Reija Klemetti

tutkimuspäällikkö Lapset, nuoret ja perheet, THL

Kirjoittajan blogeja

Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä

Sukuelinten silpominen on väkivallan muoto, joka rikkoo tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia sekä loukkaa heidän koskemattomuuttaan, terveyttään ja hyvinvointiaan. Silpominen on Suomessa rikos, josta voidaan tuomita 10 vuodeksi vankeuteen. Suomi on sitoutunut tekemään työtä kansainvälisten sopimusten, kuten Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) pohjalta, jossa sitoudutaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyyn ja torjumiseen ja erikseen mainitaan […]

Lue lisää Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä

Miten tyttöjen sukuelinten silpomisesta saataisiin luotettavasti tietoa?

Perjantaina 5.6.2020 julkaistiin Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, jossa esitettiin Kouluterveyskyselyn 2019 keväällä kerätystä aineistosta tyttöjen ympärileikkausta eli sukuelinten silpomista koskevat tiedot. Erityisesti Twitterissä on levinnyt julkaisun pohjalta harhaanjohtavaa tietoa. Kouluterveyskyselyssä käytettiin termiä ympärileikkaus, joten sitä samaa termiä käytetään selvyyden vuoksi myös tässä blogissa. Termien käytöstä lisätietoa esim. blogikirjoituksessa: ”Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä” Vain hyvin pieni […]

Lue lisää Miten tyttöjen sukuelinten silpomisesta saataisiin luotettavasti tietoa?

Raskaana korona-aikaan

Olemme viime viikkoina saaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle useita yhteydenottoja raskaana olevilta, heidän läheisiltään tai heitä hoitavilta ammattilaisilta. Yhteydenottojen syynä ovat olleet koronavirusepidemiaan liittyvä epätietoisuus ja epäoikeudenmukaiseksi koetut rajoitukset eri palveluissa. Synnytyssairaalat ovat rajoittaneet tukihenkilöiden mukaan pääsyä äitiyspoliklinikkakäynneille, synnytyksiin ja lapsivuodeosastoille. Osa äitiysneuvoloista on rajoittanut puolison osallistumista neuvolakäynneille. Perhe- ja synnytysvalmennus on siirretty netissä tapahtuvaksi. […]

Lue lisää Raskaana korona-aikaan

Kohderyhmä mukaan silpomisen ehkäisytyöhön

THL:n rooli on ollut tyttöjen ja naisten silpomisen estämisessä melko pitkälti ohjeiden ja suositusten antamista, tiedon jakamista eri alojen ammattilaisille ja silpomisen esiintyvyyden ja siihen liittyvien asioiden selvittämistä ja tutkimista. THL:n uuden strategian mukaan työmme tulee kuitenkin perustua syvenevään asiakasymmärrykseen. Asiakkaan tulee olla toiminnan lähtökohta, ei pelkästään toiminnan kohde. Viime keväänä meille THL:ssä silpomisen estämisen […]

Lue lisää Kohderyhmä mukaan silpomisen ehkäisytyöhön

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma suuntaa palveluita miehille

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on jokaisen omalla vastuulla, mutta miesten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, tiedon tasosta, palvelujen käytöstä ja toiveista palvelujen suhteen on vasta vähän tietoa. Miehet ja pojat ovat juuri tämän vuoksi vuosien 2004–2020 seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman yksi neljästä painopistealueesta. Perinteisesti on ajateltu, että seksuaali- ja lisääntymisterveydestä huolehtiminen on tyttöjen ja naisten asia, eikä poikien […]

Lue lisää Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma suuntaa palveluita miehille

Silpomisesta on hyvä puhua myös nuorille

Perjantaina 11.10. vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivä muistuttaa tyttöjen ihmisoikeuksista. Ihmisoikeuksien lisäksi on tärkeä muistuttaa myös kaikille ihmiselle kuuluvista seksuaalioikeuksista. Seksuaalioikeuksiin kuuluu tyttölapsen oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Sen rikkominen voi aiheuttaa sekä fyysistä että henkistä haittaa – pysyvästi. Jokaisella tytöllä tulisi olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja identiteettiinsä. Vanha kulttuurinen perinne, tyttöjen sukuelinten silpominen, loukkaa oikeutta keholliseen […]

Lue lisää Silpomisesta on hyvä puhua myös nuorille

THL on kiinnostunut vauvaperheiden hyvinvoinnista

Lukuaika5 min

Tänään vietetään kansallista Vauvan päivää. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ollut ja on kiinnostunut siitä, mitä vauvaperheille kuuluu. Vuonna 2017 toteutimme vauvaperheiden keskuudessa pilottitutkimuksen kuuden maakunnan alueella. Vuonna 2020 vauvaperheet saavat vielä laajemmin äänensä kuuluville – ensimmäinen kansallinen vauvaperheiden kyselytutkimus toteutetaan ensi vuonna. Vauvaperheet ovat tyytyväisiä elämäänsä, arkeensa ja vanhemmuuteensa Pilottitutkimukseen osallistuneista vauvaperheiden vanhemmista suurin […]

Lue lisää THL on kiinnostunut vauvaperheiden hyvinvoinnista

Pystytäänkö hallitusohjelmalla lisäämään lasten määrää?

Lukuaika5 min

”Alhainen syntyvyys, väestön ikääntyminen, lapsiperheköyhyys ja ylisukupolvinen syrjäytyminen haastavat yhteiskuntaamme.” (Hallitusohjelma, s. 145). Näin Antti Rinteen hallitus ottaa kantaa jo vuodesta 2010 alentuneeseen syntyvyyteen. Vuoteen 2018 mennessä syntyvyys laski neljänneksellä ja kuluvan vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana vähennystä oli vielä vajaat 6 prosenttia. Kokonaishedelmällisyysluku* painuu selvästi alle 1,35:n. Näin alhaista lukua ei ole koskaan tilastoitu […]

Lue lisää Pystytäänkö hallitusohjelmalla lisäämään lasten määrää?

Tavoitteena hyvä syntymä

Lukuaika9 min

Naiset, jotka ovat synnytyksessään kokeneet epäasiallista tai huonoa kohtelua tai jopa väkivaltana pitämäänsä käytöstä, ovat aloittaneet oman #MeToo-kampanjansa – #minämyössynnyttäjänä-kampanjan. Liike haluaa osoittaa, että synnytysväkivalta (obstetric violence) on todellista myös Suomessa. Kampanjassa perätään muutosta synnytyksen hoidon kulttuuriin ja käytäntöihin. Mitä on synnytysväkivalta? Synnytysväkivaltaa ovat puheet ja kirjoitukset, jotka etukäteen pelottelevat synnyttäjää, tai viesti siitä, että synnyttäjän […]

Lue lisää Tavoitteena hyvä syntymä

Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä

Suomessa tyttöjen ja naisten ympärileikkauksesta eli sukuelinten silpomisesta (female genital mutilation, FGM) on asiakastyöhön vakiintunut termi ”naisten ympärileikkaus” ja vaikuttamistyöhön ”naisten sukuelinten silpominen”. THL, STM ja laaja ohjausryhmä ovat laatimassa aiheesta uutta toimintaohjelmaa, jossa käytetään WHO:nkin suosittelemaa termiä silpominen. Perinnettä harjoittavien yhteisöjen kanssa työtä tehtäessä suositellaan edelleen käytettävän termiä, jota yhteisö itse käyttää tai toivoo […]

Lue lisää Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä