin tiedolla johtamisen tarpeisiin vastaavien tietojärjestelmien hankinnat ovat hankintojen kärjessä. Hyvinvointialueet toivovat kansallista apua ja tukea ICT-toimittajien kanssa käytävään keskusteluun. 

Palveluita monipuolistetaan vauhdilla mm. digitalisaatiota hyödyntäen. Tapaamisissamme olemme voineet osaltamme auttaa hyvinvointialueita vinkkaamalla muilla hyvinvointialueilla olevasta vastaavasta kehittämistyöstä. Jotta muutosohjelmat ripeästi edistyisivät, tarvitaan vahvaa kansallista tukea, linjauksia ja lainsäädäntömuutoksia. Uhka arviointimenettelyn kohteeksi joutumisesta leijuu monen hyvinvointialueen yllä. Myös pelko, että puutteellisen ja vajavaisesti kansallisiin rekistereihin kertyvän tiedon pohjalta luodaan kansallisesti tulkintoja, on nostettu keskusteluun. Pelko on aiheellinen ja siihen suhtaudumme vakavasti.

Voimassa olevat kansalliset sote-palveluiden tilastointiohjeet pohjautuvat maailmaan, joka oli ennen hyvinvointialuerakennetta. Hyvin ymmärrettävästi alueet kiirehtivät kansallisten tilastointiohjeiden päivittämistä vastaamaan integroitunutta toimintaa. 

Laadukas tieto pohjustaa vaikuttavimmat valinnat  

Kansallista ohjausta ja selkeytystä tietotuotantoon tarvitaan pikaisesti. Hyvinvointialueet tunnistavat THL:n olevan ainoa toimija, jolla kansallisena rekisteriviranomaisena on edellytykset tuottaa vertailukelpoista sote-tietoa. Tämän lisäksi kaivataan fasilitoituja foorumeita ja tapaamisia, joissa voimme yhteisen tiedon äärellä pohtia alueiden välisiä eroja ja samalla oppia toinen toisiltamme.  

Samalla kun THL toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään, kuuntelemme herkällä korvalla alueiden tietojohtamisen tarpeita. Toiveet esimerkiksi analytiikan ja tietotuotteiden kehittämiseksi ovat myös meidän työmme painopisteessä. THL panostaa tietopohjan kehittämiseen, jalostamiseen ja käytettävyyteen pitkäjänteisesti. THL:n aineistot ovat avoimia, ja siten kaikkien hyödynnettävissä.

Luotettava ja kattava vaikuttavuustieto vaatii yhteisten tietotarpeiden määrittelyä, tietojen keräämistä useista eri tietolähteistä ja rekistereistä. On yleisesti jaettu näkemys, että tarvitsemme THL:n kykyä jalostaa tiedot tietämykseksi. Yhteistyöllä tietämys saadaan aidosti muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa kustannusvaikuttavaan suuntaan.

Haluamme THL:ssä olla ainutlaatuisten tietovarantojen ja niiden tulkintakyvyn asiantunteva ja arvostettu kumppani. Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *