Rohkeaa ja radikaalia lastensuojelun uudistamista – siitäkö sosiaalisissa innovaatioissa on kyse?

”Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.”

Sosiaaliset innovaatiot ovat erilaisia vaikuttavuudeltaan. Vähäiset, tehostamiseen pyrkivät innovaatiot ovat jatkuvia pieniä parannuksia nykyiseen toimintaan. Radikaalit innovaatiot ovat taas kokonaan uusia tapoja tuottaa palveluja ja niistä saatavia hyötyjä.

Vielä suurempi muutos syntyy, jos paikalliset tai teemakohtaiset innovaatiot voidaan kiinnittää säännös- ja palvelujärjestelmien, toimintapolitiikan tai organisaatioiden rakenteiden uudistuksiin.

Mitä radikaalit nykyisiä järjestelmiä uudistavat sosiaaliset innovaatiot ovat lastensuojelussa?

Uutta lastensuojelun palveluekosysteemissä voisi olla, hallinnonalakohtaisten palvelujen sijaan, ilmiölähtöisemmät ja verkostomaisesti järjestetyt palvelut. Yhteiskunnan monimutkaisia ongelmia, kun ei voi ratkoa siiloissa, eikä ihmisen elämä ole paloiteltavissa.

Sosiaalisissa innovaatioissa palvelujen käyttäjät ovat kehittämässä palveluja itse, ollen osa muutosvoimaa. Radikaalia olisi, jos näin toimittaisiin Suomessa poikkeuksetta. Syntyisikö radikaaleista innovaatioista myös uusia vaikuttavia interventiomalleja, joista tulisi asiakkaille lakisääteisiä oikeuksia?

Radikaaliin siipeen lastensuojelun uudistamisessa menevät perustellut säännös- tai palvelujärjestelmien muutokset. Myös sosiaalityön radikaaleissa ja kriittisissä perinteissä muutostyön kohteena ovat sellaiset yhteiskunnalliset ja poliittiset rakenteet, jotka luovat epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisten toimintatapojen ja politiikan vastustaminen on myös osa sosiaalialan ammattilaisen ammattietiikkaa.

Radikaaleissa innovaatioissa lastensuojelussa ei jäädä sopeutumaan tai sopeuttamaan ihmisiä epäedullisiin tilanteisiin, vaan haetaan aktiivisesti muutosta. Radikaalit innovaatiot lastensuojelussa voivat ravisuttaa koko toimintakenttää.

Kansainvälisiä esimerkkejä radikaaleista sosiaalisista innovaatioista

EU-komissio toimitti kaksi opasta sosiaalisista innovaatioista vuosina 2010 ja 2020.

Saksalaisessa vanhempien tuen mallissa vanhemmille luotiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja heidän opettajiensa avulla mentoriverkosto jokapäiväisten ongelmien ratkaisuun. Verkosto kokoontui esimerkiksi päiväkodeissa samaan aikaan kun lapset olivat päivähoidossa ja mietti yhdessä ratkaisuja akuutteihin ongelmiin. Uusi ratkaisu oli vaikkapa, kuinka lasten syntymäpäiväjuhlat järjestettiin pienellä budjetilla. Malli on otettu käyttöön useissa osavaltioissa.

Toinen esimerkki on nuorten osallistuva budjetointi Portugalissa. Portugali otti ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin käyttöön 14–30-vuotiaille nuorille koko maassa. Mallissa eri nuoriso-organisaatiot ja kunnat järjestivät ensin yhteisiä ideointitilaisuuksia uusien palvelujen kehittämiseksi, jonka jälkeen nuoret valitsivat äänestämällä toteutukseen menevät ideat ja osallistuivat myös niiden toteutukseen.

Saksan vanhempien tuen mallia toteutettiin ensin osana yliopisto-opetusta 2001–2004, sen jälkeen osavaltion sosiaaliministeriön tuella. Osallistuva budjetointi on osa YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitetta hyvästä hallinnosta ja sitä edistävät Maailmanpankki ja EU. Lastensuojelun sosiaalisia innovaatioita rahoitetaan osana Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaa 2021–2027.

Miten kiinnittää paikalliset innovaatiot eri rakenteiden uudistuksiin?

Radikaalien innovaatioiden näkökulmasta kriittistä on, olemmeko valmiita haastamaan yhdessä asiakkaiden kanssa järjestelmiä, palveluja ja lainsäädäntöä muutokseen? Kenties muuttamaan ajatteluamme tai toimintaamme?

Meillä on taitoa rakentaa toimivia yhteiskunnallisia rakenteita ja palvelujärjestelmiä. Tarvittaessa pystymme niitä yhdessä muuttamaan – myös lastensuojelussa.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa eli SOILA-koordinaatiohanke on Euroopan sosiaalirahaston pluskauden osarahoittama.

Lue lisää:

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke (SOILA)

European Commission (2010) This is European social innovation This is European social innovation – Publications Office of the EU (europa.eu)

European Commission (2020) Social Innovation: Inspirational Practices Supporting People Throughout Their Lives – Euclid Knowledge Centre (euclidnetwork.ceu)

Osallistuva budjetointi siirtää päätösvaltaa kansalaisille – ja parhaimmillaan lisää hyvinvointia – Valtiontalouden tarkastusvirasto (vtv.fi)

Sosiaalialan ammattilaisen ammattieettiset ohjeet. Talentia.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *