Tulevaisuuden sote-keskuksissa työskentelee tyytyväisiä asiantuntijatiimejä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentaminen eri puolilla Suomea sai vauhtia sosiaali- ja terveysministeriön kesäkuun lopussa myöntämistä valtionavustuksista.

Osana sote-uudistusta alueet valmistelevat ja ottavat käyttöön uudenlaisen ja laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen. Paljon hyvää työtä on jo tehty ja toimivia toimintamalleja kehitetty.
Toimivia toimintamalleja hankkeiden tueksi (Thl.fi)

Tulevaisuuden sote-keskukset ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille haluttuja työpaikkoja. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi perustyötä, ja ammattilaiset pääsevät käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti.

Sote-keskuksessa asioivalle oma vastuutyöntekijä

Sote-uudistusta tehdään ihminen ja palvelut edellä. Tämä näkyy sote-keskuksessa asioivalle asioinnin sujuvuutena ja helpottumisena. Ihmisen ei tarvitse itse kulkea paikasta toiseen selvittämässä ja kyselemässä asioita – sitä varten ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa palvelun käyttäjällä on oltava vastuutyöntekijä. Eli yksi henkilö, joka tietää ihmisen kokonaistilanteen, olipa kyseessä sitten fyysinen sairaus tai tarve taloudellisen tuen hakemiseen.

Ammattiryhmien tiiviimpi yhteistyö takaa laadukkaan ja asiakaslähtöisen sote-keskuksen

Tulevaisuuden sote-keskuksessa tavoitellaan uudenlaista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista.

Tavoitteeseen päästään, kun sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvoja kumppaneita ja ammattiryhmät tiivistävät yhteistyötään.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelee sosiaalityön ja sosiaalihuollon, lääketieteen ja hammaslääketieteen ja hoitotyön ammattilaisia sekä eri alojen erityistyöntekijöitä kuten psykologeja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja ja puheterapeutteja.

Esimerkkinä käytännön integraatiosta on mielenterveys- ja päihdepalvelujen kytkeminen vahvemmin osaksi
tavallisia perustason palveluja, joita erikoissairaanhoito tukee.

Tiimityöstä tukea työssä jaksamiseen ja hoidon jatkuvuuteen

Tulevaisuuden sote-keskuksista saadaan rakennetuksi entistä vetovoimaisempia työpaikkoja muun muassa tekemällä muutoksia työhön ja työnjakoon. Pääsääntönä tulee olla, että työtä ei tehdä yksin vaan vastuuta voi jakaa kollegojen ja eri alojen ammattilaisten kanssa.

Moniammatillinen tiimityö tukee työssäjaksamista. Nykyisin terveyskeskustyöskentely voi olla palkitsevuudestaan huolimatta hyvin kuormittavaa, sillä usein hoidettavia asioita on paljon ja aikaa liian vähän.

Tulevaisuuden sote-keskuksissa perustyö voitaisiin organisoida omahoitotiimeihin, joihin kuuluu useita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Tähän ei tarvita lainsäädäntömuutoksia, vaan työnjakoasiat voidaan hoitaa modernilla johtamisella ja henkilöstöä kuunnellen. Kukin tiimi tekee keskinäisen työnjakonsa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Osa asiakkaista ja potilaista tarvitsee sekä sosiaali- että terveyspuolen pitkäaikaista ja moniammatillista tukea, osalla vaiva ratkeaa yhdellä kerralla.

Parhaimmillaan tiimit muodostuvat sekä kokeneista konkareista että uransa alussa olevista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Näin noviisi pääsee laajentamaan osaamistaan työn ohessa, ja varmuus työhön kasvaa ammattitaidon kehittymisen myötä. Tiimimalli luo samalla myös luonnollisen rakenteen koulutus- ja harjoittelujaksojen ohjaukselle.

Kun tiimi on laaja-alainen, ammattilaisten keskinäinen konsultointi ja asiakkaiden ja potilaiden ohjaaminen asiantuntijoiden välillä on mutkatonta. Tiimityötä hyödyntämällä asiakas tai potilas ei jää yhden ammattilaisen harteille. Hoidon jatkuvuus on turvattu.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Soteuudistus.fi-sivustolla 3.7.2020.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *