Meille tulee vauva -oppaasta tarvitaan eri kieliversioita lapsiperheiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vuoksi

Lapsen odotus ja syntymä ovat iso muutosvaihe elämässä. Vanhemmat kokevat oikeutetusti itsensä epävarmoiksi lasta odottaessaan ja lapsen syntymän jälkeen. Kaikki vanhemmat tarvitsevat jossain vaiheessa tietoa ja tukea. Monet hakevat sitä ensimmäiseksi netistä ja erilaisilta keskustelufoorumeilta, joiden tarjoama tieto voi olla ristiriitaista tai jopa täysin väärää. Keskeinen kysymys on, miten vanhemmat päätyisivät ajantasaisen ja arvioidun tiedon pariin.

Meille tulee vauva -opas syntyi 1980-luvulla ja sen sisällöstä vastasi Stakesissa työskennellyt kehittämispäällikkö, FT Sirpa Taskinen. Opas tarjosi vanhemmille ajantasaista tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja vauvan hoidosta heti syntymän jälkeen. Julkaisuun tehtiin päivityksiä silloin kun siihen oli tarvetta. Tuolloin taitto-, painatus- ja postituskustannuksiin oli varattu erillinen rahoitus valtion budjetista. Kunnat tilasivat opasta tarvitsemansa määrän Stakesista (nyk. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) ja tarjosivat oppaan maksutta kaikille äitiysneuvolassa asioiville perheille.

Alusta alkaen suomenkielinen ja myöhemmin ruotsin- ja englanninkieliset oppaat saivat suuren suosion. Ne koettiin erittäin hyödylliseksi tukemaan vanhempia elämän muutosvaiheessa. Suosiota kuvastaa hyvin se, että oppaan saatavuudesta keskusteltiin eduskuntaa myöten niinä kertoina, kun oppaan jakelu keskeytyi painatukseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Rahoituskäytäntöjen muututtua opasta on vuodesta 2015 lähtien myyty niin sanottuna nippujulkaisuna huokeaan hintaan, jolla katetaan postituskustannukset. Opas päätettiin tuolloin julkaista myös sähköisenä, tulostettavana versiona ja myöhemmin e-kirjana. Tästä huolimatta painettu opas on THL:n myydyimpien julkaisujen joukossa vuodesta toiseen. Osa kunnista tarjoaa painetun oppaan kaikille lasta odottaville perheille äitiysneuvolasta käsin ja osa välittää perheille linkin, jonka kautta oppaan voi halutessaan tulostaa.

Kaikille vanhemmille käytännön vinkkejä hyvään arkeen ja vanhemmuuteen

Oppaan sisältö uudistettiin vuonna 2015, jolloin siihen lisättiin tietoa isyyden tunnustamisesta raskausaikana äitiysneuvolassa sekä päivitettiin äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen kuvaus vastaamaan säännöksiä ja valtakunnallisia suosituksia. Samalla päivitettiin myös imetystä ja ravitsemusta käsittelevät asiat. Oppaaseen lisättiin myös tietoa aktiivisesta vanhemmuudesta, kannustavasta kasvatuksesta ja vuorovaikutuksesta sekä parisuhteen hoidosta.

Ruotsinkielinen opas julkaistiin vuonna 2016 ja englannin- ja venäjänkieliset vuonna 2017. Somalinkielinen opas julkaistaan kevättalvella 2018. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vuoksi on erittäin tärkeää, että vanhemmat saavat raskausaikaa, synnytystä ja imeväisikäisen lapsen hoitoa käsittelevää tietoa omalla äidinkielellään. Ajantasainen tieto lainsäädännöstä, neuvolapalveluista ja perhe-etuuksista sekä järjestöjen perheille tarjoamista palveluista auttaa vieraskielisiä integroitumaan uuteen kotimaahan. Samansisältöisten oppaiden avulla terveydenhoitajien on helppo palata myöhemmin ajankohtaisiin aiheisiin asiakasperheiden kanssa.

Fyysisen terveyden ja mielenterveyden perusta luodaan lapsuus- ja nuoruusvuosina. Kehityksen polut alkavat muodostua jo raskausaikana ja vauvavaiheessa. Tämän vuoksi olisi tärkeää kääntää Meille tulee vauva -opas saameksi, arabiaksi, kurdiksi, kiinaksi, persiaksi ja viroksi. Lisäksi tarvetta olisi äänikirjoille ja kuvakorteille. Tiedon saanti omalla äidinkielellä edistää asioiden sisäistämistä ja motivoitumista oman ja koko perheen terveyden ylläpitoon.

Projekti- ja hankekehittämisen lisäksi on tärkeä ylläpitää ja vahvistaa jo hyviä peruspalveluja ajankohtaisia tarpeita vastaaviksi. Eri kieliversiot aiheuttaisivat pieniä kulueriä, mutta vanhemmuuden tukeminen aikaansaisi säästöä. Turvataan kaikille mahdollisimman hyvä ja tasavertainen alku elämälle!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *