Työ tuo toimeentuloa, osallisuutta sekä hyvinvointia, ja kaikilla tulisi olla oikeus työhön. Saatiinpa sote-, kasvupalvelu- tai maakuntauudistus voimaan nyt tai vasta lähitulevaisuudessa, kannattaa alueilla tarkastella, mitä voidaan tehdä heti osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen tukemiseksi.

Maakuntien valmistelutyön tueksi on laadittu muistilista, joka sisältää parhaat vinkit palvelujen kehittämiseen.

Varmista yhteinen tahto ja luo kokonaiskuva

Osatyökykyisten työllistymisen tukeminen vaatii, että palvelujärjestelmä toimii. Alueitten ja maakuntien tulisi kirjata osatyökykyisten työllistymisen tuen järjestämiseen liittyvät asiat strategiaan, jolloin yhteisistä tavoitteista olisi mustaa valkoisella ja niiden toteutumista myös seurattaisiin.

Palveluista pitäisi muodostaa kokonaiskuva ja tarkastella miten asiakas palveluissa liikkuu ja kuinka palvelut ovat saatavilla. Satakunnassa laadittiin työikäisten monialainen palvelumalli ja tästä annetaan myös palvelulupaus.

Palvelulla pitää olla tavoite, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen. Esimerkkinä tästä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistyönä rakennetun maakunnallisen valmennusmalli, joka yhdistää sosiaali- ja työllisyyspalveluiden valmennukset tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi.

Käynnistä monialainen yhteistyö – siitä hyötyvät kaikki

Osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemisen toimijakenttä on laaja. Monialaista palvelua tarvitsevien osatyökykyisten palvelupolut voivat haarautua monelle sektorille: kasvupalveluihin, sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin sekä koulutuspalveluihin. Asiakkaan palvelutarvetta, palvelupäätöksiä ja suunnitelmia tehdään useissa paikoissa.

Ideaalitilanteessa asiakassuunnitelmia tehtäisiin yhteisillä tietojärjestelmillä  ja näin varmistettaisiin tarvittavien tietojen siirtyminen julkisen puolen toimijoiden kesken sekä palvelutuottajien välillä asiakkaan luvalla. Monialainen yhteistyöverkosto voi vastata palvelujen tuottamisen ja tiedon siirtymisen haasteisiin.

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen (OTE) alueellisissa kokeiluissa rakennettiin useita ammattilaisten yhteistyöverkostoja sekä laajempia työelämäverkostoja, joissa on osallistujia useista organisaatioista yli sektorirajojen. Yhteistyötä tarvitaan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen lisäksi esimerkiksi jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa.

Monet näistä perustetuista verkostoista jäivät kärkihankkeen jälkeen toimintaan, sillä jatkoista sovittiin maakunnallisilla Konsensussopimuksilla.

Järjestä yksilöllinen tuki työllistymiseen ja työssä pysymiseen

Osatyökykyiset henkilöt tarvitsevat usein yksilöllistä tukea työllistyäkseen. Tuen tulee tarvittaessa ulottua työpaikalle saakka. Alueellisissa kokeiluissa kehitettiin työhönvalmennusta vastamaan paremmin vaativan tuen tarpeeseen.

Esimerkkinä  pitkäkestoisesta tuesta on intensiivinen työnhönvalmennus. Modulaarinen työhönvalmennusmalli puolestaan esittää työhönvalmennuksen vaiheet moduuleina, joista voidaan valita vain asiakkaan tavoitteita tukevia osioita.

Kaikissa kehitetyissä malleissa on hyödynnetty näyttöön perustuvan työhönvalmennuksen periaatteita.

Uudista myös osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa

Kaikille työllistyminen ei ole mahdollista, esimerkiksi työkyvyttömyyden takia. Tällöin on tarpeen järjestää osallisuutta tukevaa toimintaa, jossa kannattaa huomioida myös järjestöjen tarjoama vapaaehtois- ja vertaistoiminta.  Päijät-Hämeessä kehitetty vammaisten mediatoiminta on uudenlaista osallisuutta tukevaa toimintaa, johon kannattaa tutustua.

Tässä blogissa esitetyt keinot pohjautuvat Osatyökykykyisille tie työelämään -kärkihankkeen (OTE) alueellisten kokeilujen tuloksiin. Alueellisten kokeilujen tavoitteena oli rakentaa maakunnalliset toimintamallit heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi. Näistä keinoista on koottu muistilista maakuntien valmistelijoiden työn tueksi.

Kirjoittaja työskenteli OTE-kärkihankkeen projektissa Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen ja sparrasi alueellisia kokeiluja kohti maakunnallisia toimintamalleja. Kokeilujen tulokset ja maakunnalliset mallit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä Innokylässä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *