Ammattilaiset tarvitsevat lisää rohkeutta ja työvälineitä silpomisesta puhumiseen

Ammattilainen kohtaa yhä useammin eri kulttuurista tulevan asiakkaan, mikä voi aiheuttaa haasteita vuorovaikutukseen ja auttamistyöhön. Toisen kulttuurin tavat ja perinteet eivät välttämättä ole ammattilaiselle tuttuja, mikä osaltaan voi lisätä ammattilaisen hämmennystä.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on yksi esimerkki haitallisesta perinteestä, jonka kohdatessaan ammattilainen voi kokea itsensä avuttomaksi. Silpominen on ikivanha kulttuuriin liittyvä perinne, jota on harjoitettu jo ennen nykyisten valtauskontojen syntyä.

Silpominen on kunniaan liittyvän väkivallan ilmenemismuoto

Nykypäivänä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen ymmärretään osaksi kunniaan liittyvää väkivaltaa, joka on silpomisperinnettä laajempi ilmiö. Kunniaan liittyvä väkivalta kumpuaa vahvasti patriarkaalisesta arvomaailmasta ja yhteisöllisestä kulttuurista.

Yhteisöissä, joissa silpomisperinnettä edelleen ylläpidetään, vallitsee usein ajatus siitä, että yhteisön kunnia on tärkeämpi kuin yksilön oikeudet. Yhteisö pyrkii ohjaamaan yksilön käytöstä toivottuun ja hyväksyttyyn suuntaan, esimerkiksi rajaamalla tytön seksuaalisuutta ja vaalimalla tämän siveyttä silpomisen avulla.

Usein silpomisperinnettä harjoittavat perustelevat sen jatkamista esimerkiksi kulttuurisilla tai uskonnollisilla syillä. Myös hygieenisyyttä ja esteettisyyttä voidaan korostaa. Asiakkaat voivat myös itse ajatella, että silpomisperinteen ylläpitäminen on perusteltua.

Ammattilaisen on hyvä tuntea yleisimmät perustelut silpomisen tarpeellisuudesta ja valmistautua jo etukäteen käymään keskustelua perustelujen paikkansa pitävyydestä. Lisäksi ammattilaisen tulee kertoa asiakkaalle, että silpominen on pahoinpitelyä ja siten Suomen lainsäädännön mukaan rangaistava rikos ja se loukkaa ihmisoikeuksia.

Asiakkaan kohtaaminen vaatii havainnointia ja empatiakykyä

Ammattilaisen ja asiakkaan välinen kohtaaminen vaatii erityistä herkkyyttä, jotta sensitiivisessä asiassa voidaan saavuttaa yhteisymmärrys. Ammattilainen voi joutua kumoamaan asiakkaan hyvinkin merkityksellisinä pitämiä oletuksia ja uskomuksia faktatiedolla, jolloin kanssakäyminen vaatii erityisen kunnioittavaa vuorovaikutusta.

Arvostava kohtaaminen ja viestintä, niin sanallisesti kuin sanattomastikin, on tilanteessa tarpeen. Silpomisen kohdalla perinnettä eteenpäin siirtävä vanhempi on yleensä myös itse haitallisen perinteen uhri.

Sensitiivinen osaaminen liittyy myös havainnoimiseen ja empatiakykyyn. Ammattilaisen asenteilla on suuri vaikutus asiakkaan hoitoon sitoutumiseen ja hoidon lopputulokseen. Monen on helpompi päästää irti haitallisesta perinteestä, kun luotettava ilmapiiri on syntynyt.

Kulttuurisensitiivinen työote ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asioita tulisi ottaa riittävän ponnekkaasti puheeksi ja puututtaisi väkivallan uhkaan.

Väkivaltaan puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Ammattilaisen tehtävänä on puuttua väkivaltaan, oli sen syy ja ilmenemismuoto mikä tahansa. Väkivallalla tiedetään olevan fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen lisäksi myös huomattavat taloudelliset seuraukset. On tärkeää huomioida myös se, että asiakkaan kokema kunniaan liittyvä väkivalta nostaa todennäköisyyttä sille, että hän on läpikäynyt sukuelinten silpomisen.

Kahdenkeskisissä tapaamisissa esimerkiksi terveydenhoitajalla, lääkärillä, sosiaalityöntekijällä, kuraattorilla ja psykologilla on oiva tilaisuus ottaa väkivalta puheeksi. Asiakas ei välttämättä ensimmäisellä kerralla väkivallasta kysyttäessä rohkene kertoa asiasta, mutta kun hänelle on tarjottu tilaisuus aiheesta puhumiseen, on siihen myös helpompi palata myöhemmin. Avoimesti väkivallasta kysyminen välittää asiakkaalle viestin, että aiheesta on turvallista puhua.

Ammattilaisten työn tueksi on tarjolla työkaluja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee käytännön ohjeita ammattilaisten työn tueksi. Materiaaleista ammattilaiset saavat tukea esimerkiksi kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttumiseen opiskeluhuoltopalveluissa ja silpomisen puheeksi ottamiseen.

On tärkeää viedä tietoa perinteen haitallisuudesta myös suoraan yhteisöjen ulottuville heidän omalla äidinkielellään. Siksi olemme julkaisseet koulutusvideoita silpomisesta myös esimerkiksi kurdin soraniksi ja somalin kielellä.

Ammattilaisen väkivaltaan puuttumisen päämääränä on väkivallan ehkäisy, sen loppuminen ja turvallisuuden lisääntyminen. Väkivaltaan puuttuminen on jokaisen ammattilaisen velvollisuus!

Lisätietoa

Kunniaan liittyvään väkivaltaan puuttuminen opiskeluhuoltopalveluissa (Julkari)
Mitä silpominen tarkoittaa ja miten kohdata sen läpikäynyt asiakas? (Youtube)
خەتەنەکردنی کچان واتای چییە و چۆن مامەڵە لەگەڵ کەسێک دەکرێت کە ڕووبەڕووی ئەو دۆخە بووە؟ (kurdin sorani, Youtube)
Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen (THL)
#VIGORtalk – tyttöjen ympärileikkauksen puheeksiotto (Youtube)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *