Koronapandemian toinen vaihe on menossa myös Suomessa. Taudin tartuntariskiin ja ennusteeseen vaikuttavat voimakkaasti altistuneen ikä ja perussairaudet. Lihavuus ja kohonnut verenpaine ovat tärkeitä koronataudin (COVID-19) sairastavuutta ja kuolleisuutta lisääviä tekijöitä.

D-vitamiini on välttämätön luuston terveyden kannalta. D-vitamiinireseptoreja on lähes kaikissa elimistömme soluissa, ja D-vitamiinilla on laajoja vaikutuksia mm. puolustusjärjestelmäämme. D-vitamiinin puute onkin yhdistetty useiden tarttumattomien tautien ja infektiotautien kohonneeseen riskiin. Satunnaistetut kokeet, joilla saadaan parasta näyttöä syy-seuraussuhteista, eivät kuitenkaan ole johdonmukaisesti tukeneet sitä, että D-vitamiini suojaisi näiltä taudeilta. Poikkeuksena ovat akuutit hengitystieinfektiot, joiden kohdalla on varsin hyvää näyttöä D-vitamiinin suojavaikutuksesta. Suojaava vaikutus saavutetaan erityisesti henkilöillä, joilla veren D-vitamiinipitoisuus on matala, alle 25 nmol/l, ja joilla siten on D-vitamiinin puute.

D-vitamiinin vaikutuksista koronataudin ehkäisyssä ja hoidossa ei ole riittävästi näyttöä

D-vitamiinin merkitystä COVID-19-taudin ehkäisyssä ja hoidossa on tutkittu kuumeisesti kuluneen vuoden aikana. COVID-19-tautiin voi liittyä vahva tulehdustila ja puolustusjärjestelmän häiriöitä, joihin D-vitamiinin on ajateltu voivan vaikuttaa. COVID-19-taudin vuodenaikavaihtelu vaikuttaa olevan käänteinen D-vitamiinitilan vaihtelun kanssa: tautia esiintyy enemmän talvella, jolloin D-vitamiinitasot ovat matalimmat.

Lähes kaikissa tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa D-vitamiinitasoja on mitattu sairastumisvaiheessa ja tutkittujen potilaiden lukumäärät ovat olleet pieniä. Useimmissa näistä tutkimuksista on havaittu käänteisiä yhteyksiä D-vitamiinipitoisuuden ja COVID-19-taudin esiintymisen tai taudin vakavuuden välillä: erityisesti D-vitamiinin puute näyttää haitalliselta. Näyttö ei kuitenkaan ole täysin johdonmukaista, ja osa julkaisuista vaikuttaa hätiköidysti tehdyiltä. Tarvitaankin tietoja riittävän suurista satunnaistetuista tutkimusasetelmista, joita on jo useita käynnissä.

Näin ollen on vielä epäselvää, onko D-vitamiinista apua väestötasolla koronapandemiasta ja yksilötasolla COVID-19-taudista selviämisessä. Parhaimmillaankin D-vitamiinin puute on vain yksi monista vaikuttavien tekijöiden joukossa.

Suomalaisten D-vitamiinin saanti on tutkimusten mukaan hyvä. D-vitamiinin saantisuosituksia ei tarvitse koronan vuoksi toistaiseksi muuttaa. Pandemian jatkuessa on kuitenkin tärkeää, että suosituksia noudatetaan mahdollisimman laajasti väestössä, koska D-vitamiinin saantisuosituksilla ehkäistään nimenomaan vitamiinin puutostilan esiintymistä väestössä – ja siten mahdollisesti vaikeaan COVID-19-infektioon sairastumista. Suosituksia selvästi suurempien D-vitamiiniannosten mahdollisista hyödyllisistä vaikutuksista ei ole näyttöä.

Eri-ikäisille selkeät D-vitamiinivalmisteiden käyttöohjeet

D-vitamiinin suositeltava päivittäinen saanti on 10 mikrogrammaa (μg)/vrk niin lapsille kuin aikuisille. Riittävästä D-vitamiinin saannista kannattaa huolehtia. Suomessa näin onkin onneksi tehty, ja D-vitamiinitilanteemme on poikkeuksellisen hyvä.

Meillä suositellaan nestemäisten maitojen ja maitovalmisteiden sekä rasvalevitteiden D-vitaminointia. Tämä suositus on toteutunut hyvin.

Lisäksi meillä on selkeät D-vitamiinivalmisteiden käyttöohjeet:

  • Valmisteiden käyttöä suositellaan työikäisille aikuisille silloin, kun ei käytetä riittävästi ravinnon D-vitamiinilähteitä: kalaa, D-vitaminoitua maitoa tai D-vitaminoituja rasvalevitteitä. Aikuisille suositus D-vitamiinivalmisteista on 10 mikrogrammaa (µg) päivässä.
  • Yli 75-vuotiaille suositellaan 20 µg valmistetta päivässä. Pienempi annos (10 μg/päivä) voi riittää, jos käyttää säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, rasvalevitteitä ja kalaa.
  • Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan D-vitamiinilisää 10 μg/päivä.
  • Imeväisikäisillä suositellun valmisteen määrä riippuu äidinmaidonkorvikkeen käyttömääristä. Yksivuotiailla suositus on 10 μg/päivä.
  • 2–17-vuotiaille suositellaan 7,5 µg D-vitamiinivalmistetta/päivä.

Suomalaiset saavat riittävästi D-vitamiinia

FinRavinto 2017 -tutkimuksen ansiosta meillä on hyvin tietoa aikuisväestömme (18–74-vuotiaat) D-vitamiinitilanteesta.

Tulokset osoittavat, että D-vitamiinin saanti ja veripitoisuudet ovat keskimäärin hyvät eri ikä- ja koulutusryhmissä miehillä ja naisilla. Keskimääräinen D-vitamiinin saanti miehillä oli 22 µg/vrk ja naisilla 25 µg/vrk, eli kaksinkertainen suositeltuun 10 µg/vrk verrattuna. Myös veripitoisuudet olivat hyvät: miehillä keskimäärin 67 nmol/l ja naisilla 77 nmol/l.  Kansainvälisissä suosituksissa pitoisuutta 50 nmol/l pidetään riittävänä.

Terveellinen ravitsemus tukee puolustusjärjestelmää ja vastustuskykyä

Hyvällä ravitsemuksella ja vajaaravitsemuksen ehkäisyllä on laajemminkin merkitystä COVID-19-taudin ehkäisyssä, hoidossa ja siitä toipumisessa. Terveellinen ravitsemus tukee puolustusjärjestelmää ja vastustuskykyä. Ravitsemussuositusten mukainen ruoka tukee myös kroonisten tautien ehkäisyä ja tervettä painonhallintaa, mikä on hyödyllistä myös nykyisessä koronapandemiatilanteessa.

Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää monipuolisesti kasviksia, hedelmiä, marjoja ja täysjyväviljaa. Leipärasvana ja ruoanvalmistuksessa kannattaa suosia pehmeää rasvaa sisältäviä kasviöljyjä ja kasvirasvalevitteitä. Eläinkunnan tuotteista valitaan rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita, kalaa ja siipikarjaa. Kovaa rasvaa, runsaasti suolaa ja sokeria sisältäviä tuotteita on hyvä käyttää vain satunnaisesti. Säännöllinen ateriarytmi auttaa vireyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja myös painonhallinnassa.

Lue lisää:

Mercula J, ym. Review. Evidence regarding vitamin D and risk of COVID-19 and its severity. Nutrients 2020; 12: 3361; doi10.3390/nu12113361.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotto: Koronaviruskesä ja ruokailu

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotto: Ikääntyneiden ravitsemuksesta huolehdittava koronapandemiassa (Covid-19)

THL: Koululaisten ravitsemuksen turvaaminen koronaepidemian aikana

Ruokavirasto: Ravitsemus- ja ruokasuositukset

FinRavinto 2017 -tutkimus

Kommentit

Tuulikki Hakkarainen

08.03.2021 11:21

Mihin tutkimukseen perustuvat blogissa mainitut D-vitamiinitason mittaustulokset (miehet 22 mikrogrammaa ja naiset 25)? En löydä FinTerveys 2017 tutkimuksesta muuta kuin ruuasta saatavat arvot miehet 13 ja naiset 10 mikrogrammaa.

Muutenkin FinTerveys 2017 tekstissä D-vitamiiniä ei ole painotettu mitenkään. Onko edes mainittu? Pikaisella lukemisella en löytänyt edes mainintaa.

Haluaisin vastauksen, koska D-vitamiinista keskustellaan nyt kovasti virallisen koronatiedotuksen ulkopuolella.

Markku Lagerblom

03.03.2021 19:18

Kyllä nousi tukka pystyyn välillä kun lueskelin näitä juttuja, varmalta taholta, Englannista tai netistä luettua. Tulee jenkkilä mieleen. Salaliittoteorioita tuntuu pursuvan vähän sieltä ja täältä. Vetäkää happea ja rentoutukaa se auttaa

JR

14.02.2021 10:19

Koronaviruksen myötä on tullut vähän sellainen olo että THL on enemmänkin haittaamassa ihmisiä.

Vaikka keskimääräiset veriarvot olisivatkin hyvät, niin eihän koronaankaan keskimäärin ole vakava. Miksi koronan ja Dvit keskisarvoihin suhtaudutaan niin erilailla? Kukaan ei sano että korona on keskimäärin lievä tauti, joten mitään ei tarvitse tehdä, keskimääräisyyttä ei edes mainita.

Dvit yliannostuksesta on paljon tietoa, eikä se ole mikään kovin realistinen vaara verrattuna koronan vaaraan. Jos punnitaan Dvit mahdollisia haittoja ja hyötyjä nimenomaan koronaikana, niin haittojen ollessa lähes nolla pitäisi harkita myös epävarmoja hyötyjä.

Arja Koriseva

24.01.2021 00:22

D-vitamiini on hyvä , mutta 5G toplppia vaan asentavat minun lähelle !!! milloin vastaa bili gates teoistaan???

anonyymi tyyppi

22.01.2021 20:17

@Riitta A koronavirus ei ole sama kuin tavallinen influenssa. Koronaviruksella on samanlainen muoto tarttua elimistön soluihin, kuin hiv:llä ja ebolalla. Tämän ansiosta se tarttuu helpommin kuin sars.

Riitta A

04.01.2021 11:01

Marraskuun alussa on Englannissa ja Briteissä alettu antaa hoivakodeissa 4 kk ajan vanhuksille D-vitamiinia lisänä. Voipi lukea täältä artikkelista. Sielläkin uskotaan D-vitamiinin ehkäisevään ja parantavaan vaikutukseen. Mutta ei meillä, mikä on todella erikoista. Hekin myöntävät useampia tutkimuksia, joissa on todettu alhaisen D-vitamiinitason yhdistyvän korkeampaan koronakuolleisuuteen.
https://www.firstpost.com/health/vitamin-d-to-be-rolled-out-to-vulnerable-populations-in-uk-as-covid-19-protection-report-8994921.html

Riitta A

04.01.2021 10:15

Törkeää vääristelyä hallitukselta ja THL:ltä. Ei Suomessa ole mitään ylikuolleisuutta koronan takia. Katsokaa vaikka Euromomosta. Tämä korona vastaa ihan tavallista influenssaa. Mitään ei puhuta maailmalla tehdyistä hoidoista, joissa annetaan D-vitamiinia ja C-vitamiinia. Iso D ja C-vitamiini on ehdoton edellytys vastustuskyvyn ylläpitämiseksi. Meillä on tehty myös alla oleva vetoomus C-vitamiinista, jota käytetty hyvin tuloksin, meillä toki sivuutettu. Kehotan ihmisiä kyseenalaistamaan median ja kaiken infon.
https://www.adressit.com/vetoomus_c-vitamiinin_kayttoonotosta_koronaviruspotilaille

Pauli Ojala

01.01.2021 14:17

AI ensi kertaa rouhimassa=>Bradykiinikaskadi & Vit-D moduloimaan sytokiinimyrskyn! Tähän kriisiin Vit-D on aivan kriittinen parametri.

Etulinjan spesialisti

28.12.2020 13:42

Olipahan onneton blogi.
Kuvaa vaan, että’kirjoittajien kliininen kokemus ja farmakologian ja endokrinologian tiedon taso on heikko. Eikä,osatabedes omista datoista tehdä kliinisiä päätelmiä.
Kannattaisinsivistää itseään jo oman brändin kirkastamisenkin takia Duodecim Terveysportin prof Paakkarin kirjoituksesta ja aamun 28.12 Hesarista.
Sääli että THL ryömii D vitamiinin demonisoinnin suossa kuten se on tehnyt viimeiset 20 vuotta.
Toiv saamme pomoksi farmakologin ja kliinikon…sitä päivää ootellessa.
Onneksi lääkärikunta ei viitsi lukea ala arvoisia ja potilaalle vahingollisia suosituksia.
Jokainen potilaani ja heitä on tuhansia ottaa ja on ottanut 20 v 50-100 ja mittaa ainankin kerran.
Joku sanktio pitäs olla väärän tiedon levittömisestä.

Seppo J

21.12.2020 14:06

Following a request from the European Commission, the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies was asked to re-evaluate the safety in use of vitamin D and to provide, if necessary, revised Tolerable Upper Intake Levels (ULs) of vitamin D for all relevant population groups. The ULs for adults including pregnant and lactating women, children and adolescents were revised. For adults, hypercalcaemia was selected as the indicator of toxicity. In two studies in men, intakes between 234 and 275 µg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 µg/day was established. Taking into account uncertainties associated with these studies, the UL for adults including pregnant and lactating women was set at 100 µg/day. Despite a continuing paucity of data for high vitamin D intakes in children and adolescents, the UL was adapted to 100 µg/day for ages 11-17 years, considering that owing to phases of rapid bone formation and growth this age group is unlikely to have a lower tolerance for vitamin D compared to adults. The same applies also to children aged 1-10 years, but taking into account their smaller body size, a UL of 50 µg/day is proposed. For infants, the UL of 25 µg/day based on previously available data relating high vitamin D intakes to impaired growth and hypercalcaemia was retained as limited additional evidence has emerged since the previous risk assessment. Data on vitamin D intakes from surveys in 14 European countries indicate that intakes in high consumers are below the revised ULs for vitamin D for all population groups. © European Food Safety Authority, 2012

Lähde: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2813

Nainen 56 v.

19.12.2020 14:09

D-vitamiinin määritys verestä on ainoa keino saada selville oma vitamiinitaso, niin paljon eroa on henk.kohtaisessa imeytymisessä. Suomalainen viitearvon alaraja on jälleen naurettava 75 nmol/l, kun se pitäisi olla 100.
Itsellä käytössä syys-huhtikuun ajan D-vitamiinia 75 mcg/pv ja kesäaikaan 25 mcg/pv, eikä helmikuinen tasoni ollut kuin 116 nmol/l. Kertoo siitä, että ihan turvallisin mielin uskalsin nostaa talviannokseni 100 mcg:aan/pv. Helmikuussa sitten taas uusi mittaus.
En sairasta kulkutauteja ja fyysinen kuntoni on hyvä.

Tarja Sukanen

17.12.2020 09:45

Kiitos kommenteista. Kertakaikkiaan saitte minun päässäni ajatukset juoksemaan toiseen suuntaan. Nämä kommentit olivat niin avaavia. Tulen kuitenkin itse harkitsemaan tekoseni. Mitä D- vitamiiniin tulee, niin tällä hetkellä syön 40mg. Se sinkki pitää vielä varmistaa. Kaikki teidän kirjoitukset lisäsi minun tietopankkiani. Kiitos siitä.

Anja Mettälä

02.12.2020 20:28

..ja kaiken lisäksi tämä on massahysteriaa ei infulenssaa kummempi tauti ja myös suhteessa paisuteltu. Totaritarismi kukoistaa, jota ohjaa suurin WHO:n rahottaja Bill Gates. Seuraa rahaa, sieltä se psykopaatti rokottaja/tienaaja löytyy.
Näyttää tilastoista hävinneet muut kausi-infulenssat. Taitavat olla kaikki diaknotisoitu covidiksi. Ja onko myös totta, että johtajat rikastuvat jokaisesta covidiksi merkitystä diaknoosista?
Sanon että hulluus johtaa tätä maailmaa. Ja Bill Gates puhuu ihmis populaation vähentämisestä, joka käy helposti rokotteilla. Että semmosta on tiedossa. HERÄTKÄÄ.

Steven Kelly

01.12.2020 13:51

Hei Suvi Virtanen!
Viittaat FinRavinto 2017 -raporttiin ja sanot, että sen mukaan D-vitamiinin saanti on hyvä. Raportin mukaan 51 % naisista ja 27 % miehistä saavat nykyruokavaliostaan alle ravintosuosituksen mukaista määrää ruokavalion. D-vitamiinivalmisteilla aika moni onneksi korjaa tilanteen: sen myötä 15 % ja 13 % jäävät alle suosituksen. Ehkä tässä blogikirjoituksessa, jossa moni lukija miettii D-vitamiinivalmisteiden tarvetta, olisi ollut paikallaan korostaa, että aika moni tarvitseekin sellaisia?

Kari Sanelma

01.12.2020 00:53

Ei voi ymmärtää tuota käsitystä THL:n edustajalla D-hormonista kuin epäilemällä lääketehtaiden korruptoimaksi. Semmoinen tulva on uutta tutkimusta D:stä.
Dhän on luonnon meille lahjoittama (auringon UVBn avulla kolesterolista ihossa) hormonin kaltaisesti toimiva aine, jota siis luonto on testannut evolutiivisesti pitoisuustasolle, mikä on henkilöillä alle 35 leveyspiirin alueella (Afrikka) eli reilusti yli 100nmol/l. Kumpa kaukaiset esi-isämme olisivatkin vain pysyneet etelässä.

Riitta A

30.11.2020 15:01

Merkillistä, että Arvo Ylpön aikana D-vitamiinisuositus on ollut 100 mikrogrammaa lapsille päivässä ja nyt puhutaan vaivaisesta 7,5 mikrogrammasta.
Itse käytän päivittäin 125mikrogrammaa ja tasoni oli mittauksessa 150, jolloin kesällä en joka päivä ota. En myöskään ole ollut sen jälkeen flunssassa, kun aloin käyttää isompaa annosta. Vaikka ympärillä työkaverit räkii yhtenään ja ovat poissa sairaana, minä en niitä ole saanut.
En ymmärrä, miten THL on näin ulalla asiasta? Kaikki terveydestään huolta pitävät ja terveyden asiantuntijat tietävät, miten suuri merkitys on D-vitamiinilla.

marja viinilä

29.11.2020 16:04

Taas tulee thl pahasti jälkijunassa. Pitoisuus veresessä oltava vähint. 70, siitähän on ollut tieto jo vuosia, että alemmilla tasoilla osteoporoosikin uhkaa. Joten todella syöttävät kansalle puppua. Eivät tietäneet mitään maskeistakaan ja niiden hyödyistä vielä keväällä.
USKOMATONTA!
Keväällä myös käskivät matkustaa hyvällä käsihygienialla Italiaan hiihtolomallamme ja tulos on sitten nähty.

Timo Talvinen

26.11.2020 14:13

Onhan nämä suositukset ihan tajutonta roskaa. Sama on meidän hallituksen kanssa, ei ymmärrä miten sinne kaikenlaisia lapamatoja pääsee. Nytkin kehutaan maasta taivaisiin Marinin viisikkoa ja hallitusta Korona hoidosta ja kusessa ollaan ja pahasti taas maassa, jossa ei tämän taudin hoitaminen pitäisi olla niin haastavaa kuin muualla. Suosituksia vaan jaellaan ja tilanne mennyt nyt tähän Uudellamaalla. Olisiko ollut hieman aikaisempaa reagointia, niin ei mentäisi tässä tilanteessa läheskään. Luokatonta touhua ja silti Marin saa kiitosta jopa maailmalta… Haloooo.

Antti Koskinen

26.11.2020 13:05

Suomen tilanne on kohtuullinen, koska Suomalaiset osaa käyttää omaa järkeään. Nyt sairastuu vakavasti ne jotka uskoo viranomais-suosituksia. 80% vakavasti sairastuneilla oli D-vitamiini puutos. Toinen tärkeä on SINKKI.

Val Nyholm

25.11.2020 18:21

Lisätään vielä, että vastustuskykymme pääpaikka on suolistossa ja niissä mikrobeissa. Jos mikrobitasapaino ei ole kunnossa, tai siellä ei ole mikrobeja tarpeeksi ei myöskään vastustuskyky ole kunnossa.

Val Nyholm

25.11.2020 17:58

Kaksikko Tervahauta ja Virtanen on täysin pihalla koko aiheesta, suosittelen lukijoita etsimään Mikko Paunion kirjoituksia D vitamiineista. Ylipäänsä Suomessa D vitamiini suositukset ovat rajusti liian vähän. Muun muassa Englannissa terveysviranomaiset päättäneet antamaan D vitamiini buustia vanhuksille ja erityissairaille.

Juuso H

25.11.2020 16:52

Punaisia silakka fileitä kalatiskiltä ja hellä paisto uunissa. On D-vitamiinin lisäksi kaikkea muutakin super hyvää kuten esimerkiksi omega-3-rasvahappoja. Tuoretta kalaa perkele.

Jari mielonen

25.11.2020 12:23

Kyllä taas sellasta puppua tää tutkimus. Juuri tuli juhani knuutilta suositus d vitamiinin annostuksesta joka oli 50-100mg vuorokaudessa riippuen ihmisestä
Ja nimenomaan on näyttöä d vitamiinin tehokkuudesta koronan suhteen varsinkin vakavissa tapauksissa.

Ari

25.11.2020 10:27

Tässä tuoreessa tutkimuksessa ’Short term, high-dose vitamin D supplementation for COVID-19 disease: a randomised, placebo-controlled, study (SHADE study)’ 16 COVID-potilaalle annettiin 60 000 IU D-vitamiinia 7 päivän ajan yli 125nmol pitoisuuden varmistamiseksi. Tutkimusryhmässä yli 60% pääsi eroon koronaviruksesta (RNA negative), kun plaseboryhmässä luku oli 20%. Myös fibrinogeeni tasot laskivat merkittävästi tutkimusryhmässä. Ulkomailla 50nmol pienemmät lukemat katsotaan puutokseksi, joten tuota raja-arvoa ei voi pitää riittävänä, vaan se on alaraja.

Mitä tulee kovan rasvan haitallisuuteen niin asia on juuri päinvastoin koronan suhteen. Tutkimuksessa ’Mortality From Coronavirus Disease 2019 Increases With Unsaturated Fat…’ todettiin tyydyttyneiden rasvojen olevan suojaavia.

Ari

25.11.2020 10:03

Oikea lukema tuolla savanneilla on n. 120nmol. Sen yli ei täällä Suomessakaan kannata pyrkiä. Optimi vaihteluväli voisi olla 100-150nmol.

Sirkka Söderholm

24.11.2020 20:47

Mikä koulutus on ”kaikkitietävällä” henkilöllä?

Toomas Kaljas

24.11.2020 20:11

Olen edellisen kommentoijan kanssa sama mieltä. Lapsuudensairaudet johtuvat D vitamiini puutteesta.
Mutta tärkeä ei ole se, paljonko ihminen syö D vitamiinia suun kautta. Tärkeä on se, paljonko sitä on veressä. Optimitaso, jos mitataan vain D 25-OH:da on yli 150 nmol/l (Aarikassa savanneissa nakuina juoksevat metsästäjät).
Oikea optimaalinen tilanne riippuu ihmisen metabolisesta kunnosta. Hyvässä kunnossa oleva ihminen tarvitsee vähemmän.

Suosittelisin D vitamiinin tablettien sijan UVB lamppuja ja kesällä keskipäivän aurinkoa. Keskipäivällä nimittäin UVB tulee ilmikehän läpi. Ilta ja aamupäivällä vain UVA tulee läpi, joka tuhoa kaiken ja aiheuttaa nahkasyöpää. UVB estyy, kun käytetään ”aurinkovoidetta”, mutta UVA:ta ei estää mikään.
FB Toomas Kaljas

Sini. Hirvonen

24.11.2020 16:28

Älkääpä jakako soopaa! Syön kesät talvet n.125μg:tä per vrk ja arvot olleet 100-125. Ulkona paljon ja etelässä normaalisti talvisin n.2kk. Syön terveellisen monipuolisesti.
Väitän jopa että omien nuoruuden sairauksieni syynä on ollut d -vitamiinipuutos. Kun aloun tankkaamaan D:tä, olen välttynyy flunssaltakin.
Suosituksenne on päin honkia!
Mitä säästäisimmekään kun kaikkien d -vitamiinitasot mitattaisiin.

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *