Imetysohjauksessa on kuunneltava perheiden yksilöllisiä tarpeita

Turvallisen ja laadukkaan imetysohjauksen perustana ovat näyttöön perustuvat käytännöt ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen.

YLE julkaisi sunnuntaina 26.8. jutun koskien imetystä ja sairaaloiden vauvamyönteisyysohjelmaa. Jutussa tuodaan esille valitettavia tilanteita, joissa vauvan terveys on vaarantunut tai äiti kokenut saamansa imetysohjauksen negatiivisesti.

Imetys on vauvan ja äidin eduksi. Terveydenhuollolla on vankat perusteet tukea imetyksen hyvää käynnistymistä ja jatkumista, koska imettämättömät vauvat sairastavat enemmän tyypillisiä lastentauteja ja myös kroonisia sairauksia.

Imetys auttaa äitejä raskauden jälkeisessä painonhallinnassa ja laskee äitien riskiä sairastua tiettyihin syöpiin. Tutkimusnäytön mukaan suomalaiset äidit myös haluavat imettää.

Äiti tekee päätöksen imetyksestä tai imettämättömyydestä

Terveydenhuollon tehtävänä on varmistaa, että perhe tekee päätöksensä oikeaan tietoon pohjautuen, esimerkiksi tietäen imettämättömyyteen liittyvät terveysriskit. Jos perhe valitsee korvikeruokinnan, heidän tulee saada siihen asianmukainen ohjaus alusta saakka.

Jos perhe valitsee imetyksen vauvan ruokintatavaksi, he tarvitsevat hyvää ja näyttöön perustuvaa ohjausta. Vauvamyönteisyysohjelmaa tulee noudattaa kokonaisuutena. Yksittäisten kohtien noudattaminen (esimerkiksi lisämaidon välttäminen) voi johtaa vaaratilanteisiin ilman kokonaisvaltaista laadukasta ohjausta. Jotta imetys käynnistyy turvallisesti, tarvitaan esimerkiksi mahdollisimman paljon ihokontaktia vauvan elintoimintojen (erityisesti sokeri- ja lämpötasapaino) vakiinnuttamiseksi ja huolellista imetysohjausta ja -tarkkailua, jotta voidaan varmistua imetyksen tehokkaasta käynnistymisestä.

Hoitoa tulee toteuttaa yhteistyössä perheiden kanssa

Selkeä ohjaus auttaa perheitä saavuttamaan imetysluottamuksen, joka kantaa kotiin asti. Perheiden tulee esimerkiksi saada tietää, että 2–3 vuorokauden ikäisen vauvan tyypillistä käytöstä on jatkuva rinnalla olo. Käytös ei tarkoita lisämaitoa vaativaa nälkää vaan on vauvan vaistonvarainen tapa käynnistää maidoneritys tehokkaasti. Vastaavia tiheän imun kausia tulee myöhemminkin vauvan elämässä. Yhtä tärkeää on imetyksen turvamerkkien ymmärtäminen ja seuraaminen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja perheiden välisellä hyvällä vuorovaikutuksella voidaan välttää suuri osa väärinymmärryksistä ja ohittamisen kokemuksista. On tärkeää, että ammattilainen perustelee ohjeensa näyttöön perustuvalla tiedolla. Ilman perusteluja ohjeet voidaan kokea jopa painostuksena, kuten YLEn jutussa esiintyvät perheet kuvailevat kokemuksiaan.

Vauvamyönteisyysohjelman taustalla on erittäin vakuuttava tutkimusnäyttö sen turvallisuudesta, imetystä edistävästä vaikutuksesta sekä imetysohjauksen keinoista, joiden avulla perhe voi saada hyvän alun imetykselle ja imetystavoitteittensa saavuttamiselle. Laadukkaan terveydenhuollon peruselementeillä, kuten tutkimusnäyttöön perustuvuudella, yksilöllisyydellä ja hyvällä vuorovaikutuksella vauvamyönteisyysohjelmaa noudattaen voidaan tarjota turvallista ja laadukasta hoitoa perheille lapsivuodeaikana.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *