Huoltajien oikeudet ja mahdollisuudet edistää lapsensa hyvinvointia sote-palveluissa

Huoltajien tarpeet sähköiseen asiointiin lapsensa puolesta erilaisissa sote-palveluissa ovat merkittävästi lisääntyneet. Etenkin koronapandemia osoitti, miten tärkeää huoltajille on hoitaa etäasioinnilla lapsensa asiaa.

Tarpeet on kuultu! Luotettava ja turvallinen etäasiointi onnistuu jo terveydenhuollossa – tulevina vuosina myös sosiaalipalveluissa. Etäasioinnin taustalla varmistetaan esimerkiksi huoltajuussuhteet ja oikeudet sähköiseen puolesta-asiointiin Suomi.fi-valtuuksista.

Moni nuori voi itse yhä paremmin hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon etäasiointipalveluja. Aina nuori ei tarvitse huoltajaa avukseen, vaan kykenee itsekin asioimaan, myös etänä.

Miten edistämme parhaiten huoltajien mahdollisuuksia puolesta-asiointiin? Mikä ratkaisee, onnistuuko hyvinvointialue puolesta-asioinnin järjestelyissä? Kenellä on vastuu puolesta-asioinnin käytännöistä?

Huoltajat tarvitsevat konkreettista ohjausta puolesta-asiointiin

Sähköistä asiointia tapahtuu nykyisin erilaisten sovellusten, puhelimen, videon tai chatin välityksellä. Tarjolla on myös monenlaista neuvontaa ja palveluohjausta. Yhteydenottojen ja asioinnin tietoja tallennetaan ja tuodaan verkkoon käyttäjien katsottavaksi. Enää ei siis tarvitse pomppia niin usein luukulta toiselle!

Nopeasti muuttuvassa digillä höystetyssä toimintaympäristössä sote-ammattilaisella voi olla vaikeuksia ylläpitää sähköisen asioinnin tietoja ja taitoja riittävästi. Ammattilaisen osaaminen on kuitenkin kriittistä. Kukapa muukaan voisi palveluissa niistä parhaiten kertoa huoltajille ja alaikäiselle itselleen!

Ei riitä, että kehotetaan tutustumaan palveluun itsekseen. Tarvitaan myös opastusta, jotta perheet osaavat käyttää oikein sähköisiä asiointipalveluja ja luottamus niiden käyttöön vahvistuu. On tärkeää tietää, mitä palvelussa voi nähdä, mitä itse voi tehdä, ja mitä rajoituksia tiedonsaantiin voi liittyä.

Kun huoltajilla on tarpeeksi tietoa, palvelua koskevat odotukset toteutuvat paremmin. Silloin tiedon puutteesta tai väärinymmärryksistä kumpuavat yhteydenotot vähenevät. Tieto ei tässä tapauksessa lisää tuskaa, vaan tuottaa hyvää.

Alaikäisen tietojen kirjaamisella on keskeinen merkitys

Sote-ammattilaisilla on informoinnin ja ohjauksen lisäksi vastuu kirjata alaikäisen hoitoa ja muuta asiointia koskevat merkinnät. Niitä ovat esimerkiksi lapsen resepti- ja hoitotiedot, joita huoltajille näytetään sähköisissä asiointipalveluissa. Myös erilaiset luvat tietojen luovutuksiin huoltajille kirjataan. Sote-ammattilaisilta edellytetään paljon opettelua, mutta rutiinien kehittyessä, uusi toimintatapa palkitsee monin tavoin.

Kun kirjaukset on tehty oikein, tiedonvälitys huoltajille tapahtuu toivotulla tavalla. Vaikka asiakas- ja potilastietojärjestelmät auttavat kirjaajaa tuottamalla esimerkiksi oletustietoja, sote-ammattilaisen osaamista, tilannekohtaista arviointia ja harkintaa tarvitaan vahvasti.

Käytäntöjen yhtenäistäminen on kaikkien etu

Huoltajien mahdollisuus asioida sähköisesti lastensa puolesta onnistuu jo nyt, mutta aina on kehittämisen varaa. Puolesta-asioinnin pelisääntöjä ja vaatimuksia pitää edelleen selkiyttää. Sähköisten asiointipalvelujen kirjo on laaja ja uusia ratkaisuja tulee koko ajan lisää.

Vaativampien etäpalvelujen toteuttamiseen liittyy useita vaatimuksia, joista viime kädessä palvelunantaja vastaa. Etäpalvelun antajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet ja yhteydet, mutta myös etätoimintaan koulutetut sote-ammattilaiset.

Kansalliset toimijat, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kela ja Digi- ja väestötietovirasto sekä Valvira, tukevat palvelunantajien sähköisiä asiointipalveluja ja puolesta-asiointia tarjoamalla erilaisia oppaita ja ohjeita verkkosivustoillaan. Valmisteilla on myös erillinen sähköisen asioinnin opas, joka antaa eväitä ammattilaisille hallita etäasiointitilanteita. Lisäksi järjestetään koulutuksia.

Myös kirjaamisen pelisääntöjä on yhtenäistettävä, etenkin kun käytännöt ovat kovin kirjavia niin hyvinvointialueilla kuin yksityisellä sektorilla. Palvelunantajat vastaavat omista ohjeistaan ja työntekijöiden osaamisesta. THL tarjoaa tähänkin tukea erilaisten kirjaamisoppaiden ja koulutusten avulla. Suunnitteilla on myös kansallisesti koordinoitu verkosto kirjaamisen osaamisen ja yhtenäistämisen tueksi.

Vaikka palvelunantajalla onkin vastuu omista etäpalveluistaan ja henkilöstöstä, kukin sote-ammattilainen huolehtii omasta osaamisestaan. Kannattaa pysyä ajan tasalla!

Onnistunut puolesta-asiointi sähköisissä asiointipalveluissa saa kaikki osapuolet tyytyväisiksi.

Lue lisää:

Puolesta-asiointi (thl.fi)

Ohje etäasioinnin kirjaamisesta ja luokituksista terveydenhuollossa julkaistu (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *