Riikka Ikonen

erikoistutkija Lapset, nuoret ja perheet, THL

Kirjoittajan blogeja

Miten tyttöjen sukuelinten silpomisesta saataisiin luotettavasti tietoa?

Perjantaina 5.6.2020 julkaistiin Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, jossa esitettiin Kouluterveyskyselyn 2019 keväällä kerätystä aineistosta tyttöjen ympärileikkausta eli sukuelinten silpomista koskevat tiedot. Erityisesti Twitterissä on levinnyt julkaisun pohjalta harhaanjohtavaa tietoa. Kouluterveyskyselyssä käytettiin termiä ympärileikkaus, joten sitä samaa termiä käytetään selvyyden vuoksi myös tässä blogissa. Termien käytöstä lisätietoa esim. blogikirjoituksessa: ”Silpomisen ehkäisemiseksi tarvitaan ammattilaisten yhteistyötä” Vain hyvin pieni […]

Vanhemmat ovat merkittävässä asemassa tukemassa nuorta poikkeusajan yli

Koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana nuoren normaali sosiaalinen elinympäristö on muuttunut huomattavasti. Arkirytmiä ylläpitävä koulu on vaihtunut etäopetukseen. Nuoren on etäopetuksessa otettava enemmän vastuuta oppimisestaan ja hallittava uusia teknisiä laitteita ja sovelluksia koulunkäynnissään. Valtaosa nuorista selviää tästä todennäköisesti hyvin: Kouluterveyskyselyssä 2019 kuusi nuorta kymmenestä kertoi pitävänsä koulunkäynnistä ja vain joka kymmenes koki vaikeuksia opiskelussa käytettävien laitteiden kanssa. […]

Aamupala ja koululounas antavat puhtia koulutyöhön – tutuista asioista on hyvä muistuttaa

7 min
Päätä särkee, ajatus ei kulje, keskittyminen herpaantuu tämän tästä ja väsyttääkin armottomasti; varmasti tuttu tunne jokaiselle ainakin silloin tällöin. Syy voi löytyä päivän aikaisesta ruokailusta: onko aamiainen jäänyt väliin tai lounas kuitattu naposteltavilla tai jopa makeisilla? Maukas ja ravitseva ateria nautittuna kiireettömästi viihtyisässä ympäristössä ja mieluisassa seurassa on tavoite jokaiselle koululle ja oppilaitokselle. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan […]

Imetystä edistetään pohjoismaisella yhteistyöllä

Imetyksen edistäminen on tärkeä osa kansanterveyden edistämistä. WHO:n mukaan jokainen imetykseen sijoitettu dollari maksaa itsensä takaisin 36-kertaisena. Lapsen terveyden lisäksi imetys vähentää äitien riskiä sairastua rinta- ja munasarjasyöpään. Suomessa suositellaan 4-6 kuukauden täysimetystä ja imetyksen jatkamista muun ruoan ohella vähintään vuoden ikään asti. Saamme tuoretta tutkimustietoa suosituksen toteutumisesta tammikuussa 2020. Pohjoismaat ovat imetyksen edistämisen työssä […]

Vastasyntyneiden tehohoidossa tuetaan perhettä ja imetystä

4 min
Vastasyntyneiden tehohoito on pitkään keskittynyt pelastamaan yhä pienempänä syntyneitä vauvoja. Viime vuosikymmeninä huomiota on enenevässä määrin kiinnitetty myös hoidon laatuun: miten pystymme hoitamaan keskosvauvoja siten, että he selviämisen lisäksi saavat myös mahdollisimman terveen elämän? Miten hoidamme keskosvauvojen perheitä siten, että suojaamme kiintymyssuhdetta ja vanhempia traumalta ja siitä johtuvilta terveysongelmilta? Vastauksia näihin kysymyksiin ovat tarjonneet keskosen […]

Korvikekoodi suojelee imeväisen ja äidin terveyttä

4 min
Äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälinen markkinointikoodi eli korvikekoodi suojaa sekä imetettäviä että äidinmaidonkorviketta saavia lapsia. WHO:n yleiskokous kiinnitti vuonna 1974 huomiota laskeneisiin imetyslukuihin ja tunnisti yhdeksi syyksi äidinmaidonkorvikkeiden saatavuuden ja markkinoinnin. Korvikkeita oli mainostettu aggressiivisesti, sairaaloita ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä oli käytetty mainonnassa ja vastasynnyttäneille äideille oli jaettu ilmaisia korvikenäytteitä. Ilmaiset korvikenäytteet häiritsevät äidin oman maidonerityksen käynnistymistä ja siten […]

Nuorten kohtaaman seksuaalisen väkivallan syyt – miten tutkimustietoa tulee tulkita?

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja sisäministeri Kai Mykkänen kirjoittivat Tyttöjen päivänä 11.10.2018 lapsiasiavaltuutetun blogissa huolestuttavasta ilmiöstä: ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat huomattavasti muita nuoria useammin seksuaalista väkivaltaa. Ulkomaista syntyperää olevilla nuorilla on myös muita hyvinvoinnin pulmia huomattavasti suomalaista syntyperää olevia nuoria enemmän. Blogissa kirjoitetaan maahanmuuttajien tuovan mukanaan suomalaista kulttuuria rikastuttavia piirteitä. Siinä kiinnitetään huomiota myös rikollisiin ja ihmisoikeuksia […]

Imetysohjauksessa on kuunneltava perheiden yksilöllisiä tarpeita

3 min
Turvallisen ja laadukkaan imetysohjauksen perustana ovat näyttöön perustuvat käytännöt ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. YLE julkaisi sunnuntaina 26.8. jutun koskien imetystä ja sairaaloiden vauvamyönteisyysohjelmaa. Jutussa tuodaan esille valitettavia tilanteita, joissa vauvan terveys on vaarantunut tai äiti kokenut saamansa imetysohjauksen negatiivisesti. Imetys on vauvan ja äidin eduksi. Terveydenhuollolla on vankat perusteet tukea imetyksen hyvää käynnistymistä ja […]