Uudet nikotiinituotteet tulivat rytinällä lasten ja nuorten arkiympäristöihin

Suomi on saanut osansa kansainvälisestä trendistä, jossa uusia nikotiinituotteita kehitetään entistä kohdennetummin lainsäädännön katvealueille. Näin erityisesti nuoria houkuttelevat tuotteet pääsevät myyntiin eri maissa alkuun varsin vapaasti ja ehtivät tavoittaa uuden käyttäjäsukupolven.

Erityisen näkyvästi tämä on Suomessa tapahtunut ”vape”-laitteiden kohdalla, joista on jo muodostunut todellinen ongelma kouluissa ja oppilaitoksissa. Kyseessä ovat sähkösavukkeen kaltaiset nikotiinittomat laitteet, tai laittomilta markkinoilta hankitut nikotiinisähkösavukkeet. Kertakäyttöiseksi markkinoidut laitteet riittävät nimestään huolimatta satoihin käyttökertoihin ennen kuin laitteessa oleva neste kuluu loppuun.

Uudet nikotiinituotteet asettuvat tupakkalaissa usein ensin tupakan vastikkeen asemaan. Se tarkoittaa käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta vastaavaa tuotetta, joka ei kuitenkaan sisällä tupakkaa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on rajalliset mahdollisuudet puuttua niiden käyttöön, koska tupakan vastikkeet eivät ole tupakkalain hallussapitokiellon piirissä. Nuoret käyttävät tuotteita avoimesti koulun tiloissa ja ne vievät huomiota normaalista koulunkäynnistä.

Opettajan on puolestaan mahdotonta erottaa, onko nuoren koulussa käyttämä valkoinen annospussi tupakatonta, nikotiinitonta, nuuskaa tai energiapussi – kyllä, luit oikein – energiapussi. Häiriöt vievät aikaa varsinaiselta opetustyöltä.

Tupakkalaki ei enää suojaa nuoria riittävästi

Aloittamisen ehkäisy on ollut yksi tupakkapolitiikkamme kulmakivistä. Suomi sai vuonna 2020 Maailman terveysjärjestöltä tunnustuksen pitkäjänteisestä työstä sekä esimerkillisistä toimista nuorten suojaamiseksi.  Nyt olemme poikkeamassa tältä tieltä.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä jätti tammikuussa 2023 mietinnön kattavista toimenpiteistä, joilla tupakkalain tavoitteen saavuttamista voidaan edistää. Ehdotetut lainsäädäntömuutokset eivät pääsääntöisesti ole edenneet.

Nyt eduskunnan käsiteltävänä olevassa nikotiinipusseja koskevassa lakiesityksessä nuorten suojaaminen on jäänyt toissijaiseksi hallituksen tavoitteelle saada tupakkatuotteita käyttävät siirtymään nikotiinipusseihin, jotka koukuttavat helposti ja jo pienemmillä nikotiinimäärillä kuin nuuska. Olemme sallimassa jopa niin vahvojen nikotiinipussien myynnin, että ne pitää merkitä välittömästä myrkyllisyydestä kertovalla pääkallosymbolilla – samalla kun käyttöön houkutellaan raikkailla mentolin ja mintun mauilla.

Vielä ehtii tehdä korjausliikkeen nuorten suojaamiseksi esimerkiksi laskemalla nikotiinimäärän ylärajaa 8 milligrammaan sekä nostamalla nikotiinituotteiden ikärajan 20 ikävuoteen.

Kansainvälinen tupakkapuitesopimus velvoittaa meitä tehokkaisiin toimiin nykyisten ja tulevien sukupolvien suojaamiseksi tupakalta ja nikotiiniriippuvuudelta.

Aloittaminen tapahtuu pääsääntöisesti 20 ikävuoteen mennessä. Kun markkinoille tuodaan uusia nikotiinituotteita tupakkalain tavoitteen vastaisesti, meidän tulisi vastapainoksi huolehtia erityisesti siitä, ettei niitä myydä ja välitetä aloittamisikäisille.

Katso myös

Valtakunnallinen virtuaalinen vanhempainilta: Sähkösavukkeet ja nikotiinipussit 23.4.2024

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *