Unelmia kartoittamassa – Millainen terveyspalvelu kohtaa sateenkaarinuoren kokonaisvaltaisesti

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä juhliva Pride-kuukausi huipentuu tänään alkavaan Pride-viikkoon. Pride-viikon kunniaksi innostuimme unelmoimaan sateenkaarinuoret paremmin huomioivista terveyspalveluista.

Unelmien palveluissa jokainen ammattilainen luo turvallista tilaa

Turvallisuuden tunteen luomista ei voi ulkoistaa, vaan sen rakentamisesta vastaa jokainen ammattilainen. Unelmien palveluissa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on ennakko-oletus. Se näkyy nuorille turvallisena ja sensitiivisenä kohtaamisena.

Hoitohenkilökunta vastaa erityisesti siitä, että nuoret tulevat palveluissa kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään. Arvostavan ja sensitiivisen kulttuurin syntyminen vaatii myös johtajilta konkreettisia tekoja, kuten arvojen kirkastamista ja ammattilaisten kouluttamista. Kohtaamisien lisäksi moninaisuus tulee huomioida myös esimerkiksi toimitiloissa ja viestinnässä.

Unelmien palveluissa tilat on suunniteltu sukupuolen moninaisuus huomioiden. Tiloista löytyy sukupuolittamattomia ja yksityisyyttä tarjoavia wc-, peseytymis- ja pukeutumistiloja. Moninaisuus huomioidaan viestinnässä esimerkiksi välttämällä sukupuolittuneita ilmaisuja ja valikoimalla viestintään moninaisuutta kuvastavaa kuvitusta.

Unelmien palvelussa kuunnellaan, kohdataan ja kunnioitetaan

Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hankkeessa olemme ideoineet työkaluksi kohtaamisiin nuorten kanssa kolmen K:n ohjeen: Kuuntele, kohtaa ja kunnioita.

Unelmien palveluissa ammattilainen syventyy kuuntelemaan nuorta ja antaa tälle aikaansa. Ammattilainen kunnioittaa nuoren kokemuksia, identiteettiä ja tarinaa eikä tee oletuksia nuoresta esimerkiksi tämän ulkoisen olemuksen, juridisen sukupuolen tai nimen perusteella.

Ammattilainen kysyy nuorelta itseltään oletusten tekemisen sijaan. Sateenkaari-identiteetin kohdatessaan ammattilainen suhtautuu positiivisesti ja auttaa nuorta löytämään voimavaroja ja iloa omasta ainutlaatuisuudestaan sekä tarvittaessa normalisoi tilannetta nuorelle.

Unelmien palvelut ovat saavutettavia ja oikea-aikaisia

Nuorten palveluiden saavutettavuuden esteet muodostuvat usein pelosta ja häpeästä. Myös palvelutilanteiden virallisuus voidaan kokea etäännyttävänä, ja nuoret toivovatkin tilanteisiin rentoutta.

Unelmien palvelut ovat nuorille helposti saavutettavia. Saavutettavuuden esteitä taklataan tehokkaasti kuuntelemalla nuoria palveluita rakentaessa. Keskeistä palveluissa on, että asioista puhutaan nuorelle ymmärrettävällä tavalla, ja tietoa palveluista on helposti saatavilla. Palveluissa nuorta kuunnellaan ja hänet otetaan vakavasti. Tukea on tarjolla silloin, kun nuori kokee sitä tarvitsevansa, ja tukea on aina lupa pyytää.

Unelmien palveluissa toimitilat viestivät rentoudesta, ja ammattilaisten pukeutuminen on epävirallista ja oma persoona saa näkyä. Rentous luo nuorelle tunnetta siitä, että palvelussa on turvallista ja helppoa kertoa henkilökohtaisista asioista.

Unelmointi muuttaa maailmaa

Unelmointi on tehokas työkalu. Parhaiten unelmointi toimii yhdessä haaveillen, ja siksi kutsummekin nuoret mukaan unelmointiin.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sukupuoltaan pohtivien nuorten oikea-aikaista ja voimavaralähtöistä tukea edistävä Sukupuolen moninaisuus voimavarana -hanke osallistuu Pride-juhlintaan 13–17-vuotiaille suunnatussa Nuorten Pride Housessa.

Tapahtumassa työstämme nuorten kanssa Unelmien palvelut -unelmakarttoja, joihin keräämme ajatuksia siitä, minkälaisia asioita nuoret terveydenhuollon palveluilta toivovat. Unelmakarttatyöskentely auttaa konkretisoimaan ja sanoittamaan toiveita.

Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman Helsinki Priden teema on tänä vuonna Joy and Riot – Riemu ja kapina. Moninaisuudesta riemuitseminen on helppoa, mutta ilon rinnalla myös kapinointia tarvitaan. Kapinointia on vallitsevien olosuhteiden kyseenalaistaminen ja muutoksen edistäminen. Joskus kapinointia voi olla se, että uskaltaa unelmoida!

Lisätietoa aiheesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *