Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren auttamiseen tarvitaan uskallusta kohdata ja toimiva verkosto

Nuoren kehitykseen kuuluu uteliaisuus, halu tutkia omaa seksuaalisuuttaan ja sukupuolisuuttaan sekä kokeilla myös seksiä niin netissä kuin reaalimaailmassa. Nuori tarvitsee kuitenkin tukea siihen, miten tehdä sitä turvallisesti.

Tässä turvataitokasvatuksen tarjoaminen on keskeistä, mutta ei nuorta toruen tai pelotellen. Pelottelu ja kiellot vain sulkevat nuoren suun, mikäli hän kohtaisikin jotain ikävää tai häntä huolestuttavaa niin netissä kuin reaalimaailmassa. Aikuisen velvollisuus on kunnioittaa nuoren seksuaalisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Nuorten seksuaaliväkivaltaa kokeneiden 13–19-vuotiaiden hoitaminen on sekä Seri-tukikeskus- että Barnahus-työn kehittämiskohde:

Miten voimme muuttaa yleistä ymmärrystä nuoruusvaiheen erityisyydestä sekä saada nuoret entistä useammin vastaanotolle, silloin kun heille on tehty seksuaalisuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavia tekoja?

Seri-tukikeskuksissa kohdataan, tutkitaan ja hoidetaan myös alaikäisiä nuoria. Vaikka kaikkia alle 18-vuotiaita koskee lait lastensuojelusta ja ilmoitusvelvollisuudesta, on heidän hoitamisensa erilaista kuin pienten lasten, joille on tehty seksuaaliväkivaltaa. Seri-tukikeskuksissa on asiakkaana myös lastensuojeluasiakkaita. Lapsia ja nuoria, joiden elämässä on monenlaisia haasteita jo ennen seksuaaliväkivallan kokemista. Mutta myös nuoria, joiden pahoinvointi on alkanut koetusta seksuaaliväkivallasta.

Tarvitsemme koko palveluverkostolle koulutusta seksuaaliväkivallasta

Seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren auttamiseen tarvitaan kokonaisuudessaan vahva ja laaja auttamiskentän osaaminen. Tarvitsemme koko nuoria kohtaavalle palveluverkostolle koulutusta seksuaaliväkivallasta, sen vaikutuksesta nuoren kehitykseen ja seksuaaliväkivallan puheeksi ottamisesta. Tiiviiden verkostojen merkitys kasvaa entisestään, jotta nuorta ei lähetetä luukulta toiselle, koska seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren hoitaminen tuntuu liian vaikealta.

Nuoruuteen kuuluu hetkessä eläminen ja tämä korostuu myös hoidon tarjoamisessa akuutisti tapahtuman jälkeen, ei pitkän ajan päästä, kun nuori ei enää koe hoitoa tarpeelliseksi. Yksikään nuori ei parane hoitojonossa, vaan tämä on pikemminkin nuoren vointia vahingoittavaa. On niin ikään vahingollista, mikäli nuoren hoitoa ei aloiteta tai nuoren tarvitsemaa tukea ei tarjota, kun rikostutkinta on kesken. Tuen tarjoamiseen tarvitaan lisää koulutusta, mutta samalla uskallusta kohdata ihminen ihmisenä.

Tutkimusten mukaan vaikuttavaksi havaitut alkuvaiheen tuen elementit, joista jokaisen nuoria kohtaavan ammattilaisen tulisi olla tietoinen, ovat lopulta yksinkertaisia:

  • psykoedukaatio eli oireiden tunnistaminen ja normalisointi
  • nuoren ja huolta pitävän aikuisen kanssa työskentely
  • sekä selviämiskeinojen opettelu ja näiden kautta voinnin vakauttaminen ja nuoren oman pystyvyyden ja hallinnan lisääminen.  

Kyse on siis lopulta uskalluksesta ottaa nuoren huolet ja oirehdinta puheeksi sekä olla läsnä nuorelle näiden äärellä.

Erityisesti poikien, nuorten miesten, transnuorten sekä muunsukupuolisten nuorten kohtaamiseen ja hoitamiseen tarvitaan lisäoppia. Seksuaaliväkivalta mielletään vain tyttöjen ja naisten ongelmaksi ja Kouluterveyskyselyn mukaan tytöt kokevatkin häirintää poikia useammin.

Seri-tukikeskusten asiakkaista suurin osa on sukupuoleltaan naisia, mutta kyse voi olla myös muiden sukupuolten avun piiriin hakeutumisen korkeasta kynnyksestä. Tiedetään, että muun sukupuoliset ovat yhtä korkeassa tai jopa korkeammassa riskissä joutua seksuaaliväkivallan uhriksi kuin tytöt ja naiset.

Seksuaaliväkivaltaa tai häirintää kokeneilla nuorilla on myös selvästi muita nuoria matalampi osallisuuden kokemus eli usko siitä, että heidän kokemuksillaan olisi merkitystä tai joku välittäisi ja heidän sosiaaliset suhteensa voivat kaventua. Mielenkiintoista on, että poikien kokema seksuaaliväkivalta ja -häirintä näkyy selvästi vahvemmin osallisuuden kokemuksissa. Näitä tuloksia vasten onkin ymmärrettävää se, miksi vain harva nuorista ja erityisesti pojista kertoo kokemuksistaan viranomaisille.

Tässä tarvitaan jälleen tukea puheeksi ottamiseen aikuisen taholta sekä lisätietoutta Seri-tukikeskusten matalankynnyksen palveluista.

Nuorella on aikuisen keho, mutta kokemusta ja taidot vasta lapsena olemisesta. Ihmisen aivojen ja kognitioiden kehittyminen jatkuu 25-vuotiaaksi asti. Nuorella on oikeus saada tukea, neuvoja ja tietoa ja aikuisilla on sekä oikeus että velvollisuus tarjota niitä.

Uskalletaan kysyä ja huomata. Hankitaan itsellemme osaamista ja ymmärrystä. Varmistetaan nuorille riittävä ja laadukas seksuaalikasvatus. Apua tarjoavat, nuoria kohtaavat, luetettavat aikuiset ovat avainasemassa nuorten auttamisessa.

Lue lisää:

Seksuaaliväkivaltaa tai -häirintää kokeneen nuoren auttaminen oppilaitoksessa

Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille

Barnahus-hanke ja -koulutukset

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *