Organisaatioiden rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä on vaikuttava – Pride-viikkoon osallistutaan monin eri tavoin

Ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma Pridea juhlitaan ympäri Suomen. Helsingissä Pridea juhlitaan ensimmäistä kertaa koko kesäkuun ajan ja juhlinta huipentuu 27.6.–3.7. Helsinki Pride -viikkoon. Tämän vuoden Kohtaamisia -teemalla halutaan tuoda esiin tapahtuman perustehtävää ja arvoa: kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista.

Organisaatioilla on merkittävä rooli kasvattaa tietoisuutta ja luoda puitteet yhteisöllisyyden rakentamiseen. Monet organisaatiot osallistuvat Pride-viikkoon eri keinoin, mutta ovat myös kohdanneet kritiikkiä osallistumisen näennäisyydestä.

Miten organisaatiot tai yritykset voisivat aidosti mahdollistaa kohtaamisia ja siten yhteisöllisyyden tukemista?

Jaamme konkreettisia esimerkkejä siitä, miten THL tukee kohtaamista ja yhteisöllisyyttä.

Strategia ja arvot: THL:n strategisena arvona on toimia yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kehitämme ja seuraamme toimintaamme aktiivisesti sekä toiminnallisen että henkilöstöpoliittisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla. Olemme esimerkiksi sitoutuneet luopumaan sukupuolitetuista ammattinimikkeistä. Organisaatioiden strategiset arvot sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on perusta yhteisöllisyyden ja kohtaamisen tukemiseen.

Turvallisemman tilan periaatteet: Turvallisempien tapahtumien periaatteet koskevat THL:n työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita sekä tapahtuman esiintyjiä ja osallistujia. Osallistujat hyväksyvät periaatteet ilmoittautumisen yhteydessä ja voivat ilmoittaa mahdollisista syrjinnän tai häirinnän kokemuksista järjestäjille. Turvallisemmilla tapahtumilla vahvistetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta.

Kouluttamisessa: On tärkeää, että ihmiset uskaltavat kohdata myös omia, tiedostamattomia ennakkoluulojaan. Niistä tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. THL:ssä tarjotaan esimerkiksi verkkokoulutusta henkilöstölle sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Koulutus käsittelee muun muassa stereotypioiden, sosiaalisten normien ja ihmisten välisten erojen vaikutusta yhteiskunnassa ja omassa työssä.

Viestinnässä: Viestintä on kohtaamista. THL:ssä on käytössäYhdenvertaisemman viestinnän tarkistuslista, jolla pyrimme siihen, että viestintämme tukee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhdenvertainen viestintä parantaa organisaation toiminnan laatua ja asiakkaiden luottamusta, luo turvallisuutta ja vahvistaa uskottavuutta.

Ammattilaisten tukeminen ja yhteistyö: THL tukee ammattilaisia asiakastyössään. Esimerkiksi THL:n ja Setan yhteisessä hankkeessa tuotetaan koulutusmateriaali, jonka tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opettajia sateenkaarilasten ja -nuorten sensitiivisessä ja yhdenvertaisessa kohtaamisessa. Yhteiskunnan normeja ja omia oletuksia ei ole aina helppo tunnistaa. Lapsen ja nuoren kokemuksen kuuleminen ja kunnioittaminen on yhdenvertaisuustyötä parhaimmillaan.

Verkostot: Tänä keväänäTHL:ään on perustettu Sateenkaariverkosto henkilöstölle. Verkoston pääasiallinen toiminta pitää sisällään henkilöstön verkostoitumismahdollisuuden, vertaistuen tarjoamisen, tapahtumien järjestämisen ja yhdenvertaisemman työympäristön rakentamisen.

Tunnustaminen: THL on ottanut tänä vuonna käyttöön progressiivisen Pride-lipun. Lipulla tunnustetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen moninaisuutta ja huomioidaan myös vähemmistöt vähemmistöjen sisällä. Progressiivisen Pride-lipun käyttö on yksi esimerkki, jolla THL haluaa osoittaa olevansa sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kokonaisvaltaisesti.

Esimerkin voima on vaikuttava. Haluamme kannustaa muita organisaatioita pohtimaan työyhteisönsä monimuotoisuuden tilaa sekä yhteisöjä osallistavia toimintatapojaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii sitoutumista ympäri vuoden. Esimerkkimme osoittaa, että konkreettisilla ratkaisuilla voidaan mahdollistaa yhdenvertaisuutta yhteisöissä, aidosti kohtaamalla.

Lue lisää

”Sinun on turvallista olla meihin yhteydessä” – Viisi vinkkiä yhdenvertaisempaan viranomaisviestintään, (blogi.thl.fi)

Sukupuolella väliä kielessä? – THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä, (blogi.thl.fi)

Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – Miksi ja Miten? -verkkokoulutus valtion viranomaisille, (eOppiva.fi)

Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä, (thl.fi)

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo, (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *