Hyvinvointialueet kehittävät kirjaamista aika- ja paikkariippumattomasti yhteisen Teams-pöydän äärellä vertaisoppimiseen pohjautuvassa verkostossa. Yhtenäiset käytännöt vahvistuvat osaamista avoimesti jakamalla.

Kirjaamiskoordinaattorikollegat ratkaisevat kirjaamisen haasteita yhdessä. Mukana asiantuntijajoukossa on THL:n lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, Opetushallitus, Kansa-koulu 5 -hanke ja Kelan Kanta-palvelut sekä Hyvinvointiala Hali ry. 

Keskustelu pohjautuu avoimuuteen sekä haluun jakaa tietoa toisillemme keskeneräisenäkin. Verkostossa vaalitaan luottamuksen ilmapiiriä, jonka uskotaan vahvistavan alueiden välistä yhteiskehittämistä ja toisilta oppimista. Myös THL saa tietoa, miten kansallisia kirjaamisohjeita tulisi kehittää.

Yhteistyöverkosto on osa THL:n kirjaamisen ja tiedon laadun tuen kokonaisuutta. Verkosto on kanssakulkijana kirjaamisosaamisen ja kirjaamisen yhdenmukaistumisen sekä kirjatun tiedon laadun kehittämisessä. 

Alueilla on mahdollisuus esitellä omaa työtänsä, saada palautetta ja ottaa mallia muilta. Kirjaamiskoordinaattorin tehtävänä on osallistua yhteiseen keskusteluun ja viedä tietoa omalle alueelleen takaisin. Verkosto tarjoaa eri tapoja käsitellä kirjaamisen kehittämistä mm. teemallisilla keskustelutunneilla. Näin jokaisella alueella on mahdollisuus kertoa edistymisestään. THL:lta toivotaan vahvempaa kansallista ohjausta, mitä alueiden tulisi kirjaamisen kehittämiseksi tehdä.

“Ehdottomasti tämän tyyppisiä keskustelutunteja enemmän, koska se auttaa suuntaviivojen tekemisessä ja tukee oman kirjaamiskoordinaattorityön viemistä eteenpäin tavoitteellisesti”. Näin totesi eräs verkostolainen.

Kirjaaminen on avain laadukkaaseen sote-tietopohjaan

Verkostoa johtavat kaksi THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaa. Verkoston johtaminen pohjautuu näkemykseen, että hyvinvointialueilla on vahvaa osaamista kehittää kirjaamista. Sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa kehitetään tasavertaisesti. Se on arvokasta ja käytännöllistä soten ”integraatiota”.

Hyvinvointialueiden nimeämät Sote-kirjaamiskoordinaattorit tekevät merkittävää työtä alueillaan. He pohjustavat työllään, että tieto kirjataan riittävän laadukkaasti. Kansallisen verkoston vaikuttavuus tulee näkyviin ajan myötä asiakkaille ja kansallisiin tilastoihin. Vaikutus on nähtävissä jo nyt, sillä verkosto tarjoaa väylän päästä sote-yhteiseen kehittämiseen kaikkien hyvinvointialueiden kesken.

Merkittävä osa konkreettisesta työstä tehdään alueiden omissa sekä niiden välisissä verkostoissa. Kirjaamiskoordinaattorit huolehtivat siitä, että oikeat toimijat alueella kohtaavat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Verkostoihin kuuluminen ei itsessään edistä asioita. Jokainen alue edistää oman suunnitelmansa mukaisesti tavoitteita ja vie verkostossa nousseita asioita omiin sisäisiin yhteistyöryhmiinsä.

Tietojohtaminen on riippuvainen kirjaamiskäytäntöjen edistymisestä. Kirjaaminen on sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjan perusta. Kirjaamisen tulee pohjautua tarpeellisen ja välttämättömän tiedon kirjaamiseen. Kehittämällä yhteisiä kirjaamisen käytäntöjä syntyy yhteismitallista tietoa, jonka avulla kehitetään myös palveluita. Kirjaamiseen liittyvät kokemukset vaikuttavat ihmisen saamaan palvelukokemukseen.

Verkoston kautta minimoidaan ainakin riski, että samaa työtä tehtäisiin samaan aikaan monessa eri paikassa ilman vuoropuhelua. Isotkin muutokset syntyvät ihmisten välisessä yhteistyössä. Yhtenäisten toimintamallien ja kirjaamiskäytänteiden haltuunotto vaatii työtä ja vie aikaa.  

Kiitämme jokaista verkostossa mukana olevaa kirjaamiskoordinaattoria. Teette yhtenäistävää kirjaamisen kehittämistyötä, jolla on lopulta vaikutukset niin alueelliseen kuin kansalliseen sote-tietopohjaan. Kiitos, kun tuotte rohkeasti esille oman alueenne kehittämisen tilaa. Kansallisesti laadukkaan sote-tietopohjan muodostamiseen tarvitaan kaikkien hyvinvointialueiden aktiivista osallistumista.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *