Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen kannattaa kutsua mukaan ne, joita nuo ongelmat eniten koskettavat.

Samoin palvelun kohderyhmä kannattaa kutsua mukaan palvelujen kehittämiseen – erityisesti heidät, jotka käyttävät palveluita paljon, ja heidät, joille palvelusta olisi paljon hyötyä mutta joita palvelu ei ole vielä jostain syystä tavoittanut.

Kysymys kuitenkin kuuluu: onko ihmisillä halua tai uskallusta tulla mukaan ratkomaan asioita yhteisen pöydän ääreen?

Kutsun saanut saattaa pohtia: En usko mahdollisuuksiini vaikuttaa, joten miksi edes yrittäisin? Arvostavatko muut minua tai sanomisiani? Kohdellaanko minua hyvin, jos lähden mukaan? Innostuminen on vaikeaa, jos en luota muihin ihmisiin tai muut eivät luota minuun.

Luottamus, kunnioitus ja arvostus ovatkin aivan keskeisiä osallisuuden edellytyksiä.

Osallinen ihminen tulee kuulluksi omana itsenään. Hän luottaa muihin ja kokee, että myös muut luottavat häneen. Osallinen ihminen pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja joihinkin yhteisiin asioihin. Oleellista on, että oikeasti uskoo näihin toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksiin ja kokee, että omilla tekemisillä on merkitystä, ja että häntä arvostetaan.

Luottamuksen, kunnioituksen ja osallisuuden kokemuksia palveluissa

Moni meistä saa näitä kokemuksia lähes päivittäin työelämässä. Keskityn kuitenkin tässä kirjoituksessa siihen, mitä julkinen toimija voi tehdä, jotta kokemukset olisivat arkipäivää meille kaikille huolimatta siitä, oliko työelämässä vai ei.

Luottamuksen, kunnioituksen ja osallisuuden kokemuksia voidaan lisätä esimerkiksi palveluissa. Kaikki lähtee siitä, että asiakas kohdataan palveluissa kunnioittavasti ja arvostavasti. Hän saa työstää tilannettaan itselleen sopivilla tavoilla. Hän saa tukea tarpeidensa mukaan. Asiakkaaseen luotetaan oman elämänsä asiantuntijana ja hän saa valita, mihin palveluun osallistuu. Myös ennakoitavuus ja sujuva yhteydenpito lisäävät kokemusta, että ihmiseen luotetaan ja häntä kunnioitetaan.

Työttömyys saattaa olla kova kolaus ihmisen omanarvontunnolle ja koetulle kunnioitukselle, minkä vuoksi varsinkin työllisyystoimissa on syytä panostaa ihmisen osallisuuteen ja autonomiaan. Esimerkiksi työttömyysetuuksiin liitetty aktivointivelvoite pitäisi saada suorittaa itselle mielekkäällä tavalla. Opiskelun ja kurssien suorittamisen ohella esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai luova toiminta voisivat olla hyödyllistä toimintaa oman jatkon kannalta.

Työllisyystoimiin osallistuessa voisi tukien ja korvausten ohella saada muitakin etuja, kuten matkalipun, yhteisen lounaan tai liikuntasetelin, joita työelämässä olevat usein saavat. Taloudellisen helpotuksen lisäksi se lisäisi arvostuksen tunnetta.

Olisi myös tärkeää, että aktivointitoimissa pääsisi näyttämään omaa osaamistaan ja toimimaan muiden hyväksi, jolloin saisi kiitosta ja tunnustusta.

Kiitosta, arvostusta ja yhteyksiä ihmisiin myös muualla kuin palveluissa

Vaikeuksien kanssa kamppaileville ihmisille on tärkeää päästä kohtaamaan muita myös muualla kuin palveluissa, joissa ongelmat ja ihmisen asema määrittävät usein kohtaamista. Kunnissa ja alueilla voidaan luoda tiloja ja toimintaa, joissa ihmiset kohtaavat toisiaan yhdenvertaisina yhteisön jäseninä ja tekevät asioita yhdessä. Tällaisia tiloja ja tilanteita ovat esimerkiksi kirjastot, puistot, asukastalot, perhekeskukset, talkoot ja juhlat.

Osallisuustyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada yhteiskuntaryhmät kohtaamaan. Se vähentää syrjinnän kokemuksia, ennakkoluuloja ja yksinäisyyttä. Yhteisessä tekemisessä voi saada arvostusta muilta ja huomata, että myös muut pitävät omia tekemisiä merkityksellisinä. Se lisää luottamusta itseen, muihin ja tulevaisuuden näkymiin.

Osallisuuden kokemukset kannustavat osallistumaan yhteiseen toimintaan myös jatkossa!

Tutustu aiheeseen syvällisemmin THL:n tuoreessa Yhdenvertaisen kunnan tekijät -verkkokoulutuksessa (eOppiva.fi).

Lisätietoa

Katso video: Mitä osallisuus on ja miten sitä edistetään? (Youtube)
Miten heikoimmassa asemassa olevat saadaan mukaan yhteiskehittämiseen? (Innokylä-blogi 15.2.2022)
Osallisuuden edistämisen mallit (Thl.fi)
Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet (Thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *