Äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälinen markkinointikoodi eli korvikekoodi suojaa sekä imetettäviä että äidinmaidonkorviketta saavia lapsia. WHO:n yleiskokous kiinnitti vuonna 1974 huomiota laskeneisiin imetyslukuihin ja tunnisti yhdeksi syyksi äidinmaidonkorvikkeiden saatavuuden ja markkinoinnin. Korvikkeita oli mainostettu aggressiivisesti, sairaaloita ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä oli käytetty mainonnassa ja vastasynnyttäneille äideille oli jaettu ilmaisia korvikenäytteitä.

Ilmaiset korvikenäytteet häiritsevät äidin oman maidonerityksen käynnistymistä ja siten perheet ovat pakotettuja jatkamaan korvikkeen käyttöä ilmaisnäytteiden loputtua. Pahimmillaan tämä johtaa imeväisen aliravitsemukseen ja sairastumiseen, kun perheellä ei ole varaa tarvittavaan korvikkeeseen, korviketta laimennetaan liikaa tai korvikejauhe sekoitetaan likaisin välinein tai likaiseen veteen puhdistusmahdollisuuden ja puhtaan veden puuttuessa.

Korvikekoodi julkaistiin vuonna 1981.

Korvikekoodi kieltää korvikkeiden mainonnan kuluttajille, esimerkiksi valmisteiden näytteille asettamisen, mainosten ja esitteiden esillepanon ja tuotenäytteiden jakamisen.

Valmistaja tai jälleenmyyjä ei saa tarjota terveydenhuollon ammattihenkilölle minkäänlaisia taloudellisia tai aineellisia etuja korvikkeiden myynnin edistämiseksi eikä terveydenhuollon ammattihenkilö saa ottaa näitä vastaan. Korvikkeiden pakkauksiin on kirjattava mm. maininta imetyksen ensisijaisuudesta ja tarkat ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Korvikepakkaukset eivät saa luoda mielikuvaa niiden samanarvoisuudesta tai paremmuudesta suhteessa äidinmaitoon.

Terveydenhuollon tulee tarjota perheille imetysohjausta

Äidinmaidonkorvike turvaa imeväisen ravitsemuksen, jos häntä ei imetetä. Pieni osa naisista ei tuota riittävästi maitoa imeväisen tarpeeseen. Imetykseen voi myös liittyä sellaisia ongelmia, joiden ratkaisemiseen perheillä ei ole mahdollisuutta tai voimavaroja.

Perhe voi myös valita osittaisimetyksen tai imettämättömyyden heille sopivimmaksi tavaksi ruokkia vauva. Perheen tulee kuitenkin tehdä päätös imettämättömyydestä ajantasaiseen tietoon perustuen, tietäen imettämättömyyden riskit. Terveydenhuollon tulee tarjota oikea-aikaista ja laadukasta imetysohjausta, jotta perheen ei tarvitse luopua imetystavoitteistaan.

Korvikekoodin tarkoituksena on edistää imetystä

Suomeen on kehitetty imetyksen edistämisen rakenteet ja korvikekoodi on osittain kirjoitettu asetuksiin. Muualla maailmassa koodi on vaihtelevasti käytössä, sitä ei ole kirjoitettu maan lainsäädäntöön tai noudattamista ei käytännössä valvota.

Yksi näistä maista on Kiina. Kiinassa korvikkeiden myyntiä edistetään alennuksin ja koodin vastaisten pakkausmerkintöjen avulla. Lisäksi tuotenäytteiden jakaminen on yleistä ja maan imetysluvut ovat alhaiset.

Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen​ mukaan 70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kiinalaisäideistä käytti äidinmaidonkorviketta; heistä 40 prosenttia oli saanut ilmaisia korvikenäytteitä. Näytteitä saaneista äideistä 76 prosenttia oli saanut niitä sairaalasta tai läheltä sairaalaa.

Viime viikkoina on uutisoitu suomalaisen korvikevalmistajan saaneen korvikkeiden vientiluvan Kiinaan. Suomalainen korvike on laadukas ja turvallinen vaihtoehto niille kiinalaisperheille, jotka äidinmaidonkorviketta käyttävät. Kilpailevat valmistajat Kiinan markkinoilla pyrkinevät kasvattamaan myyntiään toimilla, joiden tavoitteena on imetyksen vähentäminen.

Siksi on tärkeää, että vastuulliset valmistajat ja markkinoijat pitäytyvät korvikekoodin mukaisissa myynnin ja markkinoinnin toimintatavoissa ja kohdistavat markkinointiargumenttinsa ensisijaisesti tuotteen laatuun ja turvallisuuteen.

Imetys on tehokas keino vähentää imeväiskuolleisuutta, mikä on Kiinassa edelleen huomattavasti Eurooppaa korkeampi (8 vs. 3 kuolemaa 1 000 elävänä syntynyttä kohden) ja vaikuttaa myös lasten lihavuuteen, mikä on merkittävä ongelma Kiinassa.

Suomella on pitkät perinteet terveyden edistämisen tietotaidon viennistä, viimeisimpänä muun muassa neuvolajärjestelmän luomisen asiantuntija-apu Japaniin. Kiinalaisvauvojen terveyttä edistäisikin kansainvälisen Korvikekoodin noudattaminen ja suomalainen asiantuntija-apu imetyksen edistämiseksi.

Kirjoittajista Riikka Ikonen toimii THL:ssä kansallisena imetyskoordinaattorina.

Lisää aiheesta

Imetys-tietopaketti Lastenneuvolakäsikirjassa

Imetyksen hyödyt ovat huikeat (THL:n blogi 4.1.2018)

Kommentit

Riikka Ikonen THL

22.01.2019 15:02

Hei, kiitos kysymyksestäsi. Lyhyesti sanottuna, äidinmaidonkorvikkeen mainostaminen YouTubessa suomalaisille kuluttajille on kiellettyä asetuksen 1216/2007 perusteella.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 1216 todetaan: ”Äidinmaidonkorvikkeen mainonta on rajoitettava ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin julkaisuihin.” (§16) Myös Elintarviketeollisuusliitto on omassa ohjeistuksessaan todennut: ”Äidinmaidonkorvikkeita ei saa mainostaa suoraan kuluttajille,
esimerkiksi tavallisissa sanoma- tai aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa tai
internetissä.”

Äidinmaidonkorvikkeella tarkoitetaan alle 6 kk ikäiselle tarkoitettua valmistetta. Yli 6 kk ikäiselle tarkoitetusta valmisteesta käytetään nimitystä vieroitusvalmiste. Vieroitusvalmisteen markkinointia ei Suomessa ole rajoitettu samalla tavalla kuin äidinmaidonkorvikkeen mainontaa. Mainonnassa on tehtävä selkeä ero äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen välille siten, että mainonta kohdentuu selkeästi vieroitusvalmisteeseen eikä esimerkiksi myös samaa merkkiä olevaan äidinmaidonkorvikkeeseen.

WHO:n kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi kattaa kaikki rintamaitoa korvaavat tuotteet ja Unicef on hiljattain korostanut, että alle kolmivuotiaille lapsille ei tule markkinoida rintamaitoa korvaavia tuotteita. https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/who-highlights-importance-of-safeguarding-breastfeeding-for-children-up-to-three-years-of-age/
Suomessa noudatetaan kuitenkin kansallista lainsäädäntöä.

Ässä

22.01.2019 13:49

Kun korvikekoodia ei noudateta / valvota kaikkialla, onko ok se, että suomalaiselle katsojalle näkyy YouTube:ssa äidinmaidonkorvikemainos?

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *