Kouluterveyskyselyn mukaan nuoret kuvaavat omaa hyvinvointiaan pääsääntöisesti hyväksi. Nuorten välillä hyvinvointieroja on kuitenkin havaittavissa. Erot ovat nähtävissä haasteiden kasautumisena. Viime aikoina nuorten hyvinvointi onkin otettu kehittämisen kohteeksi, tästä esimerkkinä on MIELI ry:n kuluvana syksynä käynnistämä nuorten hyvinvointiohjelman valmistelu.

Nuorten hyvinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Jotta nuorten hyvinvointieroja voidaan kaventaa, heille tarjottavaan tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hyvinvointi on nähtävä laajana kokonaisuutena, joka koostuu sekä psyykkisestä, fyysisestä että sosiaalisesta hyvinvoinnista. Nuoren tilanne tuleekin käsittää systeemisesti ja on huomioitava, että elämän eri osa-alueet heijastuvat toisiinsa.

Aikuistuvien nuorten hyvinvointiin olisi syytä kiinnittää erityisesti huomiota. Aikuisuuteen siirtyminen on merkittävä elämänvaihe, johon tarvitaan tukea. Kaikilla aikuistuvilla nuorilla ei ole perhettä tai he eivät saa tarvittavaa tukea perheeltään. Osa nuorista tarvitsee yhteiskunnan tarjoamaa tukea, esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevilla aikuistuvilla nuorilla on usein muita samanikäisiä ohuempi turvaverkko.

Aikuistuvat nuoret tarvitsevat monenlaista tukea

Tutkimukset osoittavatkin, että sijoitettuna asuneet nuoret aikuiset ovat monella tavalla muita saman ikäisiä heikommassa asemassa. Myös muilla kuin lastensuojelun sijaishuollosta itsenäistyvillä nuorilla voi olla vastaavia tuen tarpeita. Esimerkiksi asunnottomat tai rikoksista tuomitut nuoret ovat vahvan tuen tarpeessa. Tälle aikuistuvien nuorten ryhmälle on tarjottava tukea yhteiskunnan taholta.

Aikuistumisen tuen järjestämiseksi tarvitaan lainsäädännöllisiä uudistuksia. Nykyinen siiloutunut palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan aikuistuvien nuorten tarpeisiin, jos nuorten elämäntilanteita ei tarkastella kokonaisuutena. Moniammatillisen työskentelyn tulisi olla luonnollinen osa työskentelyä sekä laajemmin myös verkostotyötä. Resurssit on koottava nuoren ympärille hänen tuekseen.

Aikuistuvien nuorten elämäntilanteet ja tuentarpeet ovat moninaiset. Osa nuorista tarvitsee laajaa ja monialaista tukea osalla tuen tarpeet ovat kevyempiä. Vahvaa tukea tarvitseville aikuistuville nuorille on tarjottava entistä intensiivisempää rinnalla kulkevaa tukea. Pahimmillaan riittämätön aikuistumisen tuki kasvattaa hyvinvointieroja, kun kaikista heikoimmassa asemassa olevat nuoret jäävät vaille tarvitsemaansa apua tai tukea. Jokainen aikuistuva nuori tarvitsee vähintäänkin oman kodin, taloudellista turvaa, luotettavan aikuisen, itselleen merkityksellistä tekemistä ja yhteisön, johon kuulua. Näihin asioihin voidaan tarttua laadukkaalla aikuistumisen tuella.

1 kommentti

  1. Juuri näin, kiitos Niina! Lue lisää aikuistumsien tuesta: http://www.thl.fi/yee

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *