Raskaudenaikainen päihteidenkäyttö tunnistetaan entistä paremmin äitiysneuvolassa

Yhä useampi lasta odottava nainen saa tukea ja apua raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön. Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen erityisäitiyspoliklinikoiden toiminta on laajentunut ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Äitiysneuvolassa tunnistetaan päihteiden käyttö entistä paremmin.

Raskaudenaikaiselle päihteiden käytölle ei voida asettaa turvallista rajaa

Päihteiden käyttö odotusaikana on aina riski syntymättömälle lapselle eikä käytölle voida asettaa turvallista rajaa. Raskausaikana käytetty alkoholi, huumausaineet, tupakka ja väärinkäytetyt lääkkeet vaarantavat äidin lisäksi myös syntymättömän lapsen terveyden ja hyvinvoinnin.

Kukaan ei halua tahallaan vaarantaa lapsensa terveyttä. Suurin osa naisista pystyy lopettamaan päihteiden käytön raskauden ajaksi, mutta osa ei.

Päihteitä ja riskejä on erilaisia – jokaisen raskaana olevan tilanne on erilainen.  Naiset voivat kokea pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää päihteiden käytöstään, aivan erityisesti raskaudenaikaisesta käytöstä. He voivat tuntea myös syvää yksinäisyyttä ja toivottomuutta. Rehellisyys ja avun pyytäminen voi pelottaa. Se voi estää raskaana olevia kertomasta asiasta neuvolassa tai missään muuallakaan.

Riskinä on, että naiset eivät saa oikeanlaista ammatillista apua riittävän varhaisessa vaiheessa. Ongelmien määrä kasvaa sitä isommaksi mitä myöhemmäksi avun saaminen siirtyy. Suurimpia häviäjiä ovat syntymättömät lapset.

Äitiysneuvolassa päihteet otetaan puheeksi

Äitiysneuvolan tehtävä on tunnistaa ne, joiden päihteiden käyttö muodostaa riskin raskaudelle ja ohjata heidät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avun, tuen ja seurannan piiriin.

Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen raskausaika sekä tulevalle äidille että vauvalle.

Äitiysneuvolassa päihteiden käyttö otetaan puheeksi kaikkien asiakkaiden kanssa. Jokaista neuvolan asiakasta ja hänen kumppaniaan pyydetään täyttämään alkoholin käytön riskejä mittaava AUDIT-kysely. Keskeisintä on selvittää päihdetilanne ja riskit asiakasta arvostaen ja häntä kuunnellen.

Pienellä osalla lasta odottavista päihteisiin liittyvät riskit näyttäytyvät niin suurina, että he hyötyvät moniammatillisesta arviosta, seurannasta, avusta ja tuesta.

Minne ohjata lasta odottava, jonka raskauteen päihteet luovat riskin?

HAL-poliklinikat (huumeet, alkoholi, lääkkeet) ovat lähetteellä toimivia erityisäitiyspoliklinikoita päihteitä käyttäville raskaana oleville. HAL-tiimi koostuu yleisimmin kätilöstä, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäristä ja sosiaalityöntekijästä.

Poliklinikalla selvitetään naisen kokonaistilanne päihteiden käytön, sosiaalisen ja terveydellisen tilan suhteen. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia hoitovaihtoehtoja yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa ja tehdään jatkoseurantasuunnitelma.

Lähetekriteerit HAL-poliklinikoille ovat valtakunnallisesti melko yhdenmukaiset. Tyypillisimmin ne täyttyvät AUDIT-kyselyn vähintään kahdeksalla pisteellä, jos naisella on joskus ollut huumeidenkäyttöä, lääkkeiden päihdekäyttöä, ilmeinen päihdeongelma tai raskaudenaikaista päihteiden käyttöä. Lähetteen syy voi myös olla puolison runsas alkoholinkäyttö tai huumeriippuvuus. Kokonaisarvion tilanteesta ja lähetteestä tekee lähettävä taho, tyypillisimmin neuvolan henkilökunta.

Lähete on ensisijaisesti pyyntö päihteiden käytön tarkemmasta moniammatillisesta arviosta ja kohdennetun tuen tarpeesta. Lähete voi loppujen lopuksi olla tuleville vanhemmille lottovoitto ja todellinen mahdollisuus saada apua. Vielä todennäköisemmin se on lottovoitto syntymättömälle vauvalle.

Suomessa kaikki raskaudenaikaiset palvelut – myös päihteisiin liittyvä palvelut – ovat asiakkaille vapaaehtoisia. Vapaaehtoisuudesta huolimatta palveluihin sitoudutaan hyvin.

Lähetteiden määrä HAL-poliklinikoille on kasvanut – asiakkaita vuosittain yli tuhat

Vuonna 2009 STM ehdotti, että erikoissairaanhoidon HAL-poliklinikkamalli on luotava kaikkiin yliopistollisiin sairaaloihin ja myös keskussairaaloihin niin, että niiden äitiyspoliklinikoilla järjestetään erityisiä HAL-vastaanottoja.

STM:n ehdotus vaikuttaa toteutuneen erittäin hyvin. THL:n tekeillä olevan selvityksen (2019) mukaan tällaista vastaanottotoimintaa on jokaisen uuden maakunnan alueella, yhteensä yli kahdessakymmenessä paikassa.

Suomessa syntyy vuosittain hieman yli 50 000 lasta. Määrä on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2011 lähtien. Alustavien tietojen mukaan HAL-poliklinikoiden asiakasmäärät ovat lähes kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Vuonna 2017 hieman yli tuhat naista oli raskausaikanaan HAL-poliklinikan seurannassa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria.

Asiakasmäärien kasvu kertoo siitä, että äitiysneuvola tunnistaa entistä paremmin päihteiden käytön vuoksi riskissä olevia ja osaa lähettää heitä poliklinikoille. Päihteiden käyttö tulee ottaa puheeksi kaikkien neuvolan asiakasperheiden kanssa. Riskeihin varhain puuttumalla on mahdollista katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvää ongelmaketjua ja myös saada aikaan merkittäviä säästöjä.

Lisää aiheesta:

Päihteitä käyttävien äitien palvelut

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *