Valinnanvapaus ei ole pelkkä ongelma palveluiden integraatiolle

Valmistelussa oleva valinnanvapaus voi talloa jalkoihinsa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen keskeisen tavoitteen palveluiden integraation. Vaarana on, kuten useampi asiantuntija on julkisuudessa kommentoinut, että sote-palvelut pirstaloituvat.

Sen sijaan, että uudistus parantaisi palveluiden yhteensovittamista asiakkaan tarpeiden mukaan, seurauksena ovat entistä hajanaisemmat palvelut.

Yhteensovittaminen on vaikeaa

Valinnanvapaudella tahdotaan edistää yksityisten- ja kolmannen sektorin palvelutuottajien mahdollisuutta osallistua tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakas voi valita tietyt palvelut haluamaltaan tuottajalta. Palvelut voi tuottaa julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja.

Vielä ei ole tehty tarkempia päätöksiä, millainen ja kuinka laaja valinnanvapaus on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi ei ole mahdollista tarkemmin arvioida, millaiset valinnanvapauden vaikutukset tulevat olemaan. Selvää kuitenkin on, että valinnanvapaus tekee entistä vaikeammaksi sovittaa yhteen asiakkaan tarvitsemat hyvin erityyppiset palvelut, kuten THL lausunnossaan toteaa.

Yhteensovittaminen on mahdollista

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, vaikka julkisuudessa esillä olleista kommenteista voisikin vetää sellaisen johtopäätöksen. Hallituksen esittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on mukana useita elementtejä, jotka luovat edellytyksiä ohjata palvelutuotantoa myös valinnanvapautta toteuttavassa monituottajamallissa.

Lakiesityksen mukaan maakunnan tehtävänä on huolehtia palveluiden integraatiosta ja seurata sen toteutumista. Lisäksi maakunnalla on velvollisuus määritellä, millä tavalla yhteen sovitettuja palveluita maakunnassa tuotetaan. Lain mukaan valinnanvapauden piirissä olevat tuottajat ovat velvollisia noudattamaan maakunnan määrittelemiä palveluiden yhteensovittamisen tapoja.

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton

Täytyy myös muistaa, että laaja joukko palveluiden käyttäjiä ei hyödy merkittävästi palveluintegraatiosta. Kolme kertaa vuodessa lapsensa korvatulehduksen vuoksi lääkäriin vievä asiakas ei hyödy erityyppisten palveluiden yhteensovittamisesta.

Palveluintegraatiosta hyötyvät eniten ne, jotka käyttävät paljon erilaisia palveluita, ja joilla on monia palvelutarpeita. Suurin osa näiden asiakkaiden palveluista ei tule kuulumaan valinnanvapauden piiriin, ainakaan nykyisten tietojen valossa. Monet näistä palveluista ovat maakunnan palvelutuotannon vastuulla. Tämä tarkoittaa, että ainakin maakunnan omien palveluiden yhteensovittamisen pitäisi olla mahdollista.

Yhteensovittamisella säästöjä

Selvityksistä tiedetään, että palveluintegraatiota tarvitaan erityisesti niiden asiakkaiden hoidossa, joilla on useita palvelutarpeita. Siksi integraatiosta riippuu, miten hyvin maakunnan palvelut lopulta vastaavat näiden asiakkaiden tarpeisiin. Ja koska integraatiosta eniten hyötyvistä asiakkaista aiheutuu myös suurimmat kustannukset, vaikuttaa integraation onnistuminen maakuntien talouteen ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseen.

Palveluiden integraation turvaamisen kannalta on varsin merkittävää, millä tavalla valinnanvapaudesta tullaan lopulta säätämään ja missä muodossa se toteutuu. Se lopulta määrittää, millaiset keinot järjestäjällä on toisaalta ohjata palveluntuotantoa ja toisaalta luoda edellytyksiä ja kannusteita integraation toteutumiseen. Myös lain toimeenpanosta ja järjestäjien osaamisesta riippuu pitkälle, miten integraatio tulee toteutumaan maakunnissa.

Eli, palveluintegraation turvaaminen on pitkälti kiinni lainsäädännön jatkovalmistelusta ja lain onnistuneesta toimeenpanosta.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *