Neuvolapalveluissa tulisi vahvistaa lapsen selviytymistaitoja vaikeassa elämäntilanteessa

Julkisuudessa on käyty keskustelua lapsiin vaikuttavista kielteisistä elämäntapahtumista sekä psykososiaalisten ja terveydellisten ongelmien kasaantumisesta tietylle väestönosalle.

Selviytymisen vahvistamisen näkökulma on jäänyt ongelmakeskeisen puheen jalkoihin.

Resilienssi eli selviytymisen taitotila kuvaa yksilön kykyä nousta jaloilleen vaikeuksien jälkeen. Jotkut yksilöt selviävät kielteisistä elämäntapahtumista muita paremmin.

Selviytymisen taitotila ei kuitenkaan ole synnynnäinen ominaisuus. Selviytymistaidon vahvuuteen voidaan vaikuttaa monin tavoin.

Lapsen selviytymisen taitoon vaikuttavat hänen omista ominaisuuksistaan muun muassa älykkyys, empatiakyky ja yhteistyötaidot.

Lisäksi muun muassa vanhemman hyvä suhde lapseen sekä lapsen läheiset suhteet perheenjäseniin, muihin lapsiin tai perheen ulkopuolisiin aikuisiin on yhdistetty tutkimuksissa parempaan selviytymisen taitotilaan.

Myös naapuruston ominaisuudet, kuten yhteisöllisyyden kokeminen ja ympäristön turvallisuus, liittyvät lasten parempaan selviytymiseen heidän kohdatessaan vaikeuksia. Koulussa tärkeää on kokemus siitä, että lapsi on aidosti kouluyhteisön jäsen.

Neuvolalla on keinoja tukea lapsen selviytymisen taitoja

Lähes kaikki Suomessa asuvat lapset vanhempineen asioivat neuvolan piirissä. Neuvola onkin luonteva paikka auttaa lapsen selviytymisen taitotilan vahvistamisessa. Neuvolassa voidaan tarjota paitsi tiedollista ohjausta muun muassa kielteisten elämäntapahtumien vaikutuksesta lasten elämään, myös edistää sitä, miten lasten selviytymisen taitoa kussakin tilanteessa vahvistuu.

Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävä on arvioida yksilölliset lapsen elämään liittyvät vaikeudet ja vahvuudet, ja pyrkiä vaikuttamaan molempiin osa-alueisiin.

Neuvolassa sopeutumiskyvyn vahvistaminen lähtee siitä, että jokaisen lapsen kognitiivista, sosiaalista ja psyykkistä kehitystä pyritään edistämään. Tähän tarvitaan mukaan usein moniammatillista osaamista.

Kun lapsen taidot eri osa-alueilla vahvistuvat, se vaikuttaa selviytymisen taitotilan lisäksi kehittyvään itsetuntoon. Syntyy myönteisten vaikutusten kehä.

Neuvola voi vahvistaa lapsen selviytymistä myös keskittymällä toimivaan vanhemmuuteen. Neuvola on avainasemassa esimerkiksi ohjaamassa myönteisten kasvatuskäytäntöjen vakiintumista perheisiin.

Vanhemman jaksamattomuuteen ja mielenterveyden tai psykososiaalisiin ongelmiin etsitään neuvolassa käytännön ratkaisuja. Neuvolassa onkin tärkeää kartoittaa säännöllisesti vanhempien tilannetta, voimavaroja ja toiveita.

Neuvola on lasten psykososiaalisen tuen ensisijainen arviointi- ja hoitotaho. Neuvolan tarjoama yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tuki sekä kotikäynnit voivat auttaa voi auttaa vahvistamaan sekä lapsen että vanhemman selviytymisen taitotilaa. Olennaista on neuvolan työntekijän ja perheen välille syntyvä hyvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, jonka varassa työskentely mahdollistuu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö järjestävät Valtakunnalliset neuvolapäivät 29.-30.10.2019 Helsingissä. Tänä vuonna päivien teemana on Neuvola perheen arjessa mukana – ennaltaehkäisyä kaikenlaisiin perheisiin.

Päivillä on esillä useita eri aiheita, yhtenä niistä lastenpsykiatraan erikoistuvan lääkäri Riikka Riihosen esitys Neuvola lapsen resilienssin tukena.

Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2019

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *