Uusi tutkimusverkosto tukee palveluiden kehittämistä tulevaisuuden sote-keskuksissa

THL on perustanut uuden tutkimusverkoston Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tueksi.

Verkosto kokoontui ensimmäisen kerran 22. tammikuuta 2020 ja kokosi yhteen perustason sote-palveluiden tutkimuksesta innostuneita toimijoita eri yliopistoista ja alueilta.

Mukana oli sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen konkareita, vasta tutkimushattua päähänsä asettelevia tutkija-alkuja sekä tutkimusorientoituneita perustason sote-palveluiden kehittäjiä.

Heitä yhdistää kiinnostus ilmiöihin, jotka liittyvät tulevaisuuden sote-keskuksiin, sekä innostus perustason palveluiden vaikuttavuuden tutkimukseen.

Verkoston perustamisen taustalla on tarve tarkastella kriittisesti sote-palveluiden käytäntöjä, tuoda näkyväksi hiljaista tietoa ja vahvistaa sitä, että arjen toiminnan kehittäminen perustuu entistä vahvemmin tutkimukselliseen näyttöön.

Tavoitteena on

  1. luoda avoin keskustelu- ja vertaisoppimisareena perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille
  2. koota yhteen tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisessä
  3. tunnistaa olemassa olevia tutkimusaukkoja
  4. mahdollistaa tutkimuksellinen yhteistyö eri toimijoiden ja tieteenalojen välille.

Yhteinen tahto lisätä sote-palveluiden tutkimusta

Verkoston voima kytkeytyy yhteiseen tahtoon vahvistaa perustason sote-palveluiden tutkimusta.

Aiempaa tutkimustietoa on hyödynnettävissä eri näkökulmista, esimerkiksi terveydenhuollon arjen vaikuttavuudesta , asiakastyytyväisyydestä , paljon palveluja käyttävistä asiakkaista ja heidän monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen malleista ja työkaluista.

Perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimusta kaivataan kuitenkin lisää useista eri teemoista, kuten palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta, oikea-aikaisuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä asiakaslähtöisyydestä.

Tärkeänä kiinnostuksen kohteena on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteentoimivuus. Tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimustiedon rakentuminen edellyttävät pitkäjänteistä työtä.

On myös muistettava, että tutkimustieto muuttuu hyödynnettäväksi vasta kun kehittämistyöhön osallistuvilla on taito soveltaa se arjen toimintaa palvelevaksi toiminnaksi.

Verkosto kiinnittyy arjen työn kehittämiseen

Tutkimusverkosto kiinnittyy tulevaisuuden sote-keskuksiin liittyvän käytäntötutkimuksen kontekstiin.

Käytäntötutkimus ja arjen työ liittyvät toisiinsa siten, että tutkimusaiheet kytkeytyvät tiiviisti palvelujen käytäntöjen kehittämiseen.

Tutkimusverkosto on avoin, ja se perustuu vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Seuraava tapaaminen on toukokuussa 2020. Ilmoittaudu mukaan tutkimusverkostoon.

Lisätietoja

Kivipelto M & Niemelä J (2020) Uudenlaiset, sujuvat ja vaikuttavat sote-palvelut edellyttävät yhteistyötä ja yhteistä tahtoa.

Malmivaara A (2019) Terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi ja edistäminen: optimaalisesti lääketiedettä. SLääkärilehti 37:74:(2015–2021).

Aalto AM ym. (2017) What patients think about choice in healthcare? A study on primary care services in Finland. Scandinavian Journal of Public Health 46:4:(463-470)

Kaattari A, Tiirinki H, Turkki L, Nordström T, Taanila A (2015) Perusterveydenhuollon palveluiden suurkäyttäjä Pohjois-Suomen syntymäkohortissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja 2015:52; 191–201.

Koivisto J & Tiirinki H (toim.) (2020) Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin toimintamallit ja työkalut: väliraportti. Työpaperi 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *