Sote-palvelujärjestelmämme on maailman hajautetuin ja siihen liittyvä tietopohja on sirpaleina sadoilla eri rekisterinpitäjillä ja kirjanpitoyksiköillä. Mielestäni keskeisin Sote-uudistuksen lopputulos onkin palvelujärjestelmän yksinkertaistuminen: vähemmän järjestämisvastuutahoja ja vähemmän rahoituskanavia. Tästä seuraa sujuvampaa tiedonkulkua ja vähemmän osaoptimoinnin paikkoja.

Suomi pärjää terveydenhuollon digitalisaation eurooppalaisissa vertailuissa hyvin. Sähköiset potilaskertomusjärjestelmät, digitaaliset kuva-arkistot ja sähköinen resepti ovat ammattilaisille arkipäivää. Omakanta-palvelussa kansalaiset voivat tarkastella ja uusia omia reseptejään sekä yhä laajenevasti katsella myös potilaskertomustietojaan. Tulevaisuudessa Kanta-palveluihin saadaan myös sosiaalihuollon asiakirjat, minkä jälkeen kansainvälistä vertailukohtaa on vaikea enää edes löytää.

Itsehallintoalueille yksi johto ja yksi rahapussi

Itsehallintoalueilla palvelut järjestetään integroidusti yhden johdon ja yhden rahapussin mallilla. Kukin alue tekee käytettävissään olevan tiedon pohjalta operatiiviset päätöksensä siitä, kuinka palvelutuotanto käytännössä toteutetaan. Hyvä tietopohja mahdollistaa paremmat päätökset ja sitä kautta uudistusten hyödyt saadaan toteutumaan.

Talous-, toiminta- ja asiakastiedot sekä niihin liittyvä tietohallinto pitää olla itsehallintoalueiden toiminnan ytimessä, mahdollisimman lähellä ja tiukasti toimivan johdon näpeissä. ICT-palveluita kuten konesalikapasiteettia, tietoliikenneyhteyksiä tai perustietotekniikkaa voidaan kyllä ulkoistaa tai keskittää yhteisiin palvelukeskuksiin.

Tiedolla johtamisen perusedellytykset kuntoon itsehallintoalueilla

Sote-uudistuksessa painotetaan kovasti ”vahvempaa valtion ohjausta”. Itsehallintoalueille pitää kuitenkin luoda aidosti mahdollisuus tiedolla johtamiseen. Tähän liittyvää potentiaalia ei pidä sössiä suunnittelemalla uuteen lainsäädäntöön sellaisia byrokraattisia ohjausrakennelmia, joilla ikään kuin korjataan nykyisen hajautetun ja sirpaleisen järjestelmän puutteita. Uskon, että ohjaus onnistuu kyllä, voidaanhan järjestämisvastuussa olevat toimijat jatkossa koota kerralla saman pöydän ympärille.

Valtion ja luottamuselinten kannattaa keskittyä kustannuskehityksen ja vaikuttavuuden seurantaan, kansalaisten tyytyväisyyden seurantaa tietenkään unohtamatta. Siksi on tärkeää, että tietoa palveluista ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta voidaan jatkossakin koota kansallisesti. Lisäksi ohjaukseen tarvittavat seurantatiedot palveluista pitää pystyä keräämään riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti.

Palvelujärjestelmän yksinkertaistumisessa ovat sen sote-digiloikan avaimet, jolla Suomi nostetaan kaikkien vertailujen terävimpään kärkeen. Sote- ja itsehallintoalueuudistuksen hyödyt toteutuvat, kunhan palvelujen organisoinnin ja tiedolla johtamisen perusedellytykset itsehallintoalueilla saadaan toimiviksi. Kansalaiset hyötyvät kun sähköiset asiointikanavat kehittyvät ja omat potilas- ja asiakastiedot ovat aina saatavilla Kanta-palvelujen kautta.

Lue lisää:

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla -sivusto

THL:n tilastot ja rekisterit

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *