Seksuaaliväkivaltaa kokeneille erityistä tukea Seri-tukikeskuksista jo viisi vuotta – yhteistyö ja aktiivinen kehittäminen tärkeitä myös tulevaisuudessa

Viisi vuotta sitten Suomessa perustettiin ensimmäinen Seri-tukikeskus, joka tutkii ja hoitaa kaikki 16 vuotta täyttäneet seksuaaliväkivaltaa kokeneet. Tukikeskuksen perustaminen osoitti, että sairaalan johdon tuki ja sitoutuneet toimijat ovat avainasemassa, jotta tukikeskus saadaan toimimaan. Seri-tukikeskus tukee ja auttaa pääsääntöisesti akuuttivaiheessa, joten ilman tiivistä yhteistyötä toiminta ei olisi edes mahdollista.

Tukikeskuksen toiminta perustuu Euroopan neuvoston Istanbulin sopimukseen

Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta vuonna 2015. Niin kutsutun Istanbulin sopimuksen artiklassa 25 velvoitetaan, että maahan perustetaan asianmukaisia ja helposti saavutettavia tukikeskuksia raiskauksen tai muun seksuaaliväkivallan uhreille. Tukikeskuksissa heille tarjotaan ”lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa”.

Istanbulin sopimuksen velvoitteen pohjalta ja Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta aloitettiin vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) myös Seri-tukikeskusverkoston rakentaminen. Tukikeskukset päätettiin perustaa naistentautien sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen päivystys. Ensimmäistä Seri-tukikeskusta perustamaan kutsuttiin kaikki alueen osaajat sairaalasta, poliisista ja järjestöistä.

Tukea riittämättömästi hoidetulle asiakasryhmälle

Seksuaaliväkivaltaa kokeneiden auttaminen on Suomessa ollut vuosia kolmannen sektorin vastuulla. Kunnallista palvelua seksuaaliväkivaltaa kokeneille on ollut joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Sairaanhoitopiirit ja yksittäiset sairaalatkin ohjeistivat raiskatun hoitamisen kovin eri tavoin, tai eivät ollenkaan.

Ammattilaisille Seri-tukikeskuksissa tarjotaan koulutusta seksuaaliväkivaltaa kokeneiden kohtaamiseen, tutkimiseen ja kriisiapuun. Vaikka tukikeskuksien henkilökunta on hyvin pysyvää, on jatkuvasta koulutuksesta pidettävä huolta. Järjestöillä on merkittävä rooli myös koulutuksessa.

Viiden toimintavuoden aikana selkeimmäksi kehittämisen kohteeksi on noussut asiakkaiden jatkohoito. Asiakkaan seksuaaliväkivallan kokemus vaikuttaa hankaloittavan moniammatillista avun saamista ja auttamista. Jatkotukea tarvitsevat useimmat seksuaaliväkivalta kokeneet, mutta tuen saatavuus ei ole riittävää. Erityisen haasteellista on löytää hoitoa asiakkaille, joilla on useampia ongelmia, kuten esimerkiksi päihteiden käyttöä ja mielenterveyden haasteita.

Seri-tukikeskusverkoston laajeneminen parantaa yhdenvertaisuutta

Seksuaaliväkivaltaa tulee ehkäistä ja samaan aikaan hoitaa väkivaltaa kokeneita. TEAS-tutkimuksen tulosten pohjalta seksuaaliväkivaltaa tulee vähentää lisäämällä seksuaalikasvatusta ja seksuaaliväkivallan seulontaa sote-palveluissa.

Seri-tukikeskusverkoston laajeneminen koko maahan parantaa yhdenvertaisuutta väkivaltaa kokeneiden hoidossa. Erityinen huomio on kiinnitettävä psykososiaalisen tuen lisäämiseen sekä jatkohoidon parantamiseen. Seri-tukikeskusten palveluvalikkoon pitää saada oikeudellista neuvontaa sekä asiakkaiden kaipaamaa vertaistukea. Tutkimustyö Seri-toiminnan kehittämiseksi pitää myös turvata.

Istanbulin sopimuksen toimintaohjelmassa vuosille 2022–2025 tavoitteena on Seri-tukikeskusverkoston laajentaminen ja saaminen valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Toukokuussa 2022 voimme perustellusti ajatella, että tavoitteeseen päästää.

Toimivinkaan verkosto ei kuitenkaan pysy kehittyvänä ilman, että sitä aktiivisesti seurataan ja kehitetään. Kaikista Seri-tukikeskuksista tarvitaan myös aktiiveja, jotta toimintaa voidaan kehittää senkin jälkeen, kun suunniteltu verkosto on valmis. Tavoite on, että verkosto toimii vuoden 2023 jälkeen säännöllisesti ja seuranta sekä kehittäminen jatkuvat THL:n koordinoimana.

Lisätietoja

Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *