Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. – Tapani Tölli

Ja tämä on, tässä tapauksessa, Siun soten terveysasemien, tulevaisuuden sote-asemien, toiminnan muutos ja kehittäminen. Tiimimalli on yksi Siun soten tulevaisuuden sote-keskushankkeen kruununjalokivistä.

Tämän tekstin kirjoittajan tehtävä on vaalia ja vartioida tuota kruununjalokiveä yhdessä hanketyöntekijöiden kanssa ja olla omalta osaltaan vastuussa muutoksen suunnittelusta, käynnistämisestä, toteuttamisesta ja kehityksen seurannasta Siun sotessa.

Kerron tässä Meijän tarinan, tai ei tämä mikään keksitty tarina ole, vaan ihan elettyä elämää.

Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu.

Toiminnan on muututtava, jos halutaan muutosta. Muutos ja ennen kaikkea vanhasta pois oppiminen ei kuitenkaan ole missään nimessä helppoa.

Meijän malli rakennetaan yhdessä

Siun soten terveysasemilla toimintaa on lähdetty kehittämään moniammatillisen tiimimallin, Meijän mallin, suuntaan. Toimintamallin levittäminen kaikille Siun soten nykyisille terveysasemille on tavoitteena vuoden 2022 loppuun mennessä.

Muutos tapahtuu vaiheittain, kahdesta kolmeen terveysasemaa kerrallaan. Muutos on suunnitelmallinen: siihen valmistaudutaan ja valmentaudutaan.

Valmistautuminen ja valmentautuminen aloitetaan kaksi kolme kuukautta ennen varsinaista uuden toimintamallin käynnistymistä.

Henkilöstöä valmennetaan hieman uudenlaiseen ajatteluun. Heitä myös haastetaan itse kehittämään omaa toimintaansa.

Tässä vaiheessa joudun tuottamaan lukijoille pettymyksen, saman, joka joudutaan tuottamaan myös työntekijöille.

Mitään valmista mallia ei ole. On tietyt reunaehdot, sovitut toimintamallit ja tavoitteet, joita tulee noudattaa niin kuin missä tahansa työssä ja hyvin johdetussa organisaatiossa.

Mutta se, miten tavoitteisiin päästään, miten ongelmia ratkaistaan ja miten toimintaa kehitetään, se on kaikkien tiimin jäsenten oikeus ja velvollisuus.

Lähijohtaminen tiivistyy

Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen johtamisen näkökulmasta olemme olleet uuden edessä. Olemme oppineet uutta ja parantaneet siinäkin koko ajan.

Olemme huomanneet, että pelkkä valmentaminen ei riitä: lähiesimiehen läsnäoloa ja kuuntelua tarvitaan edelleen, jopa entistä vahvempaa.

Valmennukseen on lisätty työhyvinvoinnin ja palautumisen näkökulmaa mutta on tunnistettu, että sekään ei riitä. Työntekijöitä on muistutettava työn tauottamisesta ja lakisääteisten taukojen pitämisestä, vaikka ne eivät enää ajanvarauskirjalla näykään.

Muutos haastaa myös esimiestyön organisaation kaikilla tasoilla. Se vaatii uudenlaisen ajattelun ja uusien toimintatapojen opettelua, keskeneräisyyden sietämistä ja muutoksen aiheuttaman paineen ja tunnekirjon sietoa ja hyväksymistä.

Esimiehiltä vaaditaan muutoksen toteuttamista ja siinä mukana ja tukena olemista. Päivittäistoiminnan johtamisen rakenteen muotoutuessa tämä on mahdollistunut hyvin.

Myös viestintä on parantunut, esimerkiksi sähköpostit ovat vähentyneet. Ei ole enää sähköpostijohtamista vaan reaaliaikaista johtamista.

Malli elää ja kehittyy jatkuvasti

Tiimin toimintaa ja sitä kautta asiakkaan saamaa palvelua seurataan päivätasolla erilaisilla mittareilla.

Esimerkiksi työtyytyväisyyttä tai työssä onnistumisen tunnetta seurataan ja mitataan päivittäin aiemman vuosittaisen kehityskeskustelun sijaan. Mitattavat asiat muuttuvat tiimin toiminnan kehittyessä.

Muutos aiheuttaa erilaisia tunteita, myös pelkoa. Työtehtävien sisällöllisen kirjon pelätään joko kapeutuvan tai laajenevan liiaksi. Uusi toimintamalli ei kuitenkaan poissulje erityisosaamista eikä myöskään osaamisen laajentamista.

Tiimi hyötyy siitä, että tiimissä on erityisosaamista ja samaan aikaan mahdollistaa osaamisen laajentamisen niin kollegiaalisen oppimisen kuin myös professioiden välisen keskustelun myötä.

Kuten edellä on todettu, tiimit kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja myös koko tiimimalli kehittyy edelleen oppimisen ja havaintojen myötä.

Ei ole mitään valmista, vaan malli elää ja kehittyy koko ajan. Ei niin hyviksi havaituista asioista luovutaan ja jokaisen uuden terveysaseman valmennuksesta ja toiminnan aloituksesta opitaan jotain, joka sitten taas viedään tuleville ja myös jo aloittaneille terveysasemille. Tulevaisuuden sote-asemille.

Muutos on vasta alussa. Sen kruunun kirkkaimpina kivinä loistavat muutoksen tekijät, tiimien työntekijät ja heidän esimiehensä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *