Tukea itsenäisesti asuville nuorille – sujuva arki tukee myös mielen hyvinvointia

Tutkimusten mukaan Suomessa nuoret itsenäistyvät eurooppalaisittain poikkeuksellisen varhain. Alaikäisten yksinasuminen on kuitenkin yleisyydestään huolimatta verrattain piilossa oleva ilmiö – niin meillä Tampereella kuin muualla Suomessa.

Yllätyimme, kun Tampereella lapsiperhetietoa käsittelevän hankkeen yhteydessä paljastui kaupungissa asuvan itsenäisesti jopa 2 000 16–18-vuotiasta nuorta. Nyt Tampere Junior- kehitysohjelmassa kehitämme ratkaisuja omilleen muuttaneiden nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Osa nuorista tulee toisen asteen opintoihin Tampereelle painotuslukion tai tietyn ammatillisen koulutuksen kautta. Taustalla voi parhaimmillaan olla vahva huoltajien tuki ja hieno mahdollisuus seurata omia unelmiaan. Samaan aikaan unelmien seuraaminen tai suorituskeskeinen opiskelu uudella paikkakunnalla voi olla todella kuormittavaa nuorelle, joka vasta totuttelee elämään itsenäisemmin.

Toisaalta lähtökohtana itsenäiselle asumiselle voi olla myös hankala tilanne kotona tai tarve päästä ”pakoon” haastavia kotioloja. Nuoren huoltaja voi olla myös kyvytön huolehtimaan elatusvelvollisuudestaan, jolloin itsenäisesti asuva nuori joutuu vastaamaan toimeentulostaan ja hakemaan esimerkiksi Kelan tukia.

Nuoret kaipaavat tukea arjen haasteisiin

Nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Lähdimme rakentamaan informaatiota jakavaa ekosysteemiä, joka kokoaa nuoria arjessa tukevia toimijoita yhteen, mahdollistaa yhteistyön lisäämisen ja helpottaa nuorten tuen saamista. Myös nuorten äänen kuuleminen ja nuorten osallistaminen kehittämiseen on ollut alusta asti meille tärkeää.

Projektissa keskitymme itsenäisesti asuvien nuorten kokeman kokonaiskuorman keventämiseen. Olemme koonneet nuorista kokemusasiantuntijaryhmän, jonka tapaamisissa nuoret saavat äänensä kuuluviin. Nuoret osallistuivat projektin alussa myös haastatteluihin, joiden sisältöä olemme hyödyntäneet projektisuunnittelun punaisena lankana.

Nuorten haastatteluista selvisi, että yksin asuva nuori tarvitsee usein enemmän tukea niin arjen hallintaan, toimeentuloon, yksinäisyyden ehkäisyyn kuin vapaa-ajan mahdollisuuksien löytämiseenkin. Myös koulu- ja opiskeluyhteisöllä on erittäin tärkeä rooli osana nuoren elämää. Tältä pohjalta päädyimme keskittymään nuorten resilienssin vahvistamiseen, eli arjen haasteiden tuottaman kuorman vähentämiseen ja siten nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen.

Nuorten panosta tarvitaan eri ratkaisujen kehittämisessä

Kuluvan syksyn aikana olemme kehittäneet keinoja itsenäisesti asuvien nuorten tukemiseen yhdessä nuorten ja ammattilaisten kanssa. Yhteistyökoulussamme, TYK Tampereen yhteiskoulun lukiossa, on yli kymmenen vuoden ajan ollut käytössä ryhmämuotoista ja vertaistuellista toimintaa. Tätä työtä mallinnetaan, jotta sitä voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös muualla.

Yhteistyökoulun itsenäisesti asuvista nuorista on koottu ryhmä, jolle järjestetään säännöllisesti tapaamisia syksyn aikana. Näissä tapaamisissa nuoret pääsevät tutustumaan muihin yksin asuviin ja saavat vinkkejä arjen haasteisiin.

Myös Kela ja Ohjaamo pitivät ryhmän nuorille kohdennetun infotilaisuuden. Tilaisuuden suunnittelussa kohderyhmä huomioitiin paitsi sisällön, myös käytettyjen menetelmien valinnassa. Tilaisuudessa nuorille kerrottiin palveluista ja annettiin vinkkejä asiointiin. Tavoitteena oli antaa toimijoille kasvot ja tuoda heidät lähemmäs nuoria. Kohderyhmä huomioitiin paitsi sisällön myös käytettyjen menetelmien valinnassa.

Projektin työskentelyssä olemme pyrkineet kulkemaan nuorten ja heitä arjessa tukevien ammattilaisten viitoittamaa polkua. Ekosysteemin tavoitteena on tiedon jakamisen lisäksi, kokeilla asioita ja kehittää uutta yhdessä nuorten kanssa. Kokeilujen jälkeen keräämme palautetta, jotta jatkossa asiat osattaisiin tehdä entistä paremmin. Visiomme on, että tulevaisuudessa Tampereella itsenäisesti asuva nuori ei jää yksin!

Lue lisää:

Kansallinen mielenterveysstrategia (THL)
Itsenäisesti asuvat nuoret (Tampere Junior -kehitysohjelma)
Ilmiökartta: Itsenäisesti asuvat nuoret
Itsenäisesti asuvien nuorten mielen hyvinvointia tukeva ekosysteemi (Innokylä)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *