Työtä, toipumista ja toivoa IPS-työhönvalmennuksella

Mikä tekee sinulle, minulle ja meille arjen merkitykselliseksi? Useille meistä työ nousee todennäköisesti kärkipaikoille tässä pohdinnassa.

Parhaimmillaan työ antaa mielekästä tekemistä, mahdollistaa taloudellisen itsenäisyyden, suo mahdollisuuden yhteisön jäsenyyteen ja rytmittää arkea. Kaikki tärkeitä rakennuspalikoita mielekkääseen elämään. Jokaisella meistä tulisi halutessamme olla mahdollisuus itselle sopivaan työhön riippumatta aikaisemmasta tai nykyisestä mielenterveyden häiriöstä.

Psykiatriseen sairaanhoitoon integroidussa IPS-työhönvalmennuksessa asiakkaalle etsitään töitä avoimilta työmarkkinoilta. IPS-työhönvalmennuksen keskiössä on asiakkaan, eli työnhakijan, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet. 

IPS-menetelmä kulkee käsi kädessä recovery- eli toipumisorientaatioajattelun kanssa, joka painottaa toivoa, positiivista mielenterveyttä ja asiakkaan aktiivista toimijuutta kuntoutumisessaan. Tässä lähestymistavassa toipuminen lähtee jokaisen jo olemassa olevasta ja potentiaalisesta toimintakyvystä, eikä fokus ole toimintakyvyn rajoitteissa. 

Tätä kirjoitusta varten on haastateltu eri puolilla Suomea työskenteleviä IPS-työhönvalmentajia siitä, miten toipumisorientaatio näkyy heidän työssään.

Vahvuudet ja itsemääräämisoikeus edellä

Työhönvalmentajat kertovat lähestyvänsä työllistymistä nimenomaan asiakkaan vahvuuksista käsin. 

”Moni asiakas katsoo tilannettaan puutteen näkökulmasta ja minä yritän saada heidät näkemään osaamisen ja potentiaalin.”

Asiakkaan oma pohdinta siitä, mikä minua motivoi, on tärkeä lähtökohta toipumiselle. Työhönvalmentajat painottavat, että kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu keskittymällä asiakkaan omiin onnistumisen kokemuksiin, joita voi olla vakavistakin oireista huolimatta.

IPS-toimintamallin ja toipumisorientaation perusperiaatteisiin kuuluu myös itsemääräämisoikeus. Asiakkaan tulee saada tehdä omia valintoja ja asettaa omannäköisiä tavoitteita, vaikka ne eroaisivat ammattilaisen näkemyksestä. Valmentajat kertovatkin ajoittain tasapainoilevansa sen kanssa, millä tavalla heidän omat käsityksensä työnhakijan työkyvyn riittämisestä saavat näkyä valmennuksessa. 

Joskus asiakkaan tavoitteet näyttäytyvät epärealistisilta. Silloin valmentajan on pohdittava, millaisia askeleita voidaan ottaa tavoitteen suuntaan. Yhdysvaltalaiset IPS-kollegat ovat kertoneet elokuvatähteydestä unelmoineesta työnhakijasta, joka sai töitä elokuvateatterista ja pääsi tällä tavoin osaksi unelma-alaansa.

Työhönvalmentaja asiakkaan rinnallakulkijana

IPS-valmennusta ja toipumisorientaatiota yhdistävät myös periaate asiakkaan aktiivisesta toimijuudesta omassa toipumisessa, jossa rinnalla kulkee ammattilainen. Työhönvalmentajan tehtävänä ei ole antaa valmiita vastauksia, vaan kannustaa ja tukea asiakasta ottamaan myös itse vastuuta työnhausta.

“Olin valmentajana asiakkaan vieressä auttamassa ja kannustamassa koko hakemuksen kirjoittamisen ja lähettämisen ajan, mutta asiakas teki hakemuksen itse.”  

Kysymys ei ole asiantuntijavetoisesta työskentelystä, vaan pikemminkin pyrkimyksestä asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Tämä voi vaatia asennemuutosta sekä ammattilaiselta että asiakkaalta. 

“Tämä on haastavaa! Teen paljon työtä sen eteen etten ota palloa itselleni.”

IPS-kokeiluissa luodaan toiveikkuutta tulevaan

THL koordinoi IPS-toimintamallin käyttöönottoa alueellisissa kokeiluhankkeissa ja toteuttaa arviointitutkimuksen menetelmän soveltamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

IPS-työhönvalmennukseen on tällä hetkellä mahdollista päästä Pohjois-Karjalassa, Helsingissä ja muulla Uudellamaalla. Toiminta on käynnistymässä myös Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla syksyn aikana. 

IPS-työhönvalmentajat iloitsevat jo syntyneistä työsuhteista. Parhaimmillaan työhönvalmennuksessa löytyneet voimavarat ja kirkastuneet tavoitteet johtavat paitsi mielekkääseen työpaikkaan, myös kokonaisvaltaiseen elämänlaadun vahvistumiseen. 

“Yhdessä valmennettavan kanssa teemme siitä ainutlaatuisen, juuri hänen näköisensä matkan, josta hän voisi ammentaa eväitä myös valmennuksen jälkeen.”

Työhönvalmennuksessa syntyvät isot ja pienet onnistumiset kantavat kohti omannäköistä tulevaisuutta.

Lue lisää:

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen kotisivut

Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveystyössä? Esa Nordling, Duodecim-lehti 2018

Mielenterveys on yhteinen pääomamme 10.8.2021 Outi Linnaranta, kolumni sivustolla soteuudistus.fi

IPS-työhönvalmennuksella vauhtia mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden työllistymiseen 12.1.2018 Johanna Warius, THL:n blogi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *