Terveyskeskuslääkäri Oma Keskiverto lähtee aamulla töihin ja miettii, keitä potilaita hän tapaa tänään. Vastaanotolle voi tulla äiti vauvan kanssa, keski-ikäinen yrittäjä, rollaattorilla kulkeva muistisairas vanhus tai työtön 25-vuotias mies, jolla on elämä solmussa. Usein Keskiverto toimii paitsi lääkärinä, myös ohjaa potilaita sosiaalipuolen palveluihin.

Tänään käynnille on tulossa muutama uusi asiakas, joita Keskiverto ei ole tavannut aiemmin. Jos potilas tarvitsee hoitoa pitkään, Keskiverto toivoo, ettei lääkäri vaihdu matkalla. Hän haluaa hoitaa potilaitaan mahdollisimman hyvin, ja tämä onnistuu sitä paremmin, mitä pidemmältä ajalta potilas on tuttu.

Yleensä Oma Keskiverto ottaa päivittäin vastaan 8-9 potilasta, joilla ei ole kiireellistä hoitoa vaativia vaivoja.  Lisäksi hän käy tapaamassa vuodeosastolla olevia potilaita ja pitää huolen heidän hoidostaan. Välissä Keskiverto soittaa pari puhelua.

Muut terveydenhuollon ammattilaiset kysyvät Keskiverrolta joka päivä apua ja neuvoja. Lisäksi Keskiverto hoitaa kahden potilaan lausunnot.  Kaiken tämän ohessa hän kirjoittaa tai uusii päivittäin keskimäärin 30 reseptiä. Hän tarkistaa potilaidensa laboratoriotuloksia ja röntgenkuvia ja ryhtyy tarvittaessa jatkotoimiin. Potilastyön välissä hän kirjoittaa muutaman työyhteisön asioita koskevan meilin.

Nelikymppinen lääketieteen lisensiaatti

Oma Keskiverto on nelikymppinen nainen, ja hän on työskennellyt lääkärinä vajaat 20 vuotta. Keskiverrolla on kolme nuorta kollegaa, joista yksi opiskelee työn ohessa yleislääketieteen erikoislääkäriksi. Kaksi muuta suuntautuvat muille erikoisaloille, mutta suorittavat terveyskeskuksessa pakollisen yhdeksän kuukauden yleislääketieteen osuuden. Oma Keskiverto ohjaa ja kouluttaa heitä kaikkia oman työnsä ohessa.

Noin puolet Keskiverron työpaikan viroissa olevista lääkäreistä on uransa alun koulutusvaiheessa olevia, kuten muillakin terveysasemilla. Syynä on se, ettei niissä juuri ole erillisiä koulutusvirkoja.  Joka neljännellä terveyskeskuslääkärillä on alle kolmen vuoden työkokemus.

Ihmisen, perheen ja koko yhteisön lääkäri

Jos Keskivertoa pyydettäisiin kuvaamaan työtään, hän sanoisi, että terveyskeskuslääkäri on ihmisen, perheen ja koko yhteisön lääkäri. Hän on useimmiten potilaan ensimmäinen lääkärikontakti riippumatta tämän iästä, sukupuolesta ja terveysongelmasta. Työssä vaaditaan monipuolista kliinistä osaamista, potilas- ja väestökeskeisestä työotetta ja kykyä toimia mitä erilaisimpien potilaiden kanssa.

Lisäksi vaaditaan hyviä hermoja, sillä oman työajan hallinta on vaikeaa. Keskiverto kantaa viime kädessä juridisen vastuun myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten tekemästä työstä terveyskeskuksessa.

Terveyskeskusten avustava henkilökunta on vuosien saatossa vaivihkaa vähentynyt. Se takia Keskiverto toimii välillä konekirjoittajana ja etsiskelee itse toimenpiteissä tarvittavia instrumentteja. Kaikki tämä aika on pois potilaiden hoitamisesta.

Työpariksi sosiaalialan ammattilainen

Illalla, kun Oma Keskiverto pääsee kotiin, hän miettii usein vielä työasioita. Hän toivoo, että hänellä olisi riittävästi aikaa perehtyä potilaiden kokonaistilanteeseen ja että potilastietojärjestelmät toimisivat sujuvasti niin, että hänellä on käytössään reaaliaikaisesti kaikki olennainen potilaan hoitoon liittyvää tieto.

Häntä huolettaa terveyskeskuksen työssä kertyvien tietojen kirjaaminen. Työpaikalla pitäisi olla ammattilaisia, jotka huolehtivat siitä, että toimintaa kuvaavat tilastotiedot olisivat kunnolla kirjattuja ja siten luotettavia. Silloin niitä voisi hyödyntää kunnolla terveyskeskuksen johtamisessa.

Keskiverto unelmoi siitä, että hänen rinnallaan työskentelisi sosiaalialan ammattilainen, josta olisi suuri apu etenkin niiden potilaiden kanssa, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluja. Näin Keskiverto ehtisi paremmin tehdä esimerkiksi kokonaislääkityksen arviointeja ja lopettaa potilailla olevia turhia lääkityksiä sen sijaan, että uusii liukuhihnalta tuntemattomien potilaiden reseptejä.

Nuorille, koulutusvaiheessa oleville lääkäreille Keskiverto toivoo erikseen koulutusvirkoja. Lisäksi terveysasemilla pitäisi olla lääkäreiden koulutukseen perehtyneitä kouluttajalääkäreitä. Näin koulutus olisi suunnitelmallisempaa ja laadukkaampaa.

Monipuolista ja palkitsevaa työtä

Oma Keskiverto yrittää vielä ennen nukkumaanmenoa raivata kalenteristaan aikaa omalle kouluttautumiselleen. Lääketiede kehittyy huimaa vauhtia, ja peruskoulutuksen aikaiset tiedot vaativat jatkuvaa päivittämistä.

Hän toivoo, että ainakin osa hallitsemattoman työkuorman vuoksi yksityiselle sektorille siirtyneistä, kokeneista kollegoista palaisi takaisin.  Työ terveyskeskuksessa on ammatillisesti hyvin monipuolista ja palkitsevaa.

Keskiverto on toiveikas, sillä uuden hallitusohjelman linjaukset peruspalveluiden kehittämisestä antavat mahdollisuuden parantaa tilannetta.  Perusterveydenhuollon hoitotakuun lyheneminen kolmesta kuukaudesta yhteen viikkoon on hyvä alku.

Terveyskeskuslääkärin työ lukuina. Infograafin tiedot löytyvät alta tekstinä.

Terveyskeskuslääkärin työ lukuina:

  • Suomessa on 575 terveysasemaa ja niissä noin 3700 virassa toimivaa terveyskeskuslääkäriä.
  • Lääkärit ovat keskimäärin 43-vuotiaita, ja kaksi kolmasosaa heistä on naisia.
  • 27,5 %:lla terveyskeskuslääkäreistä on lääketieteen lisensiaatin tutkinnon lisäksi yleislääketieteen erikoislääkärioikeudet.
  • Yleislääketieteen erikoislääkäreistä noin 20 % toimii myös kouluttajalääkärin tehtävissä.
  • Terveyskeskuksissa oli vuonna 2018 yhteensä 11,7 miljoonaa potilaan hoitoon liittyvää asiointia, joihin lääkäri osallistui.
  • Asioinneista 55 % oli perinteisiä vastaanottoja, 14 % puhelinvastaanottoja, 2 % etävastaanottoja, 7 % konsultaatioita, 12 % lausuntoja ja muita asiakirjamerkintöjä ja 10 % määrittelemättömiä asiointeja.
  • Terveyskeskusten vuodeosastoilla oli vuonna 2018 hoidettavana noin 130 000 potilasta ja hoitopäiviä oli 2,8 miljoonaa.
  • Lääkemääräyksiä terveyskeskuslääkärit tekivät 21,9 miljoonaa.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *