Koronakriisi ajaa monet taloudelliseen ahdinkoon, perustoimeentulotuki voisi olla nopea helpotus

Koronapandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän suuren lomautusaallon, joka on ruuhkauttanut työttömyyskassoja. Työttömyyskassat ovat julkisuudessa todenneet, etteivät ne kykene tekemään päätöksiä työttömyysturvasta kohtuullisessa ajassa (Yle 1.4.). Jos lomautetuilla tai työttömäksi jääneillä ei ole säästöjä, heitä uhkaa taloudellinen ahdinko: monet laskut on maksettava vaikka työttömyyskassasta ei vielä saa mitään.

Sosiaaliturvaan on tilapäisiä toimeentulovaikeuksia varten rakennettu viimesijainen vaihtoehto: toimeentulotuki. Se koostuu kolmesta osasta eli perustoimeentulotuesta, täydentävästä tuesta ja ehkäisevästä tuesta. Vuoden 2017 alusta lähtien perustoimeentulotuesta on vastannut Kela.

Perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan perusteltiin muun muassa sillä, että valtakunnallinen organisaatio pystyy hoitamaan toimeentulotuen päätöksenteon yhdenmukaisemmin ja tehokkaammin kuin kunnat.

Perustoimeentulotuen myöntäminen pohjautuu yleensä laskelmaan, jossa huomioidaan hakijan perheen varallisuus, tulot ja menot. Nämä tulee selvittää hakemusta tehtäessä.

STM antanut useita suosituksia hakemusten käsittelyyn

Toimeentulotukilain mukaan päätös perustoimeentulotuesta on tehtävä seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen jättämisestä ja kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakemusten ripeä käsittely on erittäin tärkeää, koska toimeentulotuella hoidetaan henkilön ja perheen kannalta välttämätöntä toimeentuloa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli maaliskuun lopussa (STM, kuntainfo 31.3.), että perustoimeentulotuen myöntämiseen tehtäisiin pikaisesti tilapäisiä muutoksia, jotta hakemusten käsittely sujuisi joutuisasti ruuhkatilanteessa.

Ministeriö esitti lukuisia suosituksia siitä, miten perustoimeentulotuen hakemusten käsittelyä voisi nopeuttaa. Niiden mukaan Kela voi

  • luopua tilapäisesti perusosan alentamisharkinnasta
  • tehdä pidempiä päätöksiä asiakkaille
  • vaatia vain kaikkein välttämättömimmät liitteet hakemuksiin
  • huomioida vain pankkitilillä olevan käteisen päätöksissään eli jättää edellyttämättä omaisuuden realisointia uusilta asiakkailta
  • jättää edellyttämättä toimeentulotukea saavilta opiskelijoilta selvitystä opintojen edistymisestä tai kesätyöpaikan hakemisesta tai opintolainan nostamista kesäkuukausille (nostettu opintolaina katsotaan kuitenkin tuloksi myös poikkeustilanteessa)
  • myöntää yrittäjälle toimeentulotukea ilman vaatimusta yrityksen lopettamisesta
  • luopua asumismenojen kohtuullistamisarvioinnista ja siihen liittyvästä muuttokehotuksesta
  • myöntää lääkkeisiin maksusitoumus toimeentulotukilaskelman ylijäämästä huolimatta lääkityksen turvaamiseksi (toisinaan oikeus toimeentulotukeen syntyy vasta tarpeellisten lääkehankintojen takia)
  • jättää vaatimatta palveluasunnossa asuvilta sen selvittämistä kunnasta, voidaanko asiakasmaksua alentaa tai voidaanko siitä kokonaan luopua.

Litaniassa on mainittu vain osa ministeriön suosituksista. Se kuitenkin jo kuvastaa toimeentulotuen tarveharkintaa ja siitä seuraavaa byrokratiaa.

Suositukset eivät näy Kelan toimeentulotukiohjeessa

Kela julkaisi päivitetyn toimeentulotukiohjeen (17.4.) reilu kaksi viikkoa ministeriön kuntainfoa myöhemmin. Yli 200-sivuisesta ohjeesta on vaikea löytää merkkejä edellä mainituista ministeriön suosituksista. Pidempien päätösten tekoa suositellaan kyllä, mutta tämä suositus löytyy jo edellisen kerran päivitetystä (20.3.) ohjeesta.

Toimeentulotukiohje on myös ristiriidassa Kelan omien ohjeiden kanssa todetessaan, että ”Jos hakija työskentelee päätoimisesti yrittäjänä, ei hän voi saada työttömyysetuuksia ”(s.49).

Kelan kotisivuilta on kuitenkin löydettävissä myös oikeaa tietoa, jonka mukaan työmarkkinatukea voidaan maksaa, kun päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on vähentynyt epidemian vuoksi (Kela, Väliaikainen työttömyysturva). Poikkeusoloissa yritystoiminnan lakkauttamista ei ole edellytetty.

Vaikka ministeriön suositukset eivät Kelan toimeentulotukiohjeessa näy, saattaa Kela ottaa ne silti huomioon toiminnassaan. Kelan toimeentulotukiohje korostaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämistä ja useammassa kohdassa tapauskohtaista harkintaa tai yksilöllisen tilanteen huomioimista. Tästä huolimatta uusi ajantasainen ohje nopeuttaisi Kelan etuuskäsittelijöiden työtä ja auttaisi toimeentulotuen hakemista miettiviä ihmisiä.

Nopeasti ja oikein myönnetty toimeentulotuki voi olla ratkaiseva helpotus ensisijaisia etuuksia odottaville kotitalouksille, joissa jopa ruokarahoista voi olla tiukkaa. Maksettu toimeentulotuen perusosa peritään näissä tapauksissa useimmiten takaisin myönnetystä etuudesta, joten kyse on todella tilapäisestä, mutta hyvin tarpeellisesta tuesta. Ajantasainen ohjeistus auttaa myös ihmisiä tarkistamaan, että heitä koskevat päätökset ovat oikein.

On myös mahdollista, ettei Kela syystä tai toisesta pidä tarpeellisena ottaa huomioon ministeriön suosituksia. Ministeriö ei voi määrätä eduskunnan alaisuudessa toimivaa Kelaa. Lomautusten lisääntyessä ja pitkittyessä tilapäinen perustoimeentulotuki on monelle kotitaloudelle elintärkeä hätäapu, kunhan sitä osataan hakea ja se saadaan myönnettyä jouhevasti. Tätä mahdollisuutta ei saa nyt hukata.

Lue lisää:

Ohjeet etuuksittain, Toimeentulotuki
Kela

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva
Kela

Kuntainfo: toimeentulotukiasioiden käsittelyn sujuvoittaminen epidemian aikana
Uutinen 2.4.2020, STM

Suomen suurin työttömyyskassa varoittaa: Edessä ennennäkemätön hakemusvyöry – Päivärahojen maksaminen voi viivästyä vuodenvaihteeseen
Uutinen 1.4.2020, Yle

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *