Viisi keinoa edistää osatyökykyisen työllistymistä ja osallisuutta alueellisissa kokeiluissa

Tänä hallituskautena on puhuttu paljon osatyökykyisten työllistämisestä ja työkyvyn tunnistamisesta. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa etsitään ja kokeillaan uusia tapoja edistää osatyökykyisten työllistymistä ja osallisuutta.

Kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektissa on meneillään teemaan liittyen kuusi alueellista kokeilua. Kokeiluissa on noussut esiin mielenkiintoisia avauksia osatyökykyisten työllistämisen ja osallisuuden edistämiseksi. Tässä maistiaisiksi muutama mielenkiintoinen poiminta kentällä tapahtuvasta toiminnasta.

Osaamista ja neuvontaa keskitetään. Asiakkaan näkökulmasta osatyökykyiselle tarjotut palvelut ovat hyvin hajallaan palvelujärjestelmässä. Palveluiden hajanaisuus vaikeuttaa jäljellä olevan työkyvyn tunnistamista. Se myös pahimmillaan johtaa siihen, että henkilöt eivät lainkaan työllisty avoimille työmarkkinoille.

Satakunnan maakunnan Sataosaa-kokeilussa hajanaisuuden haasteeseen vastataan uudella valmennuskeskuksella. Valmennuskeskus on keskeisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka yhdistää tarvittavat tahot perus- ja erityisterveydenhuollosta, työllistämistoimista sekä sote-alan järjestöistä. Uudenlaisesta verkostomaisesti toteutetun keskuksen palveluvalikoimasta löytyy mm. työkykyneuvola sekä työhönvalmennusta.

Ohjaamojen ja oppilaitosten työkykykoordinaattorit avaavat tietä. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on paljon opiskelijoiden työnhakutaitoja tukevaa osaamista. Yhteistyöverkostoja on kuitenkin laajennettava, jotta työllistymistä voitaisiin edistää entistä paremmin.

Keski-Uudellamaalla vaikuttava Fokus-kokeilu lähtee pilotoimaan ensimmäisenä ammatillisena erityisoppilaitoksena Suomessa yhteistyötä Ohjaamo-toiminnan kanssa asian tiimoilta. Ohjaamot ovat nuorille suunnattuja työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvän tuen ja neuvonnan paikkoja.

Tavoitteena on kouluttaa kaikkiin alueen ohjaamoihin ja ammattioppilaitoksiin työkykykoordinaattorit, jotka kykenevät ohjaamaan valmistuneet opiskelijat tarvittaessa palveluihin. Tämä parantaa opiskelijoiden erityistarpeiden huomioimista ja sopivan palveluvalikoiman hahmottamista. Fokus tähtää kokeilussaan yhteistyön mallintamiseen ja juurruttamiseen ammatti- ja erityisammattioppilaitosten kesken.

Uusia avauksia työnantajayhteistyöhön. Työnantajayhteistyö on äärimmäisen tärkeä mutta erittäin haastava elementti osatyökykyisten työllistämisessä. Palveluverkostolla on harvoin valmiita kontakteja yrityspuolelle. Myöskään yritykset eivät välttämättä osaa lähestyä suoraan työllistämistoimintaa.

Työnantajien kanssa tarvitaan dialogia. Yhtenä ratkaisuna tähän kokeillaan yhteistyöverkostoa, joka välittää tietoa osapuolilta toisille sekä tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja hyviä keinoja. Tällaista kokeillaan Keski-Pohjanmaan maakunnan KP OTE -kokeilussa. Tässä OTE-foorumissa saman pöydän ääreen istuvat työnantajien, kuntien, kuntayhtymien ja järjestötason päättäjät koko maakunnan tasolla.

Verkoston lisäksi tarvitaan kestävää yhteistyötä ja kumppaniyrityksiä. Yhtenä ratkaisuna voisi olla henkilöstövuokrausfirmojen kanssa tehtävä yhteistyö. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien yhteinen Yhdessä hyvä OTE -kokeilu tarttuu tähän haasteeseen. Kokeilussa selvitetään mitä henkilöstövuokrausfirmojen kanssa tehtävä yhteistyö vaatii ja minkälaisia tukitoimia tarvitaan niin työnantajalle kuin palkattavalle henkilölle.

Asiakas osallistetaan mediapajassa. Päijät-Hämeen maakunnassa on innovoitu osatyökykyisten ylläpitämää viestintätiimiä. Pähee OTE -kokeilu työllistää vammaispalvelujen kautta tavoitettuja henkilöitä. He työskentelevät osa-aikaisessa työsuhteessa muun hankeviestinnän tukena. Työskentelyä varten on luotu lisäksi uudenlainen koulutus osatyökykyisiä ja henkilöstöä varten.

Asiakkaan mukaan ottaminen viestintään on tuonut viestintään lisää aitoutta, ruohonjuuritason näkymää ja yllätyksellisyyttä. Kokeilun tavoitteena on pohtia voisiko pilotoitu viestintätiimi jatkossa ottaa isomman roolin kuntayhtymän vammaisia koskevan viestinnän hoitamisessa.

Osallistava toiminta aktivoi. Työllistymistä tukevien toimien lisäksi tarvitaan osatyökykyisten osallisuutta tukevaa toimintaa. Se vahvistaa toimintakykyä ja sosiaalisia taitoja sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa kokeillaan toimintakyvyn tukemista asiakkaiden ehdoilla. Savon OTE-kokeilu tukee osallisuutta viemällä jalkautuvan päivätoiminnan rohkeasti palvelukodin seinien ulkopuolelle. Kokeilu lähtee liikkeelle asiakkaan omista toiveista ja tarpeista lisäten itsemääräämisoikeutta. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa asiakkaan työkykypotentiaali ja mahdollisuudet työllistyä.

Alueelliset kokeilut ovat osa Sosiaali- ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeen Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen -projektia. Kokeilut ovat käynnissä kahdeksassa eri maakunnassa vuoden 2018 loppuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii alueellisten kokeilujen koordinoijana.

Tule kuuntelemaan lisää alueellisista kokeiluista Kokeilukiertueelle, jonka pysähdyspaikat ovat seuraavat:

Lue lisää:

Mallit työllistymiseen ja osallisuteen -projektin alueelliset kokeilut thl.fi:ssä

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (STM)

Tie työelämään -verkkopalvelu ammattilaisille, asiantuntijoille ja osatyökykyisille

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *