Perjantaina 11.10. vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Päivä muistuttaa tyttöjen ihmisoikeuksista.

Ihmisoikeuksien lisäksi on tärkeä muistuttaa myös kaikille ihmiselle kuuluvista seksuaalioikeuksista. Seksuaalioikeuksiin kuuluu tyttölapsen oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Sen rikkominen voi aiheuttaa sekä fyysistä että henkistä haittaa – pysyvästi.

Jokaisella tytöllä tulisi olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja identiteettiinsä.

Vanha kulttuurinen perinne, tyttöjen sukuelinten silpominen, loukkaa oikeutta keholliseen koskemattomuuteen. Paradoksaalista kyllä, perinne on alun perin tarkoitettu monissa kulttuureissa nimenomaan suojelemaan tyttöä koskemattomuuden rikkomiselta ja seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on lailla kiellettyä jo lähes 60 maassa.

Myös Suomessa tyttöjen sukuelinten silpominen on rikos

Suomessa sukuelinten silpomisesta voidaan tuomita enimmillään 10 vuodeksi vankilaan. Teko lasketaan törkeäksi pahoinpitelyksi ja myös silpomisen järjestäminen tai siinä muuten avustaminen katsotaan tuomittavaksi rikokseksi.

Laki kattaa myös ulkomailla toteutetun silpomisen, jos tyttö on suomalainen tai asuu pysyvästi Suomessa.

Nykyinen lainsäädäntö kattaa hyvin silpomisen eri muodot, avunannon silpomiseen ja sen järjestämisen sekä ulkomailla tehdyn silpomisen. Nykyinen 10 vuoden vankeustuomio ja rikoksen pitkä vanhenemisaika, 20 vuotta, ovat selkeä viesti teon vakavuudesta.

Viimeaikainen tutkimusnäyttö viittaisi siihen, että sukuelinten silpomisen ehkäisytyö on edesauttanut perinteestä luopumisessa. Asenteet ovat muuttumassa monissa yhteisöissä, joissa perinnettä harjoitetaan. Useat tapaamamme Suomessa syntyneet tytöt, joiden vanhemmat ovat lähtöisin silpomista harjoittavilta alueilta, eivät ole välttämättä edes kuulleet perinteestä.

Vanhemmat voivat jättää koko asian kertomatta, koska perinteen koetaan jääneen vanhaan kotimaahan. Kuitenkin tyttöjen olisi myös Euroopassa asuessaan hyvä tietää asiasta, jotta heillä olisi ymmärrys perinteestä erityisesti lähtömaahan matkustaessaan.

Tyttöjen on hyvä olla tietoisia asiasta myös siksi, että ammattilaisilla on velvollisuus kysyä mahdollisesta silpomisesta esimerkiksi kouluterveydenhuollossa.

Terveydenhuollon vastaanotoilla on hyvä tilaisuus keskustella silpomisen haitoista ja sen laittomuudesta Suomessa. Tytön oikeutta koskemattomuuteen on hyvä korostaa myös vanhemmille.

Tytöt tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan osatakseen puolustaa niitä

Vain tuntemalla omat oikeutensa voi vaatia niiden toteutumista. Seksuaalikasvatus tarkoittaa seksuaaliterveyteen liittyvän tiedon, palvelujen ja opetuksen tarjoamista. Lasten ja nuorten kohdalla sen tavoitteena on tukea ja suojella seksuaalista kehitystä.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on lisäksi taitojen sekä sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon lisääminen. Tarjoamalla niin tytöille kuin pojillekin seksuaalikasvatusta ja tietoa heidän omista oikeuksistaan voidaan puuttua myös silpomiseen.

Kun tytöillä on tietoa oman kehonsa arvokkuudesta juuri sellaisena kuin se on, on heillä myös ymmärrys kertoa ja hakea apua, jos joku uhkaa heidän kehollista koskemattomuuttaan.

Tiedon välittäminen silpomisesta ja sen estämisestä tulisi olla mukana äitiys- ja lastenneuvolan sekä synnytyssairaalan lisäksi myös varhaiskasvatuksessa, koulussa ja eriasteen oppilaitoksissa, jotta myös tytöt itse olisivat tietoisia asiasta.

On tärkeää tehdä yhteistyötä silpomista harjoittavien yhteisöjen kanssa. Yhteistyö auttaa ymmärtämään, miten tieto parhaiten saavuttaa nämä yhteisöt, ja miten parhaiten pystytään rohkaisemaan vanhempia keskustelemaan aiheesta lastensa kanssa.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *