Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointiseuranta laajenee – FinLapset-rekisteri hyödyntää terveystarkastuksissa kirjattavia tietoja

Syökö vauva rintamaitoa vai korvikemaitoa? Rakentaako kaksivuotias palikkatornin tai osaako nelivuotias nimetä värejä? Entä miten alakoululainen kasvaa? Millaiset ovat yläkoulun oppilaan suunhoitotottumukset?

Joka arkipäivä neuvoloissa, kouluissa ja hammashoitoloissa työskentelevät terveydenhoitajat, suuhygienistit ja lääkärit tekevät terveystarkastuksia lapsille ja nuorille ja kirjaavat havaintonsa. Lapsista, nuorista ja heidän perheistään tallennetaan jatkuvasti terveys- ja hyvinvointitietoa potilastietojärjestelmiin.

Käytännössä kaikkien lasten kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia seurataan säännöllisesti vastasyntyneestä aikuisuuden kynnykselle saakka. Edellä luetellut kysymykset ovat vain välähdyksiä tarkoin harkituista kokonaisuuksista, joihin eri-ikäisten lasten ja nuorten terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota.

Kansallisesti yhtenäiset terveystarkastusten sisällöt, standardoidut tutkimusmenetelmät ja -ohjeet sekä kirjaamisen tietorakenteet mahdollistavat sen, että käytössä oleva asiakas- ja potilastieto on laadullisesti hyvää ja kattavaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämässä FinLapset-rekisterissä kootaan, tulkitaan ja raportoidaan Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (Avohilmo) kautta potilastietojärjestelmistä siirtyviä tietoja. Lisäksi hyödynnetään kansallisista rekistereistä saatavia tietoja.

Tärkein aineistolähde on lasten ja nuorten terveystarkastuksissa tallennetut tiedot. Näitä tietoja ei ole aiemmin juurikaan hyödynnetty kansanterveyden näkökulmasta, mutta FinLapset-rekisterin myötä voidaan tavoitella tietojen käyttöä yksilötason terveydenedistämisen ohella myös väestötasoisen tiedon tuottamiseen.

FinLapset-rekisteri on osa THL:n laajempaa FinLapset-tutkimuskokonaisuutta, johon kuuluvat myös FinLapset-kyselytutkimus (v. 2018 asti LTH-tutkimus) sekä Kouluterveyskysely.

Ajantasaisia ja edustavia väestötason tietoja

Tällä hetkellä FinLapset-rekisterin tuloksista voi tarkastella lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä vuosina 2014–2018 omassa kunnassa tai alueella ja vertailla tietoja valtakunnalliseen tilanteeseen. Vuoden 2019 tilastoihin perustuvat tiedot julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Tulevaisuudessa terveys- ja hyvinvointiseuranta laajenee ja kattaa muitakin keskeisiä terveystarkastuksissa kerättäviä tietoja.

FinLapset-rekisterin tuottamia tietoja raportoidaan siten, että niitä on kenen tahansa helppo hyödyntää. Tilastoraportin lisäksi ylipaino- ja lihavuustulokset ovat katsottavissa interaktiivisesta karttasovelluksesta sekä kuntakohtaisista yhden sivun mittaisista tiivistelmistä.

Joiltain alueilta tiedot puuttuvat, sillä saatujen tietojen kattavuudessa oli puutteita potilastietojärjestelmän tekniseen toteutukseen liittyvien syiden vuoksi. Osasta kuntia tietoja saatiin ajantasaisesti ja luotettavasti.

Mitä et mittaa, sitä et voi parantaa – etkä johtaa

Tutkittu ja luotettava tieto on olennaista palveluiden ja toiminnan kehittämisessä sekä päätöksenteossa. Ilman objektiivista tietoa ei ole mahdollista arvioida tehtyjen valintojen seurauksia tai toimenpiteiden vaikutuksia. Todennäköisimmin vaikuttavia ratkaisuja ovat ne, joiden taustalla on riittävästi tietoperusteita.

FinLapset-rekisterin tuottamia tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti valtakunnan tasolla ja kunnissa.

Valtakunnallisesti tieto voi taustoittaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin liittyviä linjauksia ja päätöksiä. Kunnat puolestaan voivat esimerkiksi seurata erilaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikutuksia ja hyödyntää tietoja hyvinvointikertomuksissaan. Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät terveydenhuollon ja koulujen oppilashuollon ammattilaiset hyötyvät tietopohjasta toimintaansa arvioidessaan ja kehittäessään.

Tutustu oman alueesi tuloksiin

Suomessa asuvista 2–16-vuotiaista lähes joka viides tyttö ja useampi kuin joka neljäs poika on ylipainoinen tai lihava. Tiedätkö, kuinka suuri osa lapsista ja nuorista on ylipainoisia kunnassasi? Tuloksia on saatavissa myös sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain. Tervetuloa tutustumaan THL:n Terveytemme.fi-sivustoon!

Lue lisää:

Kuntakohtaiset tiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2018. Tilastoraportti 9/2019.

FinLapset-rekisteri

FinLapset-tutkimuskokonaisuus

Rakenteisen kirjaamisen yhtenäiset tietorakenteet

Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Menetelmäkäsikirja. THL, 2017.

Kirjoittajista Kia Koivusilta työskenteli FinLapset-rekisterissä THL:ssä 31.3.2020 asti.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *