Kuva Mimmi Koukkulasta.

Mimmi Koukkula

erityisasiantuntija Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä, THL

Kirjoittajan blogeja

Seksuaalioikeudet keskiöön – opintomatkalla Indonesiassa kätilöiden maailmankongressissa

Lukuaika5 min

Kongressin keskeisimmiksi teemoiksi nousi – raskauden seurannan ja syntymän hoidon ohella – naisten oikeus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja sekä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva lähisuhde- ja seksuaaliväkivalta.

Lue lisää Seksuaalioikeudet keskiöön – opintomatkalla Indonesiassa kätilöiden maailmankongressissa

Ammattilaiset tarvitsevat lisää rohkeutta ja työvälineitä silpomisesta puhumiseen

Lukuaika5 min

Ammattilainen kohtaa yhä useammin eri kulttuurista tulevan asiakkaan, mikä voi aiheuttaa haasteita vuorovaikutukseen ja auttamistyöhön. Toisen kulttuurin tavat ja perinteet eivät välttämättä ole ammattilaiselle tuttuja, mikä osaltaan voi lisätä ammattilaisen hämmennystä.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on yksi esimerkki haitallisesta perinteestä, jonka kohdatessaan ammattilainen voi kokea itsensä avuttomaksi.

Lue lisää Ammattilaiset tarvitsevat lisää rohkeutta ja työvälineitä silpomisesta puhumiseen

Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä

Sukuelinten silpominen on väkivallan muoto, joka rikkoo tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia sekä loukkaa heidän koskemattomuuttaan, terveyttään ja hyvinvointiaan. Silpominen on Suomessa rikos, josta voidaan tuomita 10 vuodeksi vankeuteen. Suomi on sitoutunut tekemään työtä kansainvälisten sopimusten, kuten Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) pohjalta, jossa sitoudutaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyyn ja torjumiseen ja erikseen mainitaan […]

Lue lisää Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä

Miten tyttöjen sukuelinten silpomisesta saataisiin luotettavasti tietoa?

Perjantaina 5.6.2020 julkaistiin Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, jossa esitettiin Kouluterveyskyselyn 2019 keväällä kerätystä aineistosta tyttöjen ympärileikkausta eli sukuelinten silpomista koskevat tiedot. Erityisesti Twitterissä on levinnyt julkaisun pohjalta harhaanjohtavaa tietoa. Kouluterveyskyselyssä käytettiin termiä ympärileikkaus, joten sitä samaa termiä käytetään selvyyden vuoksi myös tässä blogissa. Termien käytöstä lisätietoa esim. blogikirjoituksessa: ”Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä” Vain hyvin pieni […]

Lue lisää Miten tyttöjen sukuelinten silpomisesta saataisiin luotettavasti tietoa?

Raskaana korona-aikaan

Olemme viime viikkoina saaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle useita yhteydenottoja raskaana olevilta, heidän läheisiltään tai heitä hoitavilta ammattilaisilta. Yhteydenottojen syynä ovat olleet koronavirusepidemiaan liittyvä epätietoisuus ja epäoikeudenmukaiseksi koetut rajoitukset eri palveluissa. Synnytyssairaalat ovat rajoittaneet tukihenkilöiden mukaan pääsyä äitiyspoliklinikkakäynneille, synnytyksiin ja lapsivuodeosastoille. Osa äitiysneuvoloista on rajoittanut puolison osallistumista neuvolakäynneille. Perhe- ja synnytysvalmennus on siirretty netissä tapahtuvaksi. […]

Lue lisää Raskaana korona-aikaan

Kohderyhmä mukaan silpomisen ehkäisytyöhön

THL:n rooli on ollut tyttöjen ja naisten silpomisen estämisessä melko pitkälti ohjeiden ja suositusten antamista, tiedon jakamista eri alojen ammattilaisille ja silpomisen esiintyvyyden ja siihen liittyvien asioiden selvittämistä ja tutkimista. THL:n uuden strategian mukaan työmme tulee kuitenkin perustua syvenevään asiakasymmärrykseen. Asiakkaan tulee olla toiminnan lähtökohta, ei pelkästään toiminnan kohde. Viime keväänä meille THL:ssä silpomisen estämisen […]

Lue lisää Kohderyhmä mukaan silpomisen ehkäisytyöhön

Silpomisesta on hyvä puhua myös nuorille

Perjantaina 11.10. vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivä muistuttaa tyttöjen ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuksien lisäksi on tärkeä muistuttaa myös kaikille ihmiselle kuuluvista seksuaalioikeuksista. Seksuaalioikeuksiin kuuluu tyttölapsen oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Sen rikkominen voi aiheuttaa sekä fyysistä että henkistä haittaa – pysyvästi. Jokaisella tytöllä tulisi olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja identiteettiinsä. Vanha kulttuurinen perinne, tyttöjen sukuelinten silpominen, loukkaa oikeutta keholliseen […]

Lue lisää Silpomisesta on hyvä puhua myös nuorille

Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä

Suomessa tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta eli sukuelinten silpomisesta (female genital mutilation, FGM) on asiakastyöhön vakiintunut termi ”naisten ympärileikkaus” ja vaikuttamistyöhön ”naisten sukuelinten silpominen”. THL, STM ja laaja ohjausryhmä ovat laatimassa aiheesta uutta toimintaohjelmaa, jossa käytetään WHO:nkin suosittelemaa termiä silpominen. Perinnettä harjoittavien yhteisöjen kanssa työtä tehtäessä suositellaan edelleen käytettävän termiä, jota yhteisö itse käyttää tai toivoo […]

Lue lisää Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä