THL:n rooli on ollut tyttöjen ja naisten silpomisen estämisessä melko pitkälti ohjeiden ja suositusten antamista, tiedon jakamista eri alojen ammattilaisille ja silpomisen esiintyvyyden ja siihen liittyvien asioiden selvittämistä ja tutkimista.

THL:n uuden strategian mukaan työmme tulee kuitenkin perustua syvenevään asiakasymmärrykseen. Asiakkaan tulee olla toiminnan lähtökohta, ei pelkästään toiminnan kohde.

Viime keväänä meille THL:ssä silpomisen estämisen parissa työskenteleville avautui uudenlainen tilaisuus tutustua paremmin asiakkaidemme näkemyksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. Pääsimme mukaan silpomista harjoittavista maista lähtöisin olevien naisten keskusteluryhmiin Helsingissä ja Espoossa.

Naisten ryhmissä käydään vilkasta keskustelua silpomisesta

Tapaamisiin osallistui eri-ikäisiä naisia teinitytöistä iäkkäisiin naisiin.

Ennakko-olettamuksenamme oli, että aihe on vaikea ja sensitiivinen, mutta saimme yllättyä, kun keskustelu käynnistyi eikä siitä meinannut tulla loppua. Naiset, asian parhaat asiantuntijat, tuntuivat tietävän hyvin niin silpomisen terveyshaitoista kuin perinteen laittomuudesta Suomessa.

Nuorempien osallistujien keskuudessa aihe oli kuitenkin vieraampi. Moni teinityttö kertoi, että oli törmännyt aiheeseen ensikertaa vasta mediassa olleiden juttujen myötä tai esimerkiksi jonkun ulkomailla asuvan ystävänsä valistamana.

Aikuiset naiset kertoivat, että monet heistä ajattelevat silpomisperinteen jääneen lähtömaahan ja siksi myös siitä puhumisen tyttärille koetaan olevan turhaa.

Monia huolestutti median antama kuva silpomisperinteen jatkumisesta Suomessa. Naisia arvelutti, nostaako esimerkiksi THL:n julkaisema arvio silpomisen riskissä olevien tyttöjen lukumääristä ja syntymämaista oman yhteisön erityisen tarkkailun alle.

Toisaalta naiset myös ymmärsivät hyvin sen, että varsinkin juuri maahan tulleilla voi edelleen olla vähäiset tiedot silpomisperinteen haitoista ja tytöt saattavat edelleen olla riskissä joutua silvotuiksi.

Yhteistyöväylä yhteisön jäseniin on avautunut

Varsinkin somalitaustaiset, joiden kulttuuriperinteeseen silpominen on vahvasti kuulunut, ovat peräänkuuluttaneet yhteisön edustajien mukaan ottamista heitä koskevien päätöksien tekoon ja vaikuttamistyöhön silpomisen estämistyössä.

Meille esitettiin toiveita esimerkiksi luentojen järjestämisestä siellä, missä yhteisön naisiakin on, eli moskeijoissa, leireillä ja keskusteluryhmissä.

Keskustelutilaisuuksien avulla meille THL:n edustajille avautui oiva yhteistyöväylä yhteisön jäseniin. Keskustelutilaisuuksien kautta saimme paljon aiempaa laajemman näkökulman perinteeseen ja asenteissa tapahtuvaan muutokseen uudessa kotimaassa.

Saimme myös yhteisöjen naisten ja tyttöjen ääntä esiin vuotuisessa kansallisessa FGM-seminaarissa THL:lla lokakuussa, kun tytöt ja naiset kertoivat yleisölle ajatuksiaan silpomisperinteestä.

Vuorovaikutus lisää asiakasymmärrystä

Tapaamisista on seurannut jo useampi uusi keskustelutilaisuus ja yhteisön edustajien järjestämä seminaari silpomisaiheesta. Tämä jatkuva vuorovaikutus kohderyhmän kanssa on opettanut meitä suuntaamaan omia ratkaisujamme ja palvelujamme entistä enemmän asiakasta hyödyttäviksi ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Olemme saaneet hyvää asiakaspalautetta ryhmiin jalkautumisesta ja kohderyhmän äänen kuuntelemisesta. Vaikean aiheen parissa toimiessa herkkyys kuulla myös ne rivien välissä olevat asiat on todella tärkeää.

Asiakasymmärryksemme lisääntyessä voimme kohdentaa resurssimme oikein ja tarjota myös ammattilaisille parempia keinoja asian käsittelyyn asiakkaan kanssa.

Kohderyhmän ääni kuuluville videon avulla

Naisten keskustelutilaisuuksissa on muun muassa jaettu tietoa silpomisen läpikäyneiden tyttöjen ja naisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Naiset ovat ilolla ottaneet vastaan tiedon mahdollisuudesta päästä avaus- ja korjausleikkauksiin, joita Suomessakin nykyään on tarjolla.

Muutenkin yleinen toive naisten parissa tuntuu olevan, että terveydenhuollon edustajien ja esimerkiksi vastaanottokeskusten henkilökunnan on hyvä ottaa asia puheeksi ja antaa asiasta oikeaa tietoa, mutta ei kuitenkaan syyttelemällä ja toistuvasti asiasta tenttaamalla.

Yhteistyön tuloksena on nyt myös julkaistu video siitä, miten ammattilaisten olisi hyvä ottaa silpomisaihe esille asiakkaitten kanssa. Videon avulla myös ammattilaiset pääsevät kuulemaan kohderyhmän ääntä. Naiset saavat itse kertoa ammattilaisille toiveistaan ja odotuksistaan, jotka eivät välttämättä muuten tulisi ilmi asiakassuhteessa.

Saat videoon suomenkieliset tekstitykset klikkaamalla videon oikean alalaidan rataskuvakkeesta -> Tekstitykset -> Suomi.  

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *