Saavutettavat turvakotipalvelut ovat kaikkien etu – vammaiset henkilöt kohtaavat muita useammin lähisuhdeväkivaltaa

”Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Turvakodista saat apua lähisuhdeväkivaltaan ja sen uhkaan ympärivuorokauden ilmaiseksi. Vamma tai toimintarajoite ei ole este avunsaamiselle. Turvakoti suojaa väkivallalta.”

Esteettömyyden taso vaihtelee turvakotikohtaisesti. Jokaiselle vammaiselle henkilölle löytyy kuitenkin turvakotiverkostosta turvakotipaikka. Jotta jokaiselle löytyisi akuutissa kriisissä juuri hänelle parhaiten sopiva turvakotipaikka, tarvitaan yksityiskohtaisempaa ja saavutettavampaa tietoa esteettömyydestä.

Tuotamme tänä syksynä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n kanssa turvakotikontekstiin luodun tarkistuslistan fyysisten tilojen esteettömyyden tarkistamiseksi. Listan avulla jokaisen turvakodin esteettömyydestä saadaan yksityiskohtaista tietoa. Tiedot kootaan osoitteeseen nollalinja.fi/turvakoti, joista jokainen ammattilainen ja turvakodin mahdollinen asiakas voi tarkistaa lähimmän turvakodin esteettömyyden.

Nykytilanteessa vain Nollalinjan päivystäjät ja turvakotien henkilöstö näkevät eri turvakotien itse ilmoittamat esteettömyystiedot, eikä näiden tietojen tuottamiseen ole käytetty yhtenäistä kriteerilistaa.

Itsearvioinnin toivotaan myös kannustavan turvakoteja kehittämään tilojensa fyysistä esteettömyyttä, jotta jatkossa entistä useampi turvakoti olisi yhdenvertaisesti kaikkien käytettävissä.

Vammaiset henkilöt kokevat useammin väkivaltaa kuin vammattomat

Kouluterveyskyselyn mukaan toimintarajoitteisilla nuorilla on kaksinkertainen todennäköisyys kokea fyysistä väkivaltaa vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten toimesta.

Sisäministeriön teettämän selvityksen mukaan vammaisten naisten väkivaltakokemukset ovat kaksin-kolminkertaisia muihin naisiin verrattuna. Selvityksessä todetaan, että naisten väkivaltakokemukset yleensä ja myös suurin osa henkirikoksista tapahtuu lähisuhteissa.

Vappu Viemerön tutkimuksessa vammaisten naisten kokemasta väkivallasta korostuu erityisesti lähisuhdeväkivalta. Vammaisuus voi myös vaikeuttaa avun hakemista. Vaikka vammaisten kokemasta väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta tarvitaan lisää tutkimuksia ja tilastoitua tietoa, jo tiedossa olevat kertoimet osoittavat tarpeen kehittämistoimille.

Fyysisen esteettömyyden lisäksi saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyvät myös tiedon saavutettavuus ja ymmärrettävyys vamman edellyttämällä tavalla.

Ammattilaisten koulutus, asenteet ja asiakaskohtaamiset ovat osa palveluiden saavutettavuutta

Kouluttautuminen, asioihin perehtyminen ja erilaisiin tilanteisiin varautuminen sekä yhteistyön tekeminen vammaispalveluja järjestävien tahojen ja vammaisjärjestöjen kanssa edistävät ammattilaisten valmiutta tukea vammaista henkilöä.

Vammainen henkilö tulee ensisijaisesti kohdata ihmisenä, eikä hänen vammansa kautta. Myös vammainen lapsi tulee kohdata turvakodissa ensisijaisesti lapsena ja varmistaa hänen oman äänensä kuuluminen.

Ammattilaisen on tärkeää antaa tietoa oikeuksista ja palveluista

Vammaiset henkilöt eivät ole aina tietoisia, miten hakeutua avun ja tuen piiriin. Ongelmaa lisää myös se, että kaikki eivät ole saaneet seksuaalikasvatusta tai tietoa omista oikeuksistaan ja rajoistaan. Ammattilaisten tärkeä tehtävä onkin vahvistaa asiakkaan uskoa omiin rajoihin ja oikeuksiin, sekä antaa tietoa palveluista ja oikeudesta saada tarvittaessa apua.

Pieneltä vaikuttavat yksityiskohdat voivat muodostaa vammaiselle henkilölle esteen tulla turvakotiin.

Epätietoisuus siitä voiko avustaja tulla mukaan turvakotiin, entä opas- tai avustajakoira, onko turvakodissa tarvittaessa tulkkausta saatavilla, miten varmistetaan esteetön kyyti turvakotiin ja kenelle menee sen kulut?

Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastaukset perehtymällä uusittuun Tiedä ja toimi -korttiin sekä esitteeseen ”Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille vammaisille henkilöille on tarjolla apua”.

Blogitekstin kirjoittamiseen on osallistunut myös erityisasiantuntija Suvi Nipuli THL:n valtion palvelut -osastolta. 

Lue lisää:

Vammaiset henkilöt lähisuhdeväkivallan uhreina (Tiedä ja toimi, THL, 2020)

Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille vammaisille henkilöille on tarjolla apua (Esite, THL, 2020)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *