Helena Palojärvi

toiminnanjohtaja Naistenkartano ry

Kirjoittajan blogeja

Järjestöjen ja maakuntien yhteistyö tulee todeta sote-järjestämislaissa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteisessä kannanotossa (21.3.2017) tuodaan esiin, että vaikka kunnille on sote-järjestämislaissa kirjattu velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, puuttuu maakuntia koskevasta pykälästä tämä velvoite. Yhteistyö pienten järjestöjen kanssa ei ole kuitenkaan pieni asia. Pienet yleishyödylliset järjestöt tukevat kansalaisten omaa osallisuutta, heidän voimavarojaan ja vertaistukeen perustuvaa yhteisöllisyyttä ja täydentävät tällä tavoin julkista palvelujärjestelmää. Järjestöt tarjoavat varhaista […]

Lue lisää Järjestöjen ja maakuntien yhteistyö tulee todeta sote-järjestämislaissa