Lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseen ja puuttumiseen tulee olla osaamista sote-palvelujen kaikilla tasoilla

Lapsiin kohdistuva väkivalta ja sen selvittäminen mielletään sote-kentällä helposti erityispalveluiden tehtäväksi. Näin ei kuitenkaan ole. Väkivaltaan puuttuminen kuuluu jokaiselle lapsen ja nuoren kanssa työskentelevälle aikuiselle, ja väkivaltaa kohdanneen lapsen tarvitsemia selvitteleviä, suojelullisia ja terapeuttisia toimia voidaan toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissakin.

THL:n koordinoimassa valtakunnallisessa Barnahus-hankkeessa on erityisesti tänä vuonna tuettu peruspalveluissa työskenteleviä ammattilaisia väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten tunnistamisessa ja tukemisessa.

Helsingissä harjoitellaan lapsen haastattelua uuden teknologian avulla

Helsingin kaupungin Barnahus-tiimin työntekijät osallistuvat parhaillaan tekoälyyn perustuvan haastattelutyökalun testaamiseen, jonka on kehittänyt New York University Shanghain psykologian professori Pekka Santtilan työryhmineen. Työkalun avulla tiimi haastattelee lapsihahmoisia avatareja ja saa palautteen siitä, miten avointen kysymysten esittämisessä ja johdattelun välttämisessä on onnistuttu.

Helsingin kaupungin pilotti käynnistyi tänä syksynä, ja Barnahus-tiimissä aloittivat perheneuvolan sosiaalityöntekijä, lasten erityisvastaanottojen psykologi, lastentautien vastaanoton ylilääkäri, sairaanhoitaja ja lastensuojelun seniorisosiaalityöntekijä.

Perehtyminen uusimpiin tutkimuksiin ja työskentelymenetelmiin motivoi jaksamaan vakavien aiheiden ja tapausten äärellä. Tiimi on kokenut haastattelutyökalun käytön opettavaiseksi ja saanut hyviä oppeja tulevaan.

Espoossa on päivitetty paikallisia toimintaohjeita ja palvelupolkuja

Barnahus-palveluiden rakentaminen Espoossa on alkanut keskellä vilkkainta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluvaihetta, joka on valtava ponnistus alueella työskenteleville ammattilaisille.

Barnahus-työ on käynnistetty verkostoitumalla ja paikantamalla käytännön työstä nousevat muutostarpeet. Monialaisen työskentelyn edellytyksiä on kehitetty päivittämällä toimintaohjeita, jotka liittyvät väkivaltaepäilyjen heräämiseen ja kartoittamalla väkivaltaa kokeneiden lasten tuen ja hoidon palvelupolkuja.

Lisäksi Espoossa on käynnistetty yhteistyö vammaispalveluiden kanssa, tarkoituksena kehittää vammaisten lasten ja nuorten kokeman väkivallan tunnistamista. Väkivaltaepäilyihin liittyviä käytäntöjä ja ohjeistusta kehitettäessä huomioidaan, että tieto tavoittaa myös yksityiset palveluntuottajat, joilla on kasvava rooli lasten, nuorten ja perheiden arjessa.

Väkivaltaerityisen osaamisen juurtuminen peruspalveluihin vaatii yhteistyötä

Jotta ammattilaiset osaavat toimia, kun lapsi kertoo kokemastaan väkivallasta tai kun ammattilaiselle herää epäily lapseen kohdistuvasta väkivallasta, tarvitaan paljon yhteistyötä ja tietotaitoa. Avoin ja maksuton Barnahus-verkkokoulu lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja tuore barnahus.fi -sivusto tuovat osaltaan ammattilaisille tukea ja työkaluja aiheeseen perehtymisessä.

Jokaisen ammattilaisen pitää myös saada olla epävarma. Moniammatilliset tiimit tukevat työtä, ja peruspalveluissa työskentelevät sote-ammattilaiset voivat myös konsultoida matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköitä tai poliisia. Keskeistä on, ettei jää hankalalta tuntuvien tilanteiden kanssa yksin.

Lue lisää:

Barnahus-hanke (barnahus.fi)
Barnahus-verkkokoulu (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *