Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen yhtenä tavoitteena on tarjota nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille.

Lakiluonnoksessa kuvattu valinnanvapaus jättää paljon vastuuta asiakkaille itselleen ja sen toteutuminen edellyttää heiltä tietoa palvelujärjestelmästä sekä taitoa ja voimavaroja sukkuloida palveluissa.

Maahanmuuttajat on kasvava väestöryhmä

Maahanmuuttajia koskevissa väestötutkimuksissa on tunnistettu heidän hyvinvointiinsa ja terveyteensä liittyviä erityispiirteitä. Esimerkiksi maahanmuuttajataustainen väestö osallistuu terveystarkastuksiin ja syöpäseulontoihin harvemmin kuin muu väestö. Maahanmuuttajat eivät myöskään käytä mielenterveys- ja kuntoutuspalveluita tarpeeseensa nähden riittävästi.

Maahanmuuttajien palvelujen käyttöön ja koettuun palvelun tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi sosioekonominen asema, kielitaito ja maahantulon syy. Palveluiden ulottumattomiin jäävät erityisen helposti henkilöt, jotka ovat työttömiä, asuvat yksin, eivät osaa kieltä tai ovat pakolaisstatuksella.

Maahanmuuttajissa on kuitenkin eroja niin ryhmien, sukupuolten ja yksilöiden välillä aivan kuin muussa väestössä. Siksi maahanmuuttajien tietotarpeet vaihtelevat.

Selkeä palvelujärjestelmä lisää yhdenvertaisuutta

Kuinka suomalaista järjestelmää tuntematon ja kieltä taitamaton voi löytää oikeat palvelut ajoissa, jos kukaan ei ohjaa tai tietoa ei saa omalla kielellä?

Suomen pakolaisavun Kurvi-projekti on koonnut tapausesimerkkejä byrokratiaviidakosta, jossa maahanmuuttajanuori saattaa joutua sukkuloimaan, kun oleskelulupa vanhenee, pankista ei saa verkkopankkitunnuksia, opinnot eivät luista ja mieli on maassa.

Monimutkainen palvelujärjestelmä rajoittaa ihmisen kykyä hoitaa omia asioitaan ja hallita omaa elämäänsä. Lakiluonnoksessa valinnanvapaus on kuvattu vielä kovin hajanaiseksi, mikä voi pahimmillaan estää ihmistä tekemästä järkeviä päätöksiä.

Kohdennettua tietoa, palveluohjausta ja tulkkeja

Valinnanvapaudessa on vielä epäselvää, millaisen tiedon varassa asiakas tulisi valitsemaan hoitopaikkansa. Jotta yksilöt voivat ottaa vastuun valinnastaan, tarvitsevat he kohdennettua tietoa valintansa tueksi.

Valinnan tueksi on tarjottava riittävästi tietoa ainakin palvelujen sisällöstä ja maksuperiaatteista. Maahanmuuttaja-asiakkaan kohdalla tämä voisi tarkoittaa palveluohjausta, eri kulttuureihin ja kielille sovitettua tietoa sekä tulkkipalveluiden varmistamista.

Tiedontarjonnan ideoinnissa ja toteutuksessa eri asiakasryhmäton syytä ottaa mukaan kehittämään!

Lue lisää:

Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus thl.fi’ssä

Anu Castaneda, ym., Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi – Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa.

Tarja Nieminen, ym., Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014. Tilastokeskus 2015.

Kurvi-projekti. Suomen pakolaisapu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *