Leini Sinervo.

Leini Sinervo

kehittämispäällikkö Yhdenvertaisuus, THL

Kirjoittajan blogeja

Asiakasosallisuutta tulee johtaa

Asiakasosallisuus vaatii johtamista. Johdon sitoutuminen on niin olennaista, että sitä ei voi alleviivata liikaa. Mikäli johto ei sitoudu edistämään asiakkaiden osallisuutta, voivatko ammattilaiset ja palvelujen käyttäjät kokea yhdessä olevansa vaikuttajia? Myönteinen asenne on hyvä alku. Sen lisäksi mahdollisimman monen on hyvä ymmärtää, mistä omassa organisaatiossa puhutaan, kun puhutaan asiakasosallisuudesta. Mitä se meidän organisaatiossamme tarkoittaa? Miten […]

Lue lisää Asiakasosallisuutta tulee johtaa

”Tää ei oo helppo ihmisten orientointua, että asiakas voi ollakin se, joka sanottaa asioita” – asiakasosallisuus sote-ammattilaisten silmin

Asiakasosallisuus on asiakkaan osallistumista ja vaikuttamista palvelujen kehittämiseen, suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin sekä niistä päättämiseen vuorovaikutteisesti ammattilaisten kanssa. Asiakasosallisuudesta on lukuisia hyötyjä niin yksilön, ammattilaisten, kuin organisaationkin kannalta. Tämä tuli ilmi myös pro gradu –tutkielmaani varten tehdyissä haastatteluissa, joissa kartoitin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation johdon ja esihenkilöstön kokemuksia asiakasosallisuudesta. ”Kyllähän me halutaan tietää mitä ihmiset […]

Lue lisää ”Tää ei oo helppo ihmisten orientointua, että asiakas voi ollakin se, joka sanottaa asioita” – asiakasosallisuus sote-ammattilaisten silmin

Asiakaskin on asiantuntija – kaikki osapuolet voivat oppia toisiltaan

Lukuaika4 min

Asiakasosallisuus on aktiivista toimintaa. Se on enemmän kuin asiakaspalautetta. Osallisuus ei tyhjene siihen, että ammattilainen osaa ottaa ihmisen mukaan häneen omiin palveluihinsa. Asiakasosallisuus on osallistamista ja osallistumista laajempi asia. Asiakasosallisuus on parhaimmillaan iso ajattelutavan muutos, niin ammattilaisille kuin meille kaikille muillekin eli palveluiden käyttäjille. Helsingin kaupungilla on paraikaa käynnissä asiakasosallisuuden muutostyöpaja, jota Työterveyslaitos ja Terveyden […]

Lue lisää Asiakaskin on asiantuntija – kaikki osapuolet voivat oppia toisiltaan

Kokeilut kehittävät osatyökykyisen polkuja hoitoon ja kuntoutukseen

Lukuaika4 min

Osatyökykyisen pitäisi päästä hoitoon ja kuntoutukseen nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. Kuusi maakunnallista kokeilua etsii parhaillaan uusia tapoja hoitoon ja kuntoutukseen pääsyyn ja rakentaa uudenlaisia yhteistyöverkostoja ammattilaisten välille. Kokeilujen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaiden siirtymiä palvelusta toiseen. Tuore Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti nosti myös esiin tarpeen kehittää palvelupolkuja. Maakunnalliset kokeilut ovat osa Polut hoitoon ja kuntoutukseen -projektia, joka on […]

Lue lisää Kokeilut kehittävät osatyökykyisen polkuja hoitoon ja kuntoutukseen