Riikka Riihonen

lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri, LT Valkeakosken kaupunki

Kirjoittajan blogeja

Neuvolapalveluissa tulisi vahvistaa lapsen selviytymistaitoja vaikeassa elämäntilanteessa

3 min

Julkisuudessa on käyty keskustelua lapsiin vaikuttavista kielteisistä elämäntapahtumista sekä psykososiaalisten ja terveydellisten ongelmien kasaantumisesta tietylle väestönosalle. Selviytymisen vahvistamisen näkökulma on jäänyt ongelmakeskeisen puheen jalkoihin. Resilienssi eli selviytymisen taitotila kuvaa yksilön kykyä nousta jaloilleen vaikeuksien jälkeen. Jotkut yksilöt selviävät kielteisistä elämäntapahtumista muita paremmin. Selviytymisen taitotila ei kuitenkaan ole synnynnäinen ominaisuus. Selviytymistaidon vahvuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. […]