Seksuaalioikeudet keskiöön – opintomatkalla Indonesiassa kätilöiden maailmankongressissa

Kansainvälisen Kätilöliiton (ICM) kongressi kerää kolmen vuoden välein tuhansia kätilöitä yli 130:stä maasta pohtimaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä ja seksuaalioikeuksia. Tänä vuonna kongressi järjestettiin Indonesiassa. Kongressin keskeisimmiksi teemoiksi nousi – raskauden seurannan ja syntymän hoidon ohella – naisten oikeus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja sekä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva lähisuhde- ja seksuaaliväkivalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saimme tilaisuuden esitellä kongressissa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä Suomessa. Vastavuoroisesti kuulimme, kävimme keskusteluja ja opimme seksuaalioikeuksien toteutumisesta muualla maailmassa. Saimme kuulla muun muassa Ukrainan kätilöliiton edustajan puheenvuoron synnytysten hoidosta pommisuojassa. Globaalisti haasteet seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ovat kovin monenlaisia ja useat niistä meillä jo vuosikymmeniä sitten voitettuja.

Suomessa tehtävä väkivallan vastainen työ näkyi vahvasti

Seksuaaliväkivalta osana lähisuhdeväkivaltaa, mutta myös sodankäynnin välineenä, on osa naisten ja vähemmistöjen arkea. Kuvasimme kongressissa seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitettujen Seri-tukikeskusten palveluita ja verkoston rakentamista Suomessa.

Suomen mallissa herätti muissa kongressikävijöissä kiinnostusta erityisesti, että palvelut on tarkoitettu kaikille ihmisille sukupuolesta riippumatta. Eurooppa-keskeisestä ajattelustamme kertonee, että työmme kivijalkana toimiva Istanbulin sopimus ei ollut lainkaan tuttu isolle osalle keskustelukumppaneistamme.

Esittelimme myös tutkimustuloksia Seri-tukikeskuksen asiakkaiden taustoista ja rikosprosesseista. Ilahtuneisuutta eri maista tulleissa kätilöissä herätti se, että merkittävä osa asiakkaista oli tehnyt rikosilmoituksen kohtaamastaan väkivallasta. Yhteisissä keskusteluissamme totesimme, että kulttuurista riippuen seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voi olla erityisen vaikea puhua ja kynnys hakea apua voi olla suuri. Onkin tärkeää, että ihmiset saavat seksuaalikasvatuksen myötä tietoa seksuaalioikeuksistaan.

Lisäksi kerroimme Suomessakin tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen haitallisesti vaikuttavasta perinteestä, sukuelinten silpomisesta. Suomessa silpomisen läpikäyneiden määristä on kerätty tietoa useissa väestökyselyissä ja vuosittain tilannetta seurataan syntyneiden lasten rekisterin avulla.

Suomen silpomisen estämisen toimintaohjelma ja ammattilaisille suunnatut tarkemmat ohjeet kiinnostivat myös kansainvälistä kuulijajoukkoa. Kätilöt ovat keskeisessä roolissa asian puheeksi ottamisessa, silpomisen läpikäyneiden auttamisessa sekä ehkäisevän työn tekijöinä millä tahansa sektorilla toimivatkaan. Yhteinen mielipide kätilöiden kesken oli se, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on väkivaltaa eikä sitä voi oikeuttaa kulttuurisilla perusteluilla.

Kokonaisvaltaista seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoitoa

Kongressin järjestäjät tarjosivat halukkaille mahdollisuuden päästä tutustumaan paikalliseen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluun. Vierailimme pienellä Nani Mujayantin yksityisklinikalla, jonka oli perustanut paikallinen kätilö ja jossa tarjottiin tiuhaan asutetun alueen naisille ehkäisypalveluja, äitiys- ja lastenneuvola- sekä synnytystoimintaa sekä muuta terveysneuvontaa.

Kätilö Mujayanti oli perustanut klinikan kotitalonsa alakerrokseen ja sieltä löytyi siistit, vaikkakin pienet tilat asiakkaitten vastaanottoon, sekä synnytystä ja synnytyksen jälkeistä aikaa varten. Klinikan perusperiaatteena oli kokonaisvaltainen naisen hoito, jonka tärkeänä osana nähtiin esimerkiksi äidin ja vastasyntyneen hieronta. Meidät vieraat otettiin lämpimästi ja vieraanvaraisesti vastaan ja meihin teki vaikutuksen kätilöiden innostus ja ylpeys oman klinikan pyörittämisestä.     

Seksuaalikasvatuksella voidaan vahvistaa seksuaalioikeuksien toteutumista

Kongressin kohtaamisten ja esitysten myötä vahvistui, että naisten ja vähemmistöjen seksuaalioikeuksia haastetaan kaikkialla maailmassa ja niiden edistäminen vaatii myös kätilöiltä entistä enemmän rohkeutta. Seksuaalikasvatuksen merkitys korostuu, kun ihmiset tekevät päätöksiä seksuaali- ja lisääntymisterveytensä hoidosta.

Seksuaalioikeuksia on kunnioitettava siinä missä muitakin ihmisoikeuksia, oli toimintaympäristö sitten maassa, jossa on pitkälle kehittynyt terveydenhuolto tai konfliktien runtelemalla alueella. Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, ilman painostusta tai väkivallan uhkaa.  

Usein ajattelemme Suomen olevan seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä oikeuksien mallimaa. Esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä olemmekin monia pidemmällä. Paljon työtä on kuitenkin meilläkin tehtävänä, jotta tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen oikeudet saadaan turvattua. Siihen työhön saimme kongressista paljon lisää intoa ja ideoita.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *