Kokeilut kehittävät osatyökykyisen polkuja hoitoon ja kuntoutukseen

Osatyökykyisen pitäisi päästä hoitoon ja kuntoutukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuusi maakunnallista kokeilua etsii parhaillaan uusia tapoja hoitoon ja kuntoutukseen pääsyyn ja rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja ammattilaisten välille. Kokeilujen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden siirtymiä palvelusta toiseen. Tuore Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti nosti myös esiin tarpeen kehittää palvelupolkuja.

Maakunnalliset kokeilut ovat osa Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia, joka on yksi kahdeksasta Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankeen projektista. Kokeilut jatkuvat vuoden 2018 syksyyn. Olemme koonneet tähän muutaman poiminnan kokeilujen menetelmistä ja tähänastisista tuloksista.

Verkostoagentit oppivat ja opettavat Uudellamaalla

Uudellamaalla osaamista ja tietotaitoa vaihdetaan yhteistyöverkoston sisällä niin sanotulla job shadow- eli työn varjostamismenetelmällä. Kokenut ammattilainen lähtee tehtäväkiertoon toiseen organisaatioon, jossa hän oppii toisten asiakasta palvelevien ammattilaisten työtapoja. Näin oppiva organisaatio kääntyy oppivan verkoston suuntaan. Tässä Kiipulan kokeilussa verkostoagentit saavat uusia näkökulmia omaan työhön ja rikastuttavat sekä omaa että vastaanottavaa työyhteisöä.

Matalan kynnyksen toimintakykykeskus ohjaa Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla toimintakykykeskus (Toike) verkostoi ja ohjaa työkyvyssään haasteita kokevia asiakkaita tarpeellisten palvelujen piiriin. Asiakas voi tulla toimintakykykeskukseen ilman lähetettä, jolloin kynnys on mahdollisimman matala.

Ensilinjan työntekijät kartoittavat asiakkaan palvelutarvetta ja ohjaavat hänet tarvittaessa toimintakykykeskuksen omalle työterveyslääkärille tai kuntoutuspsykologille. Verkostossa ovat mukana eri terveydenhuollon toimijat, työ- ja elinkeinotoimistot, Kela ja kuntien sosiaalitoimistot.

Työparityöskentely terveyskeskuksissa on uudenlainen mini-interventio Satakunnassa

Satakunnan Polut hoitoon ja kuntoutukseen -kokeilussa kehitetään maakunnalle yhteistä mittaustapaa siihen, miten asiakas on hyötynyt kuntoutuksesta. Näin saadaan uutta tietoa myös siitä, millaista kuntoutusta osatyökykyinen tarvitsee. Kokeilussa levitetään fysioterapian suoravastaanottotoimintaa ja uudenlaista työparityöskentelyä perusterveydenhuollossa. Kokeilun aikana terveydenhuollon henkilökunta saa mini-interventioihin eli lyhytneuvontaan liittyvää koulutusta.

Case managerilla kokonaisvastuu selkäpotilaiden työkyvyn tuesta Keski-Suomessa

Keski-Suomen kokeilussa kehitetään yhteistyötä selkäpotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen eri terveydenhuollon toimijoiden sekä Kelan ja TE-toimiston välille. Työterveyshuolto vastaa niin sanottuna ”case managerina” koko työkyvyn tuen prosessin potilasohjauksesta ja seurannasta. Tavoitteena on havaita ja korjata yhdessä hoito- ja kuntoutusprosessien ongelmakohdat sekä nopeuttaa selkäpotilaan työllistymistä tai paluuta työhön.

Moniammatillinen tiimi osana Oulun kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä

Oulun kokeilussa kehitetään osatyökykyisille työttömille työnhakijoille palvelumallia, jossa toimintaterapeutti, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja tapaavat asiakkaita kuntouttavan työtoimintajakson aikana. Työttömän työkyvyn arvioinnissa on mukana eri alan ammattilaisia. Tavoitteena on selvittää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä ja kokonaistilannetta eri näkökulmista sekä selkiyttää jatkopolkuja.

Uusi maakunnallinen työkykykoordinaattorien verkosto Kainuussa

Kainuussa on otettu aktiivisesti käyttöön eri ammateissa ja organisaatioissa toimivien työkykykoordinaattorien verkosto. Työkykykoordinaattoreita koulutetaan osana OTE-kärkihanketta ympäri Suomea. Kainuussa rakennetaan uudenlaista työkykykoordinaattoreiden keskinäistä verkostoa maakuntaan.

Alueelliset kokeilut ovat osa Sosiaali- ja terveysministeriön OTE-kärkihankkeen Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia. Kokeilut käynnistyivät huhtikuussa 2017 ja toimivat vuoden 2018 loppupuolelle seitsemässä eri maakunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos toimivat yhdessä alueellisten kokeilujen koordinoijina.

Lue lisää:

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke (STM)

Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektin alueelliset kokeilut

Tie työelämään -verkkopalvelu ammattilaisille, asiantuntijoille ja osatyökykyisille

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *