Raskauden aikaisen päihteiden käytön selvittämiseen tarvitaan uusia seulontamenetelmiä

Äitiysneuvolat tavoittavat lähes kaikki raskaana olevat henkilöt. Niissä on mahdollista havaita päihteiden ongelmakäyttö jo varhaisessa vaiheessa, jos työkalut ja osaaminen ovat riittäviä.

Toteutimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) kanssa pilottitutkimuksen PHHYKY:n äitiysneuvoloissa. Tavoitteemme oli tutkia kaikilta äitiysneuvolan asiakkailta alkoholin käytöstä kertova fosfatidyylietanoli (PEth) sekä C-hepatiitin vasta-aineet osana muita alkuraskauden seulontaverikokeita. Tavoittelimme tutkimukseen kaikkia PHHYKY:n äitiysneuvoloiden alkuraskauden käynnille tulevia asiakkaita, yhteensä 600–700 naista.

Vain 243 eli alle puolet neuvolan ensikäynnille tulleista naisista osallistui tutkimukseen. Neuvolan työntekijät arvioivat, että ne, joilla ei päihteiden käyttöä ollut, eivät kokeneet osallistumistaan tarpeelliseksi. Osa työntekijöistä koki, että tutkimukseen kului liikaa työaikaa, vaikka valtaosalla tutkimuksesta kertomiseen ja kirjallisen suostumuksen pyytämiseen kului enintään 5 minuuttia ja tulosten tulkintaan 0–3 minuuttia. Mielestämme päihteiden ongelmakäytön tunnistaminen ja avun tarjoaminen ovat neuvolan keskeisiä tehtäviä, joihin on oltava aikaa ja panostettava nykyistä enemmän.

Päihteiden käyttö ei tule esiin vapaaehtoisessa seulonnassa

Yhtään positiivista PEth-tulosta ei tutkimuksessamme löydetty. Tämä ei yllätä, sillä neuvolan työntekijät arvioivat, että vapaaehtoiseen tutkimukseen osallistuivat vain ne, joilla ei muutenkaan epäilty olevan päihteiden käyttöä.

Suurin osa C-hepatiittitartunnoista liittyy Suomessa huumeiden käyttöön. Tutkimuksessa löytyi yksi uusi C-hepatiittitartunta. C-hepatiitin yhteyttä kyseisen naisen raskauden aikaiseen päihteiden käyttöön ei tutkimuksessa saatu selvitettyä. C-hepatiitin rutiininomaisen seulonnan lisäämistä kuppa-, HIV- ja B-hepatiittiseulontojen rinnalle tulee mielestämme edelleen selvittää. Sen lisäksi, että C-hepatiitti voidaan hoitaa, testi voi toimia päihteiden käytön selvittämisen ja puheeksioton välineenä.

Arvioimme, että suostumuksiin perustuva päihteiden käytön seulonta ei neuvoloissa riitä. Vapaaehtoisista verikokeista jättäytyivät pois ne, jotka niillä haluttiin tavoittaa. Myös neuvoloiden työntekijät toivoivat, että hepatiitti- ja alkoholiverikokeet voitaisiin jatkossa ottaa kaikilta.

Nykyinen PEth-tutkimus ei paljasta alkoholin käyttöä raskaana olevilla

PEth-seulonta ei ole toistaiseksi missään maassa rutiininomaisessa käytössä raskausaikana, mutta sillä on tutkittu alkoholin käytön esiintyvyyttä. Norjalaisessa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että raskausviikolla 12 tutkituista lähes 3500 naisen näytteestä positiivisia PEth-vastauksia oli 1,4 % (1). Alankomaissa lähes 700 raskaana olevan naisen PEth-seulonnassa positiivisia oli 5,3 % (2). Näissä molemmissa tutkimuksissa positiivisen PEth-tuloksen raja oli Suomessa käytettävää rajaa alhaisempi.

Käytännön kokemukset päihdehoidossa ja työterveyshuollossa ovat osoittaneet, että PEth paljastaa runsaan alkoholin käytön aiemmin kuin muut laboratoriokokeet tai työntekijän havainnointi. Tällä hetkellä suomalaisten laboratorioiden tarjoamissa PEth-tutkimuksissa alkoholin käyttö tulee kuitenkin esiin vasta, jos käyttö on säännöllistä. Raskausaikana jo vähäinenkin altistuminen alkoholille voi olla sikiölle haitallista.

PEth-tutkimuksen herkkyyttä raskaana olevilla tulee selvittää. Äitiysneuvoloihin sopivaa seulontamenetelmää tulee kehittää, jotta sillä voidaan havaita myös satunnainen alkoholin käyttö.

Viitteet

  1. Finanger T, Spigset O, Gråwe RW, Andreassen TN, Løkken TN, Aamo TO, Bratt GE, Tømmervik K, Langaas VS, Finserås K, Salvesen KÅB, Skråstad RB. Phosphatidylethanol as Blood Biomarker of Alcohol Consumption in Early Pregnancy: An Observational Study in 4,067 Pregnant Women. Alcohol Clin Exp Res. 2021 Apr;45(4):886-892. doi: 10.1111/acer.14577
  2. Breunis, L.J., Wassenaar, S., Sibbles, B.J. et al. Objective assessment of alcohol consumption in early pregnancy using phosphatidylethanol: a cross-sectional study. BMC Pregnancy Childbirth 21, 342 (2021). https://doi.org/10.1186/s12884-021-03804-7

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *