Antti Tuomi-Nikula

kehittämispäällikkö Tietovarantopalvelut, THL

Kirjoittajan blogeja

Avoin tieto on arvokasta – kunhan se vain löydetään

Tutkimustuloksella ei ole arvoa, jollei sitä ole tuotu ihmisten tietoisuuteen, olkoonpa tutkimus kuinka korkeatasoista tahansa. Jos siitä ei tekijän lisäksi kukaan tiedä, on se mennyt hukkaan. Sama pätee julkaisuihin, dataan ja ylipäänsä kaikkeen tietoon, ja tässä esimerkissä erityisesti avoimeen dataan. THL on jo useamman vuoden ajan panostanut väkevästi avoimeen dataan ja julkaisemiseen, ja meillä on […]

On vaikeaa tietää, kuinka paljon suomalaiset sairastavat

4 min

Kansainvälisissä tilastokokouksissa kuulee usein kaskun, jonka mukaan parhaimmat terveystiedot saadaan kuolemansyistä. Eikä näidenkään vertailukelpoisuus maiden välillä ole kovin hyvä. Vitsi pitää valitettavasti melkein paikkaansa. Kansainvälisesti parhaimmat tiedot saadaan sairauksista, joilla on erilliset seurantajärjestelmät, kuten syövistä ja tartuntataudeista. Euroopassa näiden sairauksien tiedonkeruusta ja -jakelusta vastaa Euroopan tartuntatautivirasto ECDC ja EU:n yhteinen tutkimuskeskus JRC. Entä mitä tietoja saadaan muista taudeista? […]

Avoin data on nykypäivää ja tulevaisuutta Suomessakin

6 min

Nykyisin on hankalaa enää välttää käsitettä avoin data (engl. open data). Käsite on levinnyt räjähdysmäisesti muutaman viime vuoden aikana. Siihen törmää niin tiedemaailmassa, valtionhallinnossa kuin mediassakin. Data sinänsä on vain osa kaikkea muutakin ”avointa”. On avointa tietoa, tiedettä, lähdekoodia, julkaisemista, sisältöjä jne. Kaikille termeille ei edes ole ehditty vielä keksiä vakiintunutta suomenkielistä vastinetta kuten esimerkiksi […]