Päihteitä käyttävän raskautta seurataan HAL-poliklinikoilla (huumeet, alkoholi, lääkkeet). Potilaiden määrästä ei kuitenkaan keräänny tietoa, joten HAL-poliklinikoiden olisi hyvä erotella päihteitä käyttävien raskauden seurannat omissa potilastietojärjestelmissään. Potilasmäärien ja käyntimäärien tarkastelu mahdollistaa palvelujen ja palveluketjujen kehittämisen.

Palveluita johdetaan, kehitetään ja resursoidaan sumussa

Tieto päihteiden käytön määristä raskauden aikana on kuin liukas kala tai epätarkka valokuva: kukaan ei tiedä niitä varmasti. Tämä hankaloittaa palvelujen tarjoamista, resursointia ja kehittämistä. Tietopohjaa pitää vahvistaa erityisesti tällaisen katvealueen osalta.

Ratkaisuja löytyy entistä paremmasta ja yhdenmukaisemmasta päihdediagnoosien asettamisesta, järjestelmällisestä AUDIT-pisteiden kirjaamisesta tai THL-toimenpideluokituksen käytöstä. Helpointa on kuitenkin seurata tälle erityisryhmälle suunnatun palvelun potilasmääriä. Potilaat ovat jo palveluissa, mutta potilasmäärien seuranta on puutteellista. Ratkaisu on onneksi hyvin helppo.

Tiedot potilasjärjestelmistä suoraan

Raskauden aikaisesta päihteiden käytöstä ja päihteitä käyttävien raskaana olevien määrästä tarvittaisiin pysyvämpää, tietoturvallisempaa ja luotettavampaa tietoa. Ruutuvihkojen aika on ohi – tilastoinnissa on hyödynnettävä potilastietojärjestelmiä. HAL-poliklinikan potilasmäärä pitäisi voida saada ulos parilla hiiren klikkauksella.

Suomessa on noin 25 HAL-poliklinikkaa. Ongelma on, että niiden tietojärjestelmissä päihteitä käyttävien raskauksia ei tyypillisesti erotella, vaan ne menevät osaksi sairaalan isompaa potilastietomassaa. Suureen massaan upotessaan HAL-potilaiden erottelu esimerkiksi naistentautien ja synnytysten potilaista muuttuu hetkessä mahdottomaksi. Kukaan ei tiedä, ketkä ovat päihteiden käytön vuoksi äitiyspoliklinikalle lähetettyjä, siellä asioineita tai siellä seurattuja.

HAL-poliklinikoiden kekseliäät kätilöt ja lääkärit saattavat pitää tukkimiehen kirjanpitoa päihteitä käyttävistä raskaana olevista potilaistaan. Näistä viivoista on ollut suunnatonta hyötyä, kun THL on manuaalisesti laskenut valtakunnallista HAL-potilaiden määrää ja arvioinut päihteitä raskauden aikana käyttävien määrää. Ilman niitä meillä ei olisi nykyistä arviota reilusta tuhannesta potilaasta vuosittain. Näiden lukujen perusteella on voitu kehittää palveluja onnistuneesti.

HAL-potilaiden tilastointi mahdollistaa paikallisen seurannan ja tutkimuksen sekä valtakunnallisen tarkastelun. Paikallisesti – usein ruutuvihkoihin – kerätty tieto on vaivalloisesti hankittua, mutta myös alihyödynnettyä. Nyt on aika tehdä ryhtiliike ja ryhtyä keräämään tiedot potilastietojärjestelmän kautta. Tämä ei kuluta eikä vaadi resursseja. Päinvastoin: se mahdollistaa entistä paremman resurssien käytön ja jopa säästää niitä.

OID-koodin käyttö tietojärjestelmässä mahdollistaa entistä kirkkaamman kokonaiskuvan

Osa HAL-poliklinikoista pystyy jo nyt erottelemaan potilaat muusta naistentautien massasta, mutta tämä on kuitenkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Erottelun pitäisi olla enemmän sääntö kuin poikkeus.

Erottelujen tekninen toteutus sairaaloiden tietohallinnossa ei ole kovin työlästä, aikaa vievää eikä aiheuta kustannuksia. Helpoin tapa on lisätä HAL-potilaiden hoitoilmoituksiin OID-koodi (organisation ID), jonka avulla voidaan tunnistaa kaikki HAL-poliklinikan käynnit. Mikäli poliklinikassa on potilaina myös muita ryhmiä, voidaan raskaana olevat päihteitä käyttävät potilaat erottaa käyttämällä päihdediagnooseja yhdessä poliklinikan OID-koodin kanssa.

Päihteitä käyttävien raskaana olevien määrää kannattaa seurata

Kun HAL-poliklinikka on saanut OID-koodinsa, on sitä käytettävä. Kirjaamisen on oltava terveydenhuollon ammattilaiselle mahdollisimman helppoa. Organisaatiossa on myös panostettava siihen, että tärkeimmät muuttujat, kuten HAL-käyntien diagnoosi- ja muut koodit, kirjataan oikein.

Päihteitä käyttävät raskaana olevat ovat kallis ja vaikeahoitoinen potilasryhmä, joka ansaitsee toimivia ja oikea-aikaisia palveluita. Hyvinvointialueilla pitäisi olla tarkka kuva raskauden aikaisesta päihteiden käytöstä ja näiden potilaiden määrästä. Se onnistuu yhdellä pienellä teknisellä toteutuksella, eli erottelemalle HAL-potilaat potilastietojärjestelmissä ja ottamalla käyttöön OID-koodi.

Tämä kirjoitus on osa kolmen tekstin sarjaa, joista seuraavat osat julkaistaan kesällä 2024.

Lue lisää

OID-yksilöintitunnukset (thl.fi)

THL-toimenpideluokitus (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *