Avainhenkilö kulkee väkivaltaa kohdanneen rinnalla

Palveluiden hajanaisuus ja puutteet palveluketjujen määrittelyssä voivat estää lähisuhdeväkivallan kokijoita ja tekijöitä saamasta tarvitsemaansa apua. On tärkeää, että palveluketjun eri vaiheissa työskentelevät ammattilaiset ymmärtävät lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja osaavat tunnistaa sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Etelä-Savon alueella kehitetty väkivaltatyön avainhenkilömalli on esimerkki toimivasta käytännöstä, jossa lähisuhdeväkivaltatyö ja -osaaminen on upotettu rakenteisiin. Siinä ammattilaisia koulutetaan tunnistamaan lähisuhdeväkivalta ja puuttumaan siihen osana omaa työtänsä.

Koulutetulla avainhenkilöllä on osaaminen perustason väkivaltatyöhön, jolloin hän pystyy tukemaan muita ammattilaisia ja olemaan väkivaltaa kohdanneen rinnalla palveluketjun eri vaiheissa. Avainhenkilö voi kartoittaa asiakkaan tilannetta, tarjota psykososiaalista tukea ja perustietoa väkivallasta sekä ohjata asiakkaan tarvittaessa jatkopalveluihin.     

Avaimet auttamiseen

Etelä-Savon alueelle on säännöllisen kouluttamisen avulla rakennettu lähisuhdeväkivaltatyön osaamisverkosto. Avainhenkilökoulutus on mahdollistanut ammattilaisten verkostoitumisen yli sektorirajojen. Koulutuksen tarkoituksena on kokemuksellisten kohtaamisten kautta luoda koulutettavalle ymmärrys siitä, miten ja miksi juuri hän voi olla se, joka tukee ja ohjaa avun tarpeessa olevan ihmisen avun äärelle. Koulutus antaa tietoa ja työvälineitä sekä kuvaa millainen alueen auttamisverkosto on, miten se toimii ja keitä siihen kuuluu.

Koulutuksen kolmiportaisuus tuottaa alueen osaamisverkostoon jatkuvasti uusia osaajia. Koulutuskokonaisuuteen kuuluvat:

 • ilmiö- ja puheeksiottokoulutus
 • avainhenkilökoulutus
 • kouluttajakoulutus.

Säännölliset, vuosittain järjestettävät koulutettujen tapaamiset, joita väkivaltatyön koordinaattori Etelä-Savossa yhdessä kouluttajaryhmän kanssa toteuttaa, ylläpitävät ja syventävät koulutettujen osaamista. Kaikki tämä onnistuu vain hyvin tietoisen ja organisoituneen yhteistyöverkoston tuella.

Uskallusta lähisuhdeväkivallasta kysymiseen

Erityisen tärkeä osa koulutusta on koulutettavien yhteistyö kokemusosaajien kanssa. Koulutuksessa on mukana lähisuhdeväkivallan kokijoista muodostunut ryhmä, joka jakaa omia kokemuksiaan ja lisää tätä kautta koulutettavien ymmärrystä aiheesta. Tavoitteena on, että koulutettavat aktivoituvat pohtimaan omaa suhtautumistaan aiheeseen ja uskaltavat kysyä lähisuhdeväkivallasta entistä pienemmällä kynnyksellä.

Avainhenkilömalli osaksi väkivallan vastaisen työn rakenteita

Lähisuhdeväkivallan ehkäisystä vastaavat ammattilaiset ovat pitäneet avainhenkilömallia toimivana ja hyvien kokemusten myötä sitä on sovellettu Etelä-Savon lisäksi myös muutamilla muilla alueilla. Kokemuksista on opittu, että avainhenkilömalli vaatii toimiakseen koordinointia ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Säännöllisen koulutuksen avulla ammattilaisilla on osaamista puuttua lähisuhdeväkivaltaan ja ohjata väkivaltaa kohdanneita asiakkaita avun äärelle.    

THL ja Viola – Väkivallasta vapaaksi ry ovat käynnistäneet yhteistyön avainhenkilömallin levittämiseksi laajempaan käyttöön. Mallia on tarkoitus pilotoida osalla hyvinvointialueista vuonna 2024. Tavoitteena on tuottaa materiaalia avainhenkilötoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi uusilla alueilla.

Blogisarjan aikaisemmat osat:

Hyvinvointialueille tarvitaan nimetyt lähi-suhdeväkivaltakoordinaattorit

Alueellinen toimintasuunnitelma tukee lähisuhdeväkivallan ehkäisyä hyvinvointialueilla

2 kommenttia

 1. Hei!
  Onko ep:n alueelle tulossa tälläistä avainhenkilökoulutusta ja kuinka tälläiseen olisi mahdollista päästä?
  Olen ep:n hyvinvointialueen alainen.

  Aleksandra Viinamäki
  Tukiyksikkö

  1. Hei,
   Kiitos kommentistasi ja mukava kuulla, että koulutus kiinnostaa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on valittu mukaan avainhenkilömallin pilottiin. Voit olla yhteydessä alueen lähisuhdeväkivaltakoordinaattoriin ja tiedustella häneltä asiaa tarkemmin. Koordinaattorin yhteystiedot saat tarvittaessa laittamalla minulle viestiä jenni.krogell(at)thl.fi.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *